אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויברא האדם את אלוהים בצלמו
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > יומן חדשות  לגירסת הדפסה     

27.1.03

האתר של כדורי

עודד לבנה

מזל טוב, יש אתר לכדורי!
הרב הישיש יצחק כדורי חדל מזמן להיתפס כאדם, והפך למותג מצליח. עתה, כאשר מנסים למכור בעזרת המותג הזה מפלגה, הוקם לו אתר.
האתר כדורי-נט מכיל את כל החומרים הרגילים שמהם מכינים קדוש: מפתח להצלחה, גימטריה, תולדות חייו של המושא, קמע להגנה ושמירה על הבית בעת סכנה, נבואות, "ספר הבקשות", ברכות וסגולות ועוד ועוד.
בנוסף לכך מופיע שם המצע של המפלגה.
האפיון המרכזי של המצע הוא שכתוב בו על מה יוציאו כסף, אבל לא מאיפה יביאו את הכסף.
מנסחי המצע ניסו להימנע מקיצוניות דתית כדי לא לגרום לאנטגוניזם, אבל השתרבבו להם, כנראה מחוסר הקפדה, כמה סעיפים מעוררי דאגה. המכנה המשותף לכל הסעיפים האלה: התנועה של כדורי, כמו כל תנועה חרדית, רוצה להפוך את המדינה למדינת הלכה.
אספנו כמה סעיפים במצע. הקפדנו לא להוציא דברים מהקשרם, ובמקרים שההגינות דרשה זאת דאגנו לצטט גם את הסעיפים המאזנים. אנחנו מאמינים שהמגמה הכללית מספיק מובהקת גם כך.
אנחנו מביאים כאן את הדברים ללא פרשנות - הם מדברים בעד עצמם.

מתוך הפרק "ייחודו של עם ישראל"

- שום חוק כנסת או החלטת בית משפט או מעשה חקיקה במדינת ישראל היא מדינת היהודים אינם יכולים לסתור את תורת משה.
- מטרת המדינה היהודית היא מדינת ישראל להושיב את ישראל על אדמתו ולקיים חיים לאומיים מלאים המתמקדים בקיום מצוות התורה ולימודה.
- לא יכול להיכון שלום בעולם אלא על פי תורת ישראל.
- עם ישראל מודע לכך שאם הוא אינו מקיים את התורה אזי מסתלק כוח הרתעתו.
- התביעה היחידה שיכולה להיות לעמים ולדתות מעם ישראל היא שעם ישראל ישמור את תורתו.

מתוך הפרק "עקרונות המשטר ומבנהו"

מוסדות המדינה : סנט - בית עליון, וכנסת - בית תחתון, הנבחרים על ידי העם למען העם לתקופות ולסמכויות הנקובות בחקיקה.

בית הדין הגבוה

בית הדין הגבוה - מוסד תורני עצמאי עליון לפסיקה תורנית ולחוות דעת בעניינים לאומיים, אינו תלוי בדעת השלטון, נבחר על ידי תלמידי חכמים בשיטה שתקבע על ידי תלמידי החכמים, ללא מעורבות פוליטית וללא מפתח מפלגתי. הסנט חייב להתייעץ עם בית הדין התורני הגבוה בכל נושא לאומי או מדיני ובכל החלטה שיש בה הצבעה.
יחול איסור בחוק על פוליטיקאים להתייעץ מראש עם חברי בית הדין הגבוה או להשפיע עליהם בכל דרך מעבר לדיון עצמו.
הקמת מערכת בתי דין הכפופה לבית הדין הגדול בכל עיר ועיר והפועלת על פי התורה שבכתב ובעל-פה בכל תחומי החיים תוך תיאום נורמות עם החוק הפלילי הכללי ומשפטי הנזיקין, המשפט המסחרי ובכל עניין שבו יש חיוב או ענישה.
אזרח יוכל לבחור לעצמו את מערכת בתי הדין לה הוא נזקק.
מתפקידי בית הדין הגבוה לבטל סתירות בין חוקי המדינה לחוקי ההלכה, אם ישנן.
כל חוק מדינה שיש בו סתירה מהותית לדעת חברי בית הדין אינו תקף ויש לתקנו או לבטלו.

בית המשפט העליון

בית המשפט העליון יעמוד בתפקידו הנוכחי בראש מערכת המשפט החילונית, מקביל בסמכויותיו לבית הדין הגבוה.

מתוך הפרק "עידוד היצירה"

המדינה תפעיל צנזורה על הפרהסיא הציבורית, על יצירות אמנות בנושאי מין, סמים ואלימות לפי נורמות מתונות ולא תהיה קיצונית בשום כיוון של 'קידמה' או 'שמרנות'.

מתוך הפרק "חינוך לאהבת העם, התורה והארץ"

- אהבת התורה היא בראש ובראשונה קבלה מרצון של התורה שבכתב ובעל-פה, בחיי היום יום.
- לשם כך תתמוך המדינה, כפי כוחה, במוסדות של לימוד תורה.
- אהבת העם כוללת גם הבנת הכאב והסבל של היהודים הרואים עצמם כנפגעים מן ההלכה, מבתי הדין ומשימוש בדת לטובת אינטרסים מפלגתיים, כיתתיים ואישיים.

מתוך הפרק "שחרור ירושלים והר הבית"

איסור ביקורים על הר הבית שלא למטרות פולחן ותפילה .

כותרת ללא פירוט, בנושא גבולות הארץ

חקיקת חוק שבות לקרקעות שעיקרו הוא כי כל קרקע שנכבשת, נרכשת או מוחזקת על ידי יהודים בתחומי ארץ ישראל לגבולותיה המקראיים הופכת מיידית לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

מתוך הפרק "חידוש הדמוקרטיה ומערכת המשפט על בסיס ערכי האומה"

- הנורמה הבסיסית השוררת במדינת ישראל היא התורה שבכתב והתורה שבעל-פה.
- לא יסתור חוק מדינה את חוקי התורה.

מתוך הפרק "לכלכלה יצרנית יעילה ומוסרית, לעבודה עברית"

סיוע ארוך טווח ומעמיק למשפחות מרובות ילדים וליחידים עניים, מלידה ועד פטירה בדיור, במגורים, במטלטלים, בתחזוקה, בחינוך, ברפואה כל זאת בתמורה למאמץ ראוי ומוכח מצד המקבל לעשות למען רווחתו וללא השפלתו ונגיסתו.

מתוך הפרק "להשבת החוסן המוסרי וכושר ההרתעה לצבא ישראל"

הכרה בלימוד תורה של מתמידים בזמני שלום כערך השקול לשרות צבאי.חברים ב- עוצב על ידי