אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > עוד  לגירסת הדפסה     

קול הרוב הדומם

"קול החופש" הוא עיתון בהוצאת "קול הרוב הדומם"
מתוך: גליון פברואר 2000 | גליון יוני 2000

החומר המופיע בדף הזה נשלח על ידי "קול הרוב הדומם"
(את הסטיקרים שמופצים על ידי "קול הרוב הדומם" אפשר לראות כאן)

מהו קול הרוב הדומם?

אנחנו קבוצת אזרחים, ללא השתייכות מפלגתית אחידה, הרוצים לממש את זכותנו הדמוקרטית להשפיע על סדר היום הציבורי, להפר את שתיקתו של הרוב הדומם ולמחות על אי השיוויון בחלוקת הנטל והזכויות.

"קול הרוב הדומם" מאגד בתוכו התארגנויות מקומיות ברחבי הארץ, אנשים מימין ומשמאל, המרגישים בסכנה, האורבת לחברה הישראלית לאור פעילותו של הממסד החרדי. פעילותנו הציבורית, נעשית כולה בהתנדבות.

התחלנו את פעילותנו בפברואר 1998, כשיצאנו עם הסיסמה "עם אחד גיוס אחד" שאומצה על ידי גורמים נוספים, כשהבולט ביניהם היה אהוד ברק, ראש ממשלת ישראל - אז יו"ר מפלגת העבודה.

מטרתנו היא לגבש רוב גדול בעל מודעות לעקרונות החופש והשוויון, שיתבע מן הפוליטיקאים בכנסת ובממשלה לעמוד על משמר זכויותינו ולייצג אותנו נאמנה.

הצלחנו להעמיד את נושא הדת המדינה במרכז הדיון הציבורי במערכת הבחירות ולא נרפה מהעיסוק בכך גם בעת כהונתה של הממשלה החדשה. נמשיך להזכיר לנבחרי הציבור את התחייבויותיהם בנושא זה ונתבע את מימושן גם אחרי כינונה. כמו כן נמשיך בפעילותנו הרגילה במגזר הציבורי, העיסקי והפרטי.

עקרונות
- זכותו של כל אדם לחיות על פי אמונתו ולהיות חפשי מניסיונות לכפות עליו אמונות או טקסים.
- שיוויון בזכויות ובחובות בין כל אזרחי המדינה.

יעדים ומטרות
- שמירה על מדינה דמוקרטית כנגד המגמה להשלטת מדינת הלכה.
- גיבוש מודעות בציבור לרעיונותינו.
- הפסקת העידוד התקציבי והחברתי להשתמטות מחובות ולהחזרה בתשובה.
- ביטול הסדר התמיכה באלה הבוחרים שלא לעבוד.
- הפסקת הכניעה של גופים ציבוריים ועסקיים ללחץ החרדים.
- הפרדת הדת מהמדינה.

דרכי פעולה
- גיבוש המגזר החופשי החילוני ככוח כלכלי וכמנוף לפעילות חברתית.
- יצירת צינור תקשורת שישמיע את קולו של הרוב הדומם באזני מקבלי ההחלטות בכל המישורים: הפוליטי, המקומי, העיסקי והתרבותי.
- גיבוש קהילות חילוניות שיסייעו לפרט ולחברה.
- חשיפת התופעות החוקיות והחוקיות למחצה של ניצול תקציבים ציבוריים על ידי הממסד החרדי וקבוצות לחץ חרדיות.
- הקמת מועדון צרכנים חופשיים על מנת לעודד גורמים שלא נכנעים ללחצי הממסד החרדי.
- חיבור או יצירת קשר בין האנשים והגופים השונים העוסקים בנושא.
- קיום חוגי בית והרצאות בנושא בהשתתפות מרצים מתחומים שונים.
- שמירה על עירנות הציבור וחשיפת דרכי העבודה של הממסד החרדי וקבוצות הלחץ החרדיות.

לפני הבחירות האחרונות הפצנו עצומה, עליה חתמו אלפי אזרחים, שקראה לציבור ללכת ולהצביע ביום הבחירות. העצומה הבהירה למפלגות ולמועמדים המתמודדים על ראשות הממשלה כי חברי ואוהדי "קול הרוב הדומם", יתנו את קולם למי שיתחייב לפעול לפי עקרונותינו בנושאי דת ומדינה.

לקראת יום הבחירות וביום הבחירות עצמו, חברי "קול הרוב הדומם" היו פעילים במטה "חרדים על קול". חברי העמותה תרמו את תרומתם בפעילות שוטפת, וביום הבחירות עצמו, באיוש כל הקלפיות בבני ברק ובמקומות רגישים נוספים.

שאיפתנו היא לקיום חברה נאורה ומתקדמת במדינת ישראל, חברה חופשית מאפלייה בחלוקת המשאבים והנטל בין הציבור החילוני והציבור החרדי.

בימים אלה התלחנו בהוצאת ירחון בשם "קול החופש", היוצא כמוסף המצורף לעיתון "אנשים", בו אנו מבטאים את עמדות הציבור החופשי ובונים תודעה צרכנים חילונית.

למימון פעילותנו, הפקנו ואנו מוכרים את ה"מזוזה החילונית". מחיר מזוזה אחת - 10 שקלים. נשמח לשלוח לכל מזמין 5 מזוזות ומעלה, תמורת 50 שקלים.

כל מי שעקרונותינו, מטרותינו ודרכי פעולתנו קרובים לליבו, מוזמן להצטרף ולתת יד באמצעות פניה לטלפון: 03-6478636.


במכתב לחברי הכנסת אנו מציגים את עצמנו ומטרותינו (על מכתב זה חתמו עד כה אלפי אנשים). להלן המכתב:

קול הרוב הדומם

ח"כ נכבד;

אנו קבוצת אזרחים מודאגים, בעלי דעות ועמדות שונות, המשתייכים פוליטית לימין ולשמאל.

אנו עובדים, משלמים מסים ומשרתים בצה"ל.

אנו מאוחדים בחשש מפני האיום ההולך וגובר על חופש הפרט במדינת ישראל ובכעסנו כלפי הכניעה הפוליטית והכלכלית של הממשלה והכנסת לטובת קבוצת מיעוט קולנית - אחינו החרדים.

אנו סבורים שעל כל נציג נבחר שלנו בבית המחוקקים לפעול:
- לקיום איכות חיים ואיכות שלטון במדינת ישראל.
- למימוש חופש הפרט.
- לשוויון בזכויות ובחובות בין אזרחי המדינה.
אלה ערכים אנושיים חברתיים ודמוקרטיים בסיסיים.

התכנסנו יחד, לעורר מודעות ולקרוא לפעולה שתעצור את תהליך הפיכתה של מדינת ישראל למדינת הלכה.

תהליך זה ייעצר לדעתנו, רק באמצעות הפרדת הדת מהמדינה.

אנו מצפים ממך, אישית, כנציג נבחר בכנסת, לעמוד באומץ ולהלחם על עקרונות אלה.

עקרונות אלה הנתמכים בחוקי היסוד, חשובים במיוחד לאור העדר חוקה במדינת ישראל.

בכוונתנו לפעול במסגרת החוק, ולנסות להשפיע בכל דרך אפשרית לתיקון המצב.
אנו דורשים שוויון בזכויות ובחובות של כל אזרחי מדינת ישראל.

מעתה תשמע את קולנו בקביעות.
איננו יכולים לשתוק עוד.

ההחתמות נמשכות ולמעונינים נשמח לשלוח טופס החתמה.


חוגי בית

אנו מקיימים חוגי בית. בחוגי הבית מופיעה מדי פעם אישיות ממגזר שונה.
אם ברצונך לקחת חלק בחוג בית קיים או ליזום ולקיים חוג בית חדש, נשמח לסייע.
נא להודיענו לת.ד. 10386, תל אביב 69936.


פניות לציבור

כדי להשמיע את קולנו, אנו מכינים ומפיצים סטיקרים כדוגמת:
"עם אחד גיוס אחד"
"אני מפרנס חרד"
"יחד בגאווה לעבודה ולצבא"
"תופרד המדינה מהדת"
אם ברצונכם לקבל סטיקרים ו/או לחלקם לאחרים (בתנאי שיודבקו על מכוניות ולא ישמשו רק לאוסף פרטי) נשמח לשלוח עם פניה לת.ד. שלעיל.


פרסומים

אנו מכינים ומפיצים חומר ומידע בצורות שונות.
לדוגמא מהדורה אחת של חדשות "קול הרובהדומם"

" חדשות " קול הרוב הדומם

מען המערכת: ת.ד. 10386 ת"א 69936
מהדורה מיוחדת חסוי, לתפוצה פנימית בלבד

עכשיו כבר מותר לגלות:
חשיפה מיוחדת לכבוד חגיגות החמישים:

קצין בכיר באמ"ן גילה שבט אבוד- השבט השלושה עשר- "גויים דוברי עברית"!

ככל הנראה, אלה צאצאיהם האבודים של דינה בת יעקב ושל חמור אבי שכם שהתפזרו ברחבי הארץ. לאנשי השבט מאפיינים ייחודים ביותר:

- זהו שבט של חמורים גמורים. הם בטוחים שנולדו כדי להיות מנוצלים.
- בני השבט, גויים דוברי עברית, עובדים כדי לפרנס בכבוד יהודים דוברי כל שפה ולשון.
- דורות של בני השבט מתנדבים לשמש "גויים של צבא" להמוני משתמטים יהודים דוברי כל שפה ולשון.
- צעירי השבט מתנדבים או מנודבים לשמור על יהודים דוברי אנגלית, עברית, רוסית וצרפתית בהתנחלויות בלתי חוקיות ובכל אתר בעייתי.

בתמורה לכל אלה אין אנשי השבט דורשים אלא עלבונות, יריקות בפנים והצלפות של שוטים.
בני השבט אינם רואים בשירותים הייחודים שהם מעניקים ניצול אלא זכות מופלאה שנפלה בחלקם.
כתבנו משוכנע כי תגלית זו תפתור את בעיות התקציב, הביטחון והאין שלום במדינת ישראל לדורות.לראש הדףחברים ב- עוצב על ידי