אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > יומן חדשות  לגירסת הדפסה     

פעילות הפורום למען בחירה חופשית בנישואין

הפורום למען בחירה חופשית בנישואין הינו קואליציה של ארגונים שמטרתה מתן אפשרות בחירה חופשית בנישואין, ובכלל זה נישואין אזרחיים בארץ. עמותת ע.ל.ה.-חופש הינה אחת מהחברות בפורום למען בחירה חופשית בנישואין.

לאחרונה דן הפורום בשאלה האם וכיצד לפעול לקידום נישואין אזרחיים למנועי חיתון. לצורך כך פנה הפורום לנציגי כל האירגונים החברים בו בשאלה: האם על הפורום לנקוט עמדה פעילה לקידום נישואין אזרחיים למנועי חיתון (כשלב ראשון, במקום בבת אחת עבור כולם) בשיתוף עם ארגוני העולים, או האם הפורום מתנגד לפעילות זו.

חופש

עמדת ע.ל.ה.-חופש בסוגיה זו היתה והינה כי מבחינה מעשית, אנו בעד קידום הנושא עבור מנועי חיתון (גם אם כשלב ראשון, במקום בבת אחת עבור כולם). אך זה חייב להיעשות תוך אמירה פומבית שמדובר בצעד ראשון לקראת המטרה הכוללת. כלומר: בתנאי שייאמר במפורש שהמטרה הכוללת היא היתר נישואים חופשיים לכל אדם באשר הוא אדם, בהתאם לרצונו ובלא מניעה מצד גוף כלשהו, ושבירת המונופול של המימסד הדתי לנישואין בארץ.

מפירוט תשובותיהם של האירגונים החברים בפורום עולה שרוב משמעותי של ארגוני הפורום תומך בפעילות הנדונה. אי לכך ממשיך הפורום בפעולתו בכיוון זה, תוך התחשבות בהערות והסייגים שהעלו הארגונים השונים החברים בו.


דצמבר 2003חברים ב- עוצב על ידי