אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
האם כשרות טובה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > עוד  לגירסת הדפסה     

אמנת גביזון-מדן

בשבועות האחרונים עלה לאוויר אתר האינטרנט של אמנת גביזון-מדן.

האמנה עוסקת בטיפול במחלוקות הקיימות בענייני דת ומדינה בישראל, ומנסחת קווים מנחים להסכמות משותפות בנושאים בהם קיימים מחלוקות עקרוניות, כגון: נישואין, שבת, אזרחות ועוד. בין מטרותיה "יצירת תשתית להסכמה בין חלקי החברה היהודית, תוך מציאת דרך מעשית משותפת וקיבועה בחוק".

באופן כללי, עמותת חופש רואה בעין אוהדת מאמצים מסוג זה, ובפרט את המאמץ המסוים האמור. אנו מקבלים בברכה את התמיכה המובעת באמנה באי-פגיעה בעולם הערכים של כל קבוצה וקבוצה בחברה הישראלית, כמו גם את רוחה המוצהרת של האמנה השוללת כפייה על קבוצה כלשהי לוותר על "קודשיה" ועל עיקריה.

עם זאת, יש לנו ביקורת על מספר נקודות המובעות באותה אמנה, וחשוב לנו מאד להביעה בד בבד עם ברכתנו שלעיל. למשל: אין לכפות איסור כללי וגורף על הפעלתם של מוסדות מסחריים בשבת, במיוחד אם פעילותם מבוקשת על-ידי רבים, אם מיקומם רחוק מכל ריכוז אוכלוסיה דתית וכאשר הפעלתם אינה כרוכה בפגיעה בעובדים בהם. דוגמא נוספת: אין מקום להוסיף את הצורך בקביעת היותו של אדם פנוי למטרות נישואין לפי דין דתי, אם נקבע שהוא פנוי למטרות נישואין על פי הדין האזרחי. קביעה זו שומטת את הקרקע מתחת להישגים רבים אחרים של האמנה באותו הקשר. וגם: אנחנו מתנגדים לפגיעתה הבולטת של האמנה במעמדם ובשוויון זכויותיהם של זוגות חד-מיניים.

עמותת חופש מברכת את מחברי האמנה, פרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן על היוזמה ועל הפעילות שהושקעה והתוצאות אליהם הגיעו, ומצפה שיתוקנו באמנה כל הנקודות הטעונות תיקון על-מנת שנוכל באמת ובתמים להגיע לעקרונות לחיים משותפים ובלתי כופים כאזרחים שווי-זכויות במדינת ישראל.

ראה גם: כפייה בעור כבש - על ההסדר המשפטי והתרבותי של אמנת גביזון-מדן


דצמבר 2005חברים ב- עוצב על ידי