אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > החזרה בתשובה  לגירסת הדפסה     

על אבולוציה ומקריות

דף זה הוא חלק מאינדקס טיעוני המחזירים בתשובה
מאת עודד לבנה

שמות נוספים לטיעון:
 • התפתחות מקרית לעומת תכנון מכוון.
 • קיומו של סדר מעיד על קיום של מתכנן.
 • הכלי מעיד על יוצרו.
 • קיומו של שעון מעיד על קיומו של שען.
 • מטוס בואינג מתוך טורנדו.
 • זיהוי אבולוציה עם אקראיות.

הטענה:
האבולוציה אינה יכולה להיות אמיתית. הסיבה היא זו: אקראיות אינה יכולה להיות הסיבה להיווצרותם של מוצרים מורכבים מעשה ידי אדם, כגון שעון, מטוס או טלפון סלולרי. באופן מקביל, אקראיות אינה יכולה להיות הסיבה להיווצרותם של המבנים המורכבים עוד יותר בעולם החי והצומח. המבנים האלה חייבים להיות תוצאה של תכנון.
כאן מוסיף המטיף החרדי דוגמאות. בהמשך נביא לקט של דוגמאות נבחרות, יחד עם התשובות להן.

מהקוף לאדם
האדם התפתח מהקוף.
על אחדים מאיתנו זה ניכר יותר מאשר על אחרים.

תמצית התשובה:
כדי שתתרחש אבולוציה דרושים שלושה גורמים:
 1. מקריות בצעדים קטנים.
 2. שכפול.
 3. ברירה טבעית.

לעומת זאת, בדוגמאות שמביא המטיף יש רק אחד משלושה הגורמים האלה: המקריות (ולא בצעדים קטנים).
ברירה טבעית מתרחשת כאשר יש שכפול של מאפיינים בין דור לדור ושרידה של המתאימים ביותר, אשר ממשיכים לשכפל את תכונותיהם לדור הבא.
המקריות באבולוציה היא מוטציות נדירות בקוד הגנטי. השיכפול הוא של הקוד הגנטי, ולכן המוטציות משנות קצת את התכונות עם השכפול.

Darwin
צ'ארלס דארווין. (1882-1809)
הכנסיה לא אהבה אותו.

הדוגמאות:
המחזיר בתשובה נותן דוגמאות רבות להמחשת טענתו. כולן לוקות באותם הכשלים: יש מקריות שאינה בצעדים קטנים, ואין אף אחד משני המרכיבים האחרים של ברירה טבעית: לא שכפול ולא שרידה של המתאימים ביותר.
 • אתה רואה תוכנה מורכבת, נאמר תכנת גלישה ברשת. אם יבוא אדם ויספר לך שתוכנה זו נוצרה בתהליך אקראי של הקלדה חסרת תכנון על מקלדת, האם בכלל תתייחס לדבריו? אם כך, אז מדוע שתאמין באותו הדבר בדיוק לגבי המערכת המסועפת של כלי הדם באדם? האם זה נשמע יותר הגיוני? הכשל של המחזיר בתשובה: בהקלדה אקראית על המקלדת אין כמובן שרידה של המתאימים ביותר. לעומת זאת, בעלי חיים שמערכת הדם שלהם מביאה חמצן ביעילות לכל הגוף מתאימים טוב יותר, שורדים טוב יותר, ומעבירים את הקוד הגנטי שלהם ליותר צאצאים.
  זיקית לובשת צבע של עלים
  זיקית לובשת צבע של ענף
  זיקית.
  לטאה כבדת תנועה אשר משנה את צבעיה כדי להידמות לרקע על מנת להסתתר מטורפיה ולהתגנב אל טרפה.
  התאמתה לסביבה ויכולתה לשרוד תלויים ביכולתה להחליף צבעים.


 • נבחן את הטלפון הסלולרי שלך. המכשיר הקטן הזה מסוגל לעשות פעולות מתוחכמות ומרשימות: הוא מסוגל לאגור נתונים, מספרי טלפון, שמות וקיצורים, להקליט הודעות, להריץ משחקים ולחשב חישובים. נניח שמישהו יגיד לך שהוא נוצר במקרה בהתנגשות מקרית של פלסטיק, גומי וכמה חתיכות מתכת, ללא התערבות של שום גורם חיצוני. האם תתייחס לזה ברצינות? ואם אותו אדם יאמר לך שזה לא קרה ברגע אחד אלא ארך כמה מליוני שנים ב-"התפתחות אבולוציונית הדרגתית", האם זה יהיה משכנע יותר? כמובן שלא. אז כיצד אפשר להאמין למי שאומר לך את זה על המוח? הרי המח מתוחכם יותר מכל מחשב. הכשל: ההתנגשות המקרית אינה כוללת שרידה של המתאימים ביותר. היא גם אינה כוללת שכפול. לא מליוני השנים הן הנקודה החשובה, אלא השכפול עם המוטציות ושרידת המתאימים ביותר. בטלפון סלולארי אין תורשה. לכן אין תהליך שבו טלפון סלולארי פרימיטיבי מוליד טלפונים סלולאריים דומים לו עם מוטציות קטנות, ואשר רק המתאימים שבהם שורדים. לעומת זאת, בעלי חיים עם מח מפותח זכו ליתרון על פני בעלי חיים פחות חכמים, ושרדו. בעקבות זאת הם העבירו את המח המפותח לצאצאיהם, כלומר: שכפלו את המטען הגנטי שלהם. שכפול ושרידת המתאימים - זה לא רציני לדבר על אבולוציה בלעדיהם.
 • נניח שאתה שואל איך נוצרה ספה. נניח שמישהו עונה לך: "אה, זה? זה מצבור מולקולות מקרי. זה סתם נוצר מהאבק שמרחף בדירה תקופה ארוכה, כמובן". הרי לא תתייחס ברצינות לדבריו: ברור שאת הספה תכנן מישהו. אם כך, מדוע אתה מאמין שהעין שלך, אותה עין המשוכללת הרבה יותר מכל מצלמה, נוצרה בדרך אקראית? הכשל: ההתנגשות המקרית אינה כוללת שרידה של המתאימים ביותר: אין תאור של מנגנון אשר בו שורד רק מה שיותר מתאים להפוך לספה פונקציונאלית. גם אין טענה שיש איזשהו שכפול באבק המתגבש לספות. ספה אינה מולידה ספות דומות לה. בלי שכפול אין אבולוציה, נקודה. לעומת זאת העין התפתחה, ככל הנראה, מאברים פרימיטיביים יותר הרגישים לאור. לספה אין אבות קדומים, הן בגלל העדר של מנגנון שכפול ספות (לעומת עינים, שיש לצאצאים כמו להורים), והן בגלל שטיב הספה לא משפיע על יכולת השרידה של פרטים. נקודה נוספת: האקראיות באבק היא גדולה, לעומת האקראיות במוטציות שהיא קטנה והדרגתית.
 • מה הסיכוי שסופת טורנדו תעבור במגרש גרוטאות ותסדר את החלקים בדיוק בצורה של בואינג 747? נמוך מכדי להתייחס אליו. אם כך, למה אתה מתייחס לאפשרות שמערכת הרביה המתוחכמת של האדם, נוצרה באופן מקרי? הכשל: לא מספיקה מקריות, דרושים גם שכפול ושרידה של המתאימים ביותר. הטורנדו, אשר המקריות שלו אינה בצעדים קטנים, לא מספק אף אחד משני אלה: לא שכפול ולא שרידה של המתאימים ביותר. לעומת זאת, יצורים שמערכת הרביה שלהם טובה יותר - משכפלים טוב יותר את הקוד הגנטי שלהם. מטוס בואינג לא משוכלל אינו מוליד מטוסי בואינג דומים לו, וכך אין אבולוציה של מטוסים. לעומת זאת, בעלי חיים כן מולידים, משכפלים את מאפייניהם והמתאימים שביניהם שורדים ומולידים ילדים, וכך יש אפשרות לאבולוציה.

  מטוס טורנאדו
  מטוס טורנאדו.
  לא נצפה משתכפל בטבע.
  אין גם עדויות להתרבות בדרך אחרת כלשהי.

 • נניח שאתה שומע יצירה מוסיקאלית נפלאה. אתה שואל "מי המלחין?". מישהו עונה לך "זה בעצם לא הולחן. נתנו לחתול לטייל על פסנתר, וזה מה שיצא". הרי לא תאמין לכך. אם כך, מדוע שתאמין שמקריות יצרה את המנגנון של לב האדם, על שני החדרים ושתי העליות, מחזור הדם הנקי ומחזור הדם המלוכלך, וכל השסתומים בכל צינורות הדם מכוונים בכיוון הנכון? הכשל: שוב, אין כאן שרידה של המתאימים ביותר - שגיאה של תו אחד במוסיקה אינה הופכת את הגירסה הזו לאורגניזם שפחות צפוי לשרוד ולהשתכפל. אין כאן גם שכפול: היצירה המוסיקאלית לא מולידה יצירות זהות לה או עם מוטאציות קטנות. לעומת זאת, שסתום הפוך בדם יהרוג את האדם, כך שהוא לא יוריש את השסתום הזה לבנו: אם הוא לא מתאים, אז הוא לא משתכפל.

תקציר התשובה:

אבולוציה מתרחשת כאשר מתקיימים שלושה תנאים:

שכפול: האבולוציה מניחה שאורגניזמים מעבירים את רוב תכונותיהם לצאצאים. תכונת השכפול, ובכלל צאצאים או העתקים דומים (אך לא זהים), חסרים בכל הדוגמאות של המחזירים בתשובה.

אקראיות מעטה: מותר (ואף רצוי) שיהיו שגיאות בשכפול, אך שגיאות מעטות. האורגניזם צריך להיות דומה להוריו. אפשר שיהיו מוטציות, אך לא יותר מדי מוטציות דרסטיות. כאשר יש יותר מדי מוטאציות גדולות, השיכפול מאבד את משמעותו: הצאצא כבר לא דומה להורה. בכל הדוגמאות של המחזירים בתשובה האקראיות היא אינטנסיבית הרבה יותר מאשר באבולוציה. כך נמנעת ההתפתחות ההדרגתית, אפילו אם היה שיכפול.

שרידת המתאימים ביותר: זה העקרון החשוב של האבולוציה. זה המנגנון אשר מכוון את האקראיות לכיוון של שיפור הביצועים.
נסביר: נניח שהיו כמה מוטציות בצביים. חלק מהמוטציות יצרו צביים איטיים יותר. את הצביים האלה נמרים יטרפו בקלות, והם לא ישרדו. כך הם גם לא יולידו צביים איטיים נוספים. אם נולד צבי מהיר, אפילו רק אחד, הוא ישרוד טוב יותר. צבי זה יוליד צביים מהירים נוספים (ישכפל את תכונתו).

שילוב התנאים: כאשר יש שיכפול עם אקראיות מועטה, הצאצאים יהיו דומים להוריהם. כאשר יש תהליך סינון, שבו שורדים רק המתאימים ביותר, הצאצאים שפחות מוצלחים מההורים ימותו. היחידים שישרדו הם הצאצאים שמתאימים לסביבתם כמו ההורים או יותר. ההתאמה יכולה להתבטא בשיפור של כל מיני תכונות. גם בשיפור הדרגתי. במשך דורות רבים מצטברים השינויים הקטנים האלה לתכונות מפותחות ומשוכללות.
בלי אחד משלושת התנאים, שכפול, אקראיות מעטה ושרידה של המתאימים ביותר, אין אבולוציה.

כל הדוגמאות של המחזירים בתשובה נופלות באחד, בשנים ולעיתים בשלושת התנאים לאבולוציה.

הפסד טכני לטיעון: גם בלי כל הניתוח הזה אפשר להיות בטוחים שהטיעון אינו עומד במבחן של טיעון מדעי: הטיעון הזה לא ממש משכנע ביולוגים, ואין תנועה המונית של חזרה בתשובה בקרב הביולוגים.

זה עקרון כללי: גם אם אתה לא מוצא את התשובה לטיעון של מחזירים בתשובה - תחשוב מי המומחים בתחום, והאם הם חוזרים בתשובה בהמוניהם. המסקנות בדרך כלל לא מחמיאות למחזירים בתשובה.

דפי רשת לקריאה נוספת על אבולוציה ועל מקריות:
 • סטטיסטיקה איך מחזירים בתשובה שלא מבינים בסטטיסטיקה מפילים בפח חילונים שלא מבינים בסטטיסטיקה: הפרדוקס הסטטיסטי המשמש את המחזירים בתשובה.
 • פרקטלים יש מקרים שסדר ומורכבות אינם מעידים לא על מתכנן וגם לא על אבולוציה: מורכבות מתוך פשטות - אחד הדפים עם התמונות המרהיבות ביותר באתר.
 • ראשית החיים: אחת הטעויות הסטטיסטיות שעושים המחזירים בתשובה קשורה לנסיון לחשב את ההסתברות להיווצרות של חלבונים.
 • על טיעון המוטציה האינפורמטיבית עוד טיעון נגד האבולוציה שלא משכנע ביולוגים. גם לא את סייברדין.
 • דיווח על מחקר אבולוציוני: בלי ויכוחים, בלי להתייחס לטיעונים החרדים, מספר פרופסור יואל רק מאוניברסיטת תל אביב את סיפור גילויה של הקדומה בגולגלות האדםהקדומה בגולגלות האדם ועל החלק שהוא נטל בו. בדרך פורס פרופסור רק יריעה רחבה על האבולוציה של האדם ועל התפתחות הידע שלנו בתחום, ומאפשר הצצה להתרחשויות המרתקות בתחום המחקר הטעון הזה.
 • ניתוח ההתנגדות: פרופסור יוסף נוימן מסביר מדוע דתיים, בני דתות שונות, מתנגדים לאבולוציה ולדרוויניזם.
 • רזי האבולוציה: אדם חופשי נותן סקירה פופולרית על האבולוציה.
 • מאמר קודם על אותו הטיעון: שלומי טל כתב מאמר בשם להכיר באבולוציה המאמר ארוך יותר מהמאמר הנוכחי ובוחן את הנושא באופן קצת שונה. הוא גם כתוב ביותר כשרון מהמאמר הנוכחי. שווה.
 • ועוד מאמר על אותו הטיעון: ד"ר חנוך בן ימי מרחיב את היריעה עוד יותר במאמר בשם בריאה מול אבולוציה המאמר הנרחב כולל סקירה היסטורית של הטיעונים וטיעוני הנגד (באתר של המחבר).
 • עדות מהשטח: שפם המקובלים מדווח מסמינר החזרה בתשובה על נסיון לשכנוע ב בריאתנות (הכחשת האבולוציה).

לזכור להגיד:
 • השכפול: בדוגמא שלך אין שכפול, ובאבולוציה ואילו באבולוציה יש, וחייב להיות.
 • שרידת המתאימים ביותר: בדוגמא שלך אין שרידה של המתאימים ביותר, ואילו באבולוציה יש, וחייבת להיות.
 • כמות האקראיות: בדוגמא שלך האקראיות רבה, ואילו באבולוציה מועטה.
 • ההפסד הטכני: למה הטיעון הזה לא משכנע אף פרופסור לביולוגיה?
 • ראו גם כאן.חברים ב- עוצב על ידי