אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויברא האדם את אלוהים בצלמו
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > יומן חדשות  לגירסת הדפסה     

אני ישראלי

ע"ר 58-0322410

תוצאות הדיון בבית המשפט המחוזי על העתירה להירשם "הלאום: ישראלי"

20 בפברואר 2007

שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, נועם סולברג, הציע היום כי העתירה המנהלית של עמותת אני ישראלי בנושא רישום הלאום תועבר לפסים של תביעה אזרחית. הצעתו של השופט התקבלה על ידי באי כוח העותרים, עו"ד יואלה הר שפי ועו"ד יוסף בן משה, המייצגים קבוצת עותרים שבראשם פרופסור עוזי אורנן. באת כוח היועץ המשפטי, עורכת הדין אפרת קרונברגר הודיעה כי היא מתנגדת נמרצות להצעה זו, והשופט קבע כי המדינה מתבקשת להשיב תוך 10 ימים להצעתו. החלטתו תינתן בהתחשב בתשובה זו ביום 4.3.07.

עורכת הדין הר שפי הביעה שביעות רצון רבה ממהלך הדיון. "כב' השופט סולברג פתח היום את דלת בית המשפט באופן בלתי מותנה לדיון בשאלת ההכרה בלאום הישראלי". אמרה עו"ד הר שפי.

העתירה מבקשת הכרה בלאום הישראלי של העותרים ושל כל אזרח ישראלי הרוצה בכך.

"המדינה התנגדה באופן נחרץ ועקרוני לקיום הדיון לגופו בעתירה זו שלדעתה אין מקומה בבית משפט כלשהו בישראל", הוסיפה עו"ד הר שפי.

רוב הדיון הוקדש לשאלות פרוצדורליות של התאמת העתירה לדיון בבית משפט לעניינים מנהליים, המכונה "בג"ץ קטן". העותרים הסכימו שאין דרך סלולה מבחינה מנהלית לעתירתם והעלו חלופות בפני בית המשפט. הראשונה היתה שבית המשפט ידון בשבתו כבית משפט מחוזי רגיל, ולחילופין שישתמש בסמכותו על פי סעיף 79 לחוק בתי המשפט ויעביר את הדיון לבית משפט אחר שלא יוכל לעבירנה עוד ויצטרך לדון בה לגופה. "כב' השופט סולברג הביע תמיהה ואכזבה מעמדת המדינה שגרסה שאין מקום לעתירה זו בבית משפט כלשהו ויש לסלקה על הסף", אמרה עו"ד הר שפי.

פרופ' עוזי אורנן הביע שביעות רצון מהעובדה שהשופט פתח בפני העותרים את דלתות המערכת המשפטית.

לבירורים נוספים: ראו נא את האתר שלנו: www.ani-israeli.orgחברים ב- עוצב על ידי