אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויקרא את שמם אדם - פרשות השבוע בפעמת הזמן
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > יומן חדשות  לגירסת הדפסה     

11.8.02

"למנות להם מלך, להכרית את זרעו של עמלק..."

מצווה 497 בתרי"ג מצוות היא "מצוות מינוי מלך". למי ששכח, הרשימה המלאה כאן.

המודעה הבאה התפרסמה בסוף השבוע האחרון ב"מקור ראשון":

מצוות מינוי מלך

להלן העתק ממכתב שנשלח בנושא ע"י ח"כ יוסי פריצקי ליועץ המשפטי לממשלה:

לכבוד
מר אלייקים רובינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים
ירושלים

א.נ.

הנדון: התנועה לביטול הדמוקרטיה

אני מצ"ב מודעה שהתפרסמה בעיתון "מקור ראשון" לפיה ביום א' 11 באוגוסט 2002, יתקיים בירושלים, בבית הכנסת "אחדות ישראל" "ערב שכולו מלכות.. אנו מצויים במצב קשה כל כך עד כי איננו מקיימים את צו התורה ההחלטי למנות עלינו מלך שינהגנו כחפצו... היום כשהמסע לביטול הדמוקרטיה והחלפתה במלכות ישראל יוצא לדרך, צצות ועולות שאלות רבות...לעלות על דרך המלך, הדמוקרטיה הורגת אותנו".

רק בשבוע שעבר שמענו אמרי שפר מפיו של ראש הממשלה, כמו גם מפיו של שר הפנים לפיה הדמוקרטיה בישראל היא "דמוקרטיה מתגוננת" ולכן מותר לה לשלול אזרחותו של אדם. לפנינו דוגמה ברורה בעליל של גוף הקורא תגר על הדמוקרטיה הישראלית פשוטו כמשמעו. אם ב"דמוקרטיה מתגוננת" עסקינן - יש בראש ובראשונה לשרש ולעקור כל התארגנות המטיפה בגלוי לביטול המשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל.

אתה מתבקש איפוא לעשות מיד שימוש בסמכותך ולהכריז על התארגנות זו כהתארגנות בלתי חוקית. אתה גם מתבקש להורות למשטרה לפתוח מיד בחקירה פלילית נגד מארגני הפורום המסוכן הזה, ואם תמצא לנכון - להעמידם לדין.

אודה על תשובתך הדחופה.

בכבוד רב,

ח"כ יוסף פריצקיחברים ב- עוצב על ידי