אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > החזרה בתשובה  לגירסת הדפסה     

הצעת חוק איסור רוכלות רוחנית בקרבת מוסדות חינוך, התשס"ד-2004

הצעת חוק של חבר הכנסת אילן שלגי

ההצעה הבאה הונחה על שולחן הכנסת בסיום מושב החורף בסוף מרץ:

מטרת החוק

חוק זה מטרתו למנוע מארגונים, קבוצות או בודדים מטעם עצמם לעסוק ברוכלות רוחנית של השקפת עולמם בקרבת מוסדות חינוך.

הגדרות

א. "רוכלות רוחנית" - שידול, שיווק והפצה של השקפת עולם ממניעים רוחניים, אמוניים, מיסטיים, אידיאולוגיים ודתיים, לרבות פעילות טקסית ופולחנית.

ב. "מוסד חינוכי" – בית ספר וכן כל מקום בו מתנהלת פעילות חברתית או תרבותית המיועדת לבני נוער.

תחולת האיסור

לא יעסוק אדם ברוכלות רוחנית במרחק של עד מאתיים מטרים מגדר המעטפת החיצונית של מוסד חינוכי.

עונשין

העובר על הוראות חוק זה דינו קנס בסכום של 1,500 ש"ח.

ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות הענקת סמכויות לפקחים עירוניים לעניין הפסקת הפעילות ורישום דו"חות.

דברי הסבר

התופעה בה אנשים וגורמים שונים מתמקמים בסמוך לשערי מוסדות חינוך ובתי ספר על מנת לשווק את מרכולתם הרוחנית והדתית הולכת ומתרחבת, ומקבלת ביטוי בתלונות רבות של גורמי חינוך הורים ותלמידים.

מגוון התופעה הוא רחב וכולל פעילות של רוכלות רוחנית, מיסטית אידאולוגית ודתית שבמקרים רבים נוגדת את עולם הערכים של בני הנוער ומשפחותיהם ושל בית הספר. בנוסף לפעולות השידול כוללת הפעילות, חלוקת ממתקים והפצת קלטות וחומר כתוב.

פעמים רבות מתבצע הדבר בדרכים מניפולטיביות הבאות לנצל את הסקרנות והתמימות של ילדים ובני נוער.

יש למנוע תופעה פסולה זו בקרבת מוסדות חינוך ובכך להגן על בני הנוער, משפחותיהם והחברה.


אפריל 2004חברים ב- עוצב על ידי