אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > החזרה בתשובה  לגירסת הדפסה     

אמנון יצחק: "לא אתן לך תשובה!"
("להרוג את הכינה עם פטיש")

מאת איתן

רוצה לשאול את הרב אמנון יצחק שאלה? תשכח מתשובה! מקסימום תקבל חוברת וגם זה רק במקרה הטוב. תלוי במצב רוחו כמובן... רק תיזהר שלא יהרוג לך כינה עם פטיש :-)

ביום ראשון, 19.01.2003, התקיימה הרצאתו של המקובל, הרב אמנון יצחק, שמרבה לטעום את "מתיקותה של התורה" ומשתדל מאוד בקידוש השם. בחור בשם "יוסי" החליט להגיע להרצאתו. את יוסי לא הכרתי עד לאותו ערב רק לאחר מכן נודע לי שיוסי השתתף בהרצאה ואף שאל את אמנון יצחק מספר שאלות. רוצים לשמוע את השאלות ויותר מזה את התשובות??!

הקליקו על הקובץ: << אמנון יצחק - להרוג את הכינה עם פטיש! >> 750KB.

יוסי: אפשר לשאול שאלה?
אמנון יצחק: הכל אפשר, כן רק שניה, שניה...
יוסי: שאלה, אני יוסי.
אמנון יצחק: כן, תן, תן לו לדבר, תעבירו בינתיים את המיקרופון שמה לגברת לאישה עם הכובע.

יוסי: בוא, בוא נרד לעם, בסדר? לא נדבר בפילוסופיה. בוא תנסה לתת לי תשובה. התורה והתלמוד הם יצירות אנושיות? או הם יציר האלוהים?
אמנון יצחק: התורה ניתנה מהשם יתברך והתלמוד נחתם על-ידי בני אדם, תנאים קדושים ואמורים ואחרים.
יוסי: זאת אומרת שבתלמוד, שזה בעצם מה שאנחנו אומרים לעשות ביום יום, יכול להיות שיש טעויות ויכול להיות סטיות... אבל אנשים כתבו אותם לפני 2000 שנה, משהו כזה, וברוח זמנם מה שהם ידעו. והאם אנחנו מצווים לבצע את כל מה שהם אמרו? אולי היו דברים שהם לא כל כך ידעו או לא הבינו?
אמנון יצחק: לפחות כמו החוק העותומאני שנכתב לפני הרבה זמן והיום הוא חל עלינו אפילו מזה שישבו שמה בבית משפט טעו לא חיפשו בדיוק או לא עשו בסדר.
יוסי: אבל אנחנו משנים אותו. זאת אומרת שאם יש חוק מנדטורי מ-47 שלא תואם את המציאות...
אמנון יצחק: נכון...
יוסי: 120 חברי כנסת מרימים אצבע והחוקים משתנים. אבל את התלמוד אנחנו לא יכולים לשנות.
אמנון יצחק: נכון, ולכן החוקים הם מאוד משונים.
יוסי: וזאת למה? וזאת למה אנחנו לא יכול לשנות את התלמוד?
אמנון יצחק: למה? משום שאנחנו יודעים מי היו אותם תנאים, ומה הסמכות שניתנה להם...
יוסי: סמכות ממי?
אמנון יצחק: מהקדוש ברוך הוא, שאמר על פי התורה אשר יורוך לא תסור ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל אתה שומע בקולו, למה? 'ככה אני אומר שצריך לעשות' וככה נשמרת התורה על הצד הטוב ביותר בלי החלפות כל פעם של אנשים משתנים. עכשיו צריך להבין עוד דבר אחד: שהתנאים לא היו אנשים פשוטים אלה היו אנשים רמי המעלה, שהקפידו ודיקדקו בעצמם על קלה כבחמורה, רובם היו פרושים וקדושים, זה היה המצב. זה מה שניתן עד חתימת התלמוד.

דעת אמת - daatemet

יוסי: בוא ניקח, בוא ניקח דוגמא קטנה על מה שאנחנו צריכים לעשות. כידוע בתלמוד אומרים לנו שבשבת אסור להרוג שום סוג של בעלי חיים
אמנון יצחק: כן...
יוסי: נכון?
אמנון יצחק: כן...
יוסי: אאא, החיה היחידה שמותר לנו להרוג בשבת...
אמנון יצחק: כינה!
יוסי: כינה, יפה.
אמנון יצחק: ואתה חושב שאם אתה תבוא עם שאלות של "דעת אמת", אז אתה חושב...
יוסי: אני לא מדבר על "דעת אמת", אני מדבר מתוך מה שאני יודע.
אמנון יצחק: כן.
יוסי: וכתוב ש"כינה אינה פרה ורבה". תסביר לי כבוד הרב, איך "חכמים" שהיו כל כך חכמים אומרים שכינה אינה פרה ורבה?
אמנון יצחק: אז אגלה לך סוד שבאנציקלופדיה כתוב שיש סוגי כינים שאכן אינם פרים ורבים והם נבראים מן הזיעה.
יוסי: יפה.
אמנון יצחק: מה יפה פה?
יוסי: רגע, עכשיו שאני בא בשבת להרגו את הכינים מעל ראשי...
אמנון יצחק: כן...
יוסי: אני צריך ללכת לאנציקלופדיה ולבדוק אם הכינה שעל ראשי היא זאת שפרה ורבה או...
אמנון יצחק: לא! אתה לא צריך.
יוסי: או זאת שגדלה מן העיפושים כמו שאומר הרמב"ם.
אמנון יצחק: לא! אתה לא צריך.
יוסי: אז מה?
אמנון יצחק: אם אמרו לך ב"שולחן ערוך" שאין לך בעיה עם זה - אז אין לך בעיה עם זה.
יוסי: אין לי בעיה עם מה?
אמנון יצחק: עם הכינה.
יוסי: אבל היא פרה ורבה. מצד אחד...
אמנון יצחק: מאיפה אתה יודע שהיא פרה ורבה?
יוסי: אני לוקח מיקרוסקופ ואני מסתכל על הזכר...
אמנון יצחק: אתה לא יכול, סליחה, אתה לא יכול לקחת, אני מצטער, אתה לא יכול לקח מיקרוסקופ בשבת - זה מוקצה! (כפיים מהקהל)
יוסי: ביום חול?
אמנון יצחק: יום חול אין בעיה - אתה יכול להרוג אותה עם פטיש גם. (כפיים) אבל אתה צריך להבין. הנקודה היא פשוטה, מה שהתורה התירה תעשה! (כפיים) מאיפה אני יודע שאתה קיים פה?
יוסי: אתה יודע, אתה יודע...
אמנון יצחק: אפשר לשאול שאלות בלי סוף...
יוסי: לא, השאלות האלה מאוד מהותיות.

דעת אמת - daatemet

אמנון יצחק: בוא אני אגיד לך. הרמב"ם אומר. הרי אתה לא מתכוון בשאלות האלה לקיים תורה מחר? אבל הרמב"ם אומר...
יוסי: לא שייך ל"לקיים"...
אמנון יצחק: הרמב"ם אומר, תקשיב טוב.
יוסי: כן.
אמנון יצחק: דיינו מה שאסרה עלינו תורה. לא צריך להוסיף עוד איסורים.
יוסי: אבל זה לא שייך ל...
אמנון יצחק: אם נשמור, אם סוף סוף נתנו לך להרוג מישהו...
יוסי: מה אתה מתעצבן, זה לא רלוונטי... הרלוונטי הוא חוסר הידיעה. ואם בתורה...
אמנון יצחק: אי ידיעה עצמך!!
יוסי: ואם בתורה כתוב שהשפן והארנבת מעלים גירה...
אמנון יצחק: כן
יוסי: אז כנראה שגם משה לא ידע מה שהוא כתב...
אמנון יצחק: אז כנראה שאתה לא יודע. אתה רק למדת חוברת אחת מסכנה ואומללה של אדם שקרן ורמאי!
יוסי: תן לי תשובה. אל תתקוף אותו.
אמנון יצחק: אני אתן לך, אתן לך!
יוסי: השפן והארנבת מעלים גירה או לא?
אמנון יצחק: אתן לך, אתן לך עוד חוברת שקוראים לה ניפוץ השיקוץ ותראה שם את התשובות באריכות.
יוסי: תן תשובה עכשיו, אל תיתן חוברות.
אמנון יצחק: לא, חוברת, רק חוברת.
יוסי: לפני כל עדה.
אמנון יצחק: לא! כי אני מבין את המטרה שלך.
יוסי: לא, לא, אין לי מטרה. איזה מטרה? איזה מטרה? יש לי שאלה.
אמנון יצחק: הבנתי. שאלה שלך.
יוסי: משה כתב בתורה...
אמנון יצחק: שמעתי...
יוסי: שהשפן והארנבת מעלים גירה.
אמנון יצחק: שמעתי...
יוסי: תגיד לי אם זה נכון או לא נכון?
אמנון יצחק: שמעתי...
הערה מהקהל: ....
יוסי פונה לקהל: (משה) כתב שטויות, מה לעשות?
אמנון יצחק: שמעתי!
הערה מהקהל:....
אמנון יצחק: חבר, חבר, חבר תקשיב!
יוסי: כן.
אמנון יצחק: אנחנו יודעים בדיוק למה אתה יושב כאן.
יוסי: אני, אתה לא יודע.
אמנון יצחק: למרות שאני יודע, למרות ש...
יוסי: אתה מנסה להתחמק מהתשובות שאני מבקש. תן לי תשובה עניינית. אל תיתן לי חוברות.
אמנון יצחק: בוא בוא בוא! לא אתן לך חוברות.
יוסי: עכשיו תשובה עניינית.
אמנון יצחק: לא אתן לך חוברות, לא רק זה, גם לא אתן לך תשובה!
יוסי: אההה...
אמנון יצחק: הבנת?
יוסי: למה לא תיתן לי תשובה?
אמנון יצחק: ככה החלטתי.
יוסי: אההה, "ככה החלטת"?
אמנון יצחק: כן. יפה. זהו...

דעת אמת - daatemet

אין טעם להוסיף, רק תרשו לי לפנות בגלוי לרב אמנון יצחק שאם תמצא, אמנון, "כינה" אחת בעולם (כן, מספיק אחת!) ש"אינה פרה ורבה", אני, איתן, נציג ארגון "דעת אמת" חוזר בתשובה ותורם את כל הוני הדל ופעילותי הענפה למען "מתיקותה של התורה" שבבעלותך כמובן...

אני ממתין, אתה מוזמן להתקשר,
איתן.
טלפון נייד: 0.55.56.57.58חברים ב- עוצב על ידי