אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
האם כשרות טובה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > במות חופש  לגירסת הדפסה     

במת חופש - במת חופש - במת חופש

צפירות עולות ויורדות

(תשובות לחיים)

האדם יצר את אלוהים בצלמו. עשינו אותו חסר צדק, קנאי, מפתה, בלתי יציב, מלא הבל,ברברי, ממש כמותנו

וולטיר

Voltair

את המכתב הבא קבלנו מחיים:

הנושא: דתיים חילוניים

אם יש לכם טענות למשטר הדמוקרטי בארץ אתה מוזמן כאזרח כמוני להביע את דעתכם ולגרום לשינויו. עד שיקרה אחרת גם  אני ואתם, גם אם לא מסכימים, משרתים במילואים ועושים מה שהמדינה דורשת עפ"י החוק. הטענות שלכם לגבי לשון מאזניים - אם כי יש בהן משהו - הן עדיין תהליך דמוקרטי, אם כי לא מושלם, ולדעתי הבחירות בארץ היו צריכות להיות איזוריות ומייצגות טוב יותר את האוכלוסייה ואת מרכיביה. דברים שכתבתי בעבר לגבי סגירת האתר שלכם מכוונים לצורך המחשה מה ניתן לעשות במשטר דמוקרטי, כאשר ההתבטאות עוברת את גבול הטעם הטוב, שימוש בשואה ופגיעה ברגשות אדם מאמין או כל אדם. הדמוקרטיה איננה אופציה להשתלח בחוסר טעם בציבור שלם. בקשר למה שכתבתי ש"מה שטוב לדתיים טוב גם לחילוניים" -  שוב לא הבנתם אותי כראוי: כמובן שכוונתי הייתה לומר שכללי הדמוקרטיה וההגינות והביקורת חלים באותה מידה גם על הדתיים וגם על החילוניים. ולסיום אני מציע - כבן למשפחה שההורים יוצאי מחנות ושואה - להוציא ולהפסיק להשתמש בשואה כקלף. היו בשואה רבנים ודתיים ששרדו, והם בוודאי היו נפגעים מדבריכם. אין לכם שום זכות לפגוע בקבוצה של אנשים עקב אמונתם או דתם או גזעם או צבעם או מינם וכיו"ב. להתנהגות מעין זו יש ריח מאוד לא טוב מחר תחליטו שמי שיש לו רגל צולעת וספרדי או אשכנזי שאוהב לשיר לאדינו הוא מטרה לגיטימית לאתר שלכם.

בברכה

חיים

אוהד משיב לחיים:

שלום לך חיים, שמי אוהד. את תשובתי אכתוב לך במקוטעין ובצבע שונה משלך בתוך מכתבך. אני מקווה שלא תתקשה לעקוב אחרי:

הנושא: דתיים חילוניים

אם יש לכם טענות למשטר הדמוקרטי בארץ אתם מוזמנים כאזרח כמוני להביע את דעתכם ולגרום לשינויו. עד שיקרה אחרת גם  אני ואתם, גם אם לא מסכימים, משרתים במילואים ועושים מה שהמדינה דורשת עפ"י החוק

מסכים אתך

הטענות שלכם לגבי לשון מאזניים - אם כי יש בהן משהו - הן עדיין תהליך דמוקרטי, אם כי לא מושלם, ולדעתי הבחירות בארץ היו צריכות להיות איזוריות ומייצגות טוב יותר את האוכלוסייה ואת מרכיביה.

גם לכך אינני מתנגד

דברים שכתבתי בעבר לגבי סגירת האתר שלם מכוונים לצורך המחשה מה ניתן לעשות במשטר דמוקרטי, כאשר ההתבטאות עוברת את גבול הטעם הטוב, שימוש בשואה ופגיעה ברגשות אדם מאמין או כל אדם. הדמוקרטיה איננה אופציה להשתלח בחוסר טעם בציבור שלם

1.  טעם הוא עניין אישי, בוודאי טעם טוב או טעם רע, ואת גבולנו לא אתה תקבע.  כשאתה מאשים אותנו בפגיעה לרעה בדתיים בנושא השואה - תמהני עליך, שכן היו אלה דווקא רבנים חרדיים, ומהגדולים שבהם, כמו שך והרי"ץ מלובביץ, שעשו שימוש בוטה, פוגע ומעליב בשואה, בהאשימם את הציבור היהודי הלא-דתי בכך, שבגלל אי קיום מצוות אלוהיהם (של הדתיים) הביא אותו האלוהים עצמו את השואה. אם אינך יודע במה מדובר, חפש ב"יתד נאמן" מינואר 1991, או קרא אותם דברים ממש בספר "ציידי הנפשות", 25 שקלים בצומת ספרים, ותחכים. אם יש בנמצא שימוש גס ופוגע יותר בנושא ה"שואה" מזה שעשו בה אותם רבנים "גדולים ודגולים", אינני יודע גסות ועלבון מהם.

2.  מי שפוגע ברגשותיהם של בני אדם הם דווקא רבנים ומנהיגים "דגולים" כמו עובדיה יוסף וחבריו, או מטיפים חרדיים כמו אמנון יצחק וחבר מרעיו.  אם אינך מבין למה כוונתי - היכנס למדור יומנים באתר, ותמצא שפע של ביטויי עלבון וגנאי שפרנסי ציבור דתיים וחרדיים משמיעים השכם והערב בגנותו של היהודי החילוני, ובגנות מנהיגיו, מוסדותיו השלטוניים ומערכת המשפט שלו. האם גם אל אותם רבנים שלחת את מכתבך? מה לך, אפוא, כי תלין עלינו?

3. ואם כבר בשנאה ובהסתה עסקינן - היכנס בבקשה לדף שהעלינו באתר הבוקר וקרא את דבריו הברורים של קדיד לפר על הזדעקותם של הדתיים כל אימת שבני אדם אחרים מותחים ביקורת על אמונתם, חשיבתם ופולחנותיהם http://www.hofesh.org.il/articles/leper/bar_kochva.html

על מנת להקל עליך את המלאכה, הנה תעתיק דבריו:

"טוב תעשו כולכם, אתה ועדתך, אם תפסיקו להשמיע צפירות עולות ויורדות כל פעם שמישהו מעיז לבקר אתכם, את אמונותיכם ואת מינהגיכם הביזאריים. לא כל מי שלועג לכם שונא אתכם, וחשוב שתדעו להבחין בין הדברים. אני יודע שהמושג "חופש הדיבור" עומד בסתירה לחוקי הדת, אבל תצטרכו להתרגל לכך שהוא חלק בלתי נפרד מן ההוויה הדמוקרטית. מותר לבקר אתכם, מותר לצחוק עליכם ומותר אפילו ללעוג לכם ולבוז לכם בכתב ובעל-פה. מובן שזכותכם המלאה לעשות לנו אותו הדבר. במקום זאת אתם מאשימים כל מי שמעז לבקר אתכם בהצטרפות אוטומטית למפלגה הנאצית. התנהגות משונה זו היא סימן כפול: גם לחוסר יכולתכם לקבל ביקורת, גם לחוסר יכולתכם להשיב עליה כהלכה. אגב - מוטיב השנאה הוא דווקא חלק בלתי נפרד מן השיח שלכם. כבר לפני 3000 שנה הנעים כך בזמירותיו "נעים זמירות ישראל" (תהילים קל"ט) "משנאיך יהוה אשנא ובמתקוממך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים..."

בקשר למה שכתבתי ש"מה שטוב לדתיים טוב גם לחילוניים" שוב לא הבנתם אותי כראוי: כמובן שכוונתי הייתה לומר שכללי הדמוקרטיה וההגינות והביקורת חלים באותה מידה גם על הדתיים וגם על החילוניים.

מסכים אתך

ולסיום אני מציע - כבן למשפחה שההורים יוצאי מחנות ושואה - להוציא ולהפסיק להשתמש בשואה כקלף. היו בשואה רבנים ודתיים ששרדו, והם בוודאי היו נפגעים מדבריכם. אין לכם שום זכות לפגוע בקבוצה של אנשים עקב אמונתם או דתם או גזעם או צבעם או מינם וכיו"ב

4.  כבר אמר לך אינג' קדיד לפר - יש לנו מלוא הזכות להעביר ביקורת על כל דבר ועל כל אדם. אם תמצא שכתבנו ביקורת על אדם דתי או על מנהג דתי ללא בסיס ובלי הצדקה  - שלח לי את הלינק.

5. ועוד אמר קדיד לפר, ואני מצטרף לדעתו - מותר גם ללעוג ולבוז. גם כאן אני מוסיף סייג שקדיד לא ציין - שללעג ולבוז תהיה סיבה. דוגמה אחת קטנה: פוסק הלכה, שקובע שחיטוט באף אסור בשבת - זה בסיס ללעג. תן לי סיבה אחת מדוע לא. ועוד אחת: אדם שחי בימינו, בתחילת האלף השלישי למניינו של עולם, כשבן-תמותה צעד על הירח, כשחללית מעשה ידי-אדם מתקרבת למאדים, כשהמדע פיענח את הצופן האנושי בקוד הגנטי בדי.אנ.אי - שאדם כזה יאמין, שקיימת "טומאה", המסוגלת לעלות מתוך בית קברות, להגיע למטוס שחג מאות מטרים מעליו בשמים, ושם, במטוס, "לטמא" את הנוסעים - איזה יחס אחר חוץ מבוז ולעג מסוגל אדם תרבותי, נבון, משכיל לחוש כלפי אותו מאמין?

6.  לעניין השואה כבר התייחסתי, ואין טעם לחזור על דברים שנכתבו כאן.

להתנהגות מעין זו יש ריח מאוד לא טוב מחר תחליטו שמי שיש לו רגל צולעת וספרדי או אשכנזי שאוהב לשיר לאדינו הוא מטרה לגיטימית לאתר שלכם

בברכה

חיים

צחוק אדיר הצחקתני! מי אם לא דתיים אשכנזים מתייחסים לדתיים ספרדיים כאל בני אדם מדרגה שנייה, "בוודאי" נחותים מהם? מי בבתי מדרש ותלמודי-תורה אשכנזיים אוסר על כניסתם של ספרדים? מי הוא שטבע את הביטוי "ס"ט" אם לא אותם ספרדים טהורים עצמם? מי מהם מוכן לחתן בן עם אישה אשכנזית? על מה אתה מדבר, בחור צעיר? על שכמוך אומר הפתגם העממי "אין הגמל רואה את דבשתו", או בלשון התלמודית -  "טול קורה מבין עיניך" (ערבין ט"ז). גם היחס לפיסח, לעיור, לחירש, שוטה וקטן, שלא לומר - לאישה - במקורות הדת היהודית, המקודשים כל כך בעיניכם, איננו יחס ראוי, ואין טעם לפרט כאן. אני בטוח, שתיטיב להגיע אליהם ממני, וזאת - בעיקר מאחר שהזכרת בדבריך "רגל צולעת". בציבור החופשי והמתקדם אין זה מקובל לנדות נכים, גרים או "ממזרים" (הגדרה שאיננה מקובלת עלי מעיקרה), כפי שמקובל על פי חוקי הדת היהודית.

בברכה חוזרת

אוהד מצוות אתר חופש


דצמבר 2003


חברים ב- עוצב על ידי