הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

אתר חופש פועל במסגרת עמותת חופש.

לחצו כאן לפרטים על אפשרות להתקשר אלינו טלפונית.

הרוצים לפנות לאתר חופש בנושאים שוטפים - קראו בבקשה כאן.

פרטים על הצטרפות לעמותה - כאן.


* * * * *            לחילוניים            * * * * *            לדתיים            * * * * *


אתר האינטרנט חופש - מטרות

לקדם זהות יהודית חופשית
לצמצם את השפעותיה השליליות של הדת היהודית על הציבור החופשי בישראל (כפייה דתית, השתלטות חרדית, חינוך ממלכתי לדת, הטפות להתחרדות, ברית מילה, כשרות וכיו"ב)
לקדם מדינה דמוקרטית שיוויונית על פי מטרות העמותה


הדרך להשגת המטרות

הצגת הזהות היהודית החילונית כערך תרבותי וקיומי.
תיאור הגישות החילוניות השונות למושג "אלוהים" ומתן לגיטימציה לגישות אלו, שהמשותף לכולן הוא שלילת האמונה באל "אישי", כדוגמת האל ביהדות או בנצרות (שמפקח ומתערב בנעשה בעולם, ודורש מבני האדם לסגוד לו ולקיים את מצוותיו).
ביקורת על האמונה הדתית, והסבר חוסר ההגיון באמונה הזו. הדבר חשוב מאד, לדעתנו, כיוון שתופעות שליליות רבות, כמו הכפייה הדתית וההשתלטות החרדית, הן פועל יוצא מהאמונה הדתית, שהיא שורש התופעות האלה.
ביקורת על הפולחנים הדתיים המבוססים על ההלכה היהודית, שנכפים גם על האזרחים שאינם מאמינים בהלכה ואינם מקבלים את חוקותיה.
מאבק במימסדים הפועלים ל"החזרה בתשובה".
מאבק בהשתלטות הדתית-חרדית בתחום החינוך, מאבק נגד הקמת מוסדות דתיים-חרדיים בשכונות חילוניות ובתחומים נוספים.
מאבק בכפייה הדתית לצורותיה.
עידוד השימוש בחלופות (אלטרנטיבות) למימסד הדתי (כמו נישואים אלטרנטיביים, קבורה חילונית, עידוד מוצרים ובתי עסק חופשיים מכשרות וכו').
מאבק למניעת פרסום מוצרים באותה עיתונות חרדית, ששוללת את קיום החברה החילונית ותרבותה, ומעודדת בקיצוניות את הפגיעה בנו ובחיינו.


האתר הוקם בנובמבר 1997 ומופעל בהתנדבות בידי מספר אנשים ובסיוע של רבים אחרים. הסיוע הזה מתבטא הן במשלוח חומר לאתר ובעיצובו, והן בתרומות המשמשות לפירסום האתר באמצעים שונים.

מפעילי האתר:
אוהד, ניצן, רוני, שירה (ועוד חברים טובים)


קיראו כאן על מהות החופש