אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > יומן חדשות  לגירסת הדפסה     


חופש
עמותה לחופש מדת (ע"ר)
מס' העמותה: 58-000083335
אתר האינטרנט "חופש":
www.hofesh.org.il
ת"ד
65227 תל-אביב 61652

עמדתנו ביחס להתבטאויותיה של גב' שלי יחימוביץ'

מבלי להתייחס למשבצת הפוליטית שהמועמדת החדשה גב' יחימוביץ' משבצת את עצמה לתוכה, אנחנו, חברי העמותה והאתר חופש דוחים על הסף ובשאט נפש התבטאויות שנשמעו מפיה השבוע (ראה למשל: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3177151,00.html).

כולנו - חברי העמותה וצוות האתר - הננו יהודים חילוניים, העוסקים באינטנסיביות בצד האידיאולוגי של השיח בנושאי דת-מדינה, נאבקים למען הפרדת המדינה מהדת, ומבקשים לבטל כל סממן של כפייה דתית מצד גורמים שונים על כלל הציבור החילוני במדינת ישראל.

האמירה שיצאה מפי גב' יחימוביץ', "אני סולדת מהשיח האנטישמי שיש בציבור החילוני על החרדים. יש פה מוטיביים אנטישמיים", פגעה בנו בצורה קשה ולחלוטין שלא בדין. עצם השימוש שעשתה גב' יחימוביץ' במונח "אנטישמיות", אם ייחסה אותו לפעילות המכוונת נגד כפייה דתית ולמען הפרדת המדינה מהדת, הכוללת עמידה גאה ואמיצה על זכויותינו כבני-אדם - ראוי לכל גינוי.

'אנטישמיות' הוא מושג ברור בעל הקשרים גזעניים המעוגן בתודעה החברתית היהודית והכלל-עולמית, יש לו משמעות מובהקת ותוצאות בהתאם. האשמה מכלילה של ציבור ישר-דרך והוגן כציבור היהודי-החילוני ב'אנטישמיות', ב'שיח אנטישמי' או בקיומם של 'מוטיבים אנטישמיים', יש בה משום הוצאת דיבתנו רעה, הכפשת שמנו הטוב ודמותנו כבני-אדם.

ראוי שכל אדם, בייחוד זה המבקש את תמיכת הציבור לבחור בו למנהיג, ידע לברור את מילותיו ויימנע מאמירות שקריות וחסרות כל-בסיס. יפה תעשה גב' יחימוביץ' אם תתנצל ותיקח את דבריה אלו חזרה.

כל אדם שהוא אזרח המדינה זכאי לכל היחס ומלוא השירותים שהמדינה מעניקה לאזרחיה, אבל באותה עת ובאותה מידה הוא גם חייב לשאת בכל החובות שהמדינה מחייבת בהן את כל אזרחיה. המאבק שאנשי חופש - שהינם אזרחים לא דתיים של המדינה - מובילים, איננו "לרדוף" שום אדם, אלא לדרוש מהנהגת המדינה ומרשויות החוק למנוע אפליה לרעת האזרחים שאינם דתיים או חרדים בתחומים שונים ורבים של החיים. האמירה שיצאה מפיה של גב' יחימוביץ', "הציבור החרדי הוא מיעוט נרדף ולא רוב רודף...", בייחוד כשהיא באה מיד לאחר התבטאותה האומללה בנושא ה'אנטישמיות', מהווה פגיעה חמורה נוספת בכלל הציבור היהודי-חילוני.

אם הציבור החרדי חש עצמו נרדף - יבדוק נא בציציותיו וימצא מהר מאד את הבסיס להרגשתו. בידו-הוא המפתח לשנות את ההרגשה הזאת. חלק ממנהיגיו של הציבור החרדי רודפים גם רודפים את כל מי שאיננו מקבל את אמונתם ואת אורחות חייהם. שמענו גם נפגענו לא אחת מהתבטאויות פוגעות ומסיתות, שיצאו מפי מנהיגים חרדיים ודתיים כנגד מערכות התרבות, החוק והמשפט הממלכתי של מדינת ישראל.


[-- פה מופיעה חתימה --]


דצמבר 2005חברים ב- עוצב על ידי