אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > במות חופש  לגירסת הדפסה     

במת חופש

מותר לשקר כדי להחזיר בתשובה

התכתבות סביב מאמר

באחת מקבוצות הפייסבוק התנהלה לאחרונה התכתבות סביב מאמרו של ליאור משנת 2011 "מותר לשקר כדי להחזיר בתשובה".


כתב שלמה סורוקה:

זהו קישור למאמרו של ליאור "מותר לשקר כדי להחזיר בתשובה"
http://www.hofesh.org.il/articles/halacha/muttar_leshaker.html

זה רק קטע מתוך מאמר עליו אני עדיין עובד העוסק בהפרכת כל שקריו וסילופיו במאמר הזה. הקטע מתייחס רק לדברי הבן איש חי. בסוף הפוסט יופיעו הקישורים לדף הספציפי אליו מתייחס מפברק המאמר ולכל הספר.

2. לגבי הבן איש חי מי שהרחיב בדברי ההבל שלו הוא מחבר המאמר עצמו שהביא רק חלק קטן מדברי הבן איש חי (חצי אמת גרועה משקר כאן מדובר על הרבה פחות) ואת השאר פשוט המציא. להלן מקור הקטע המובא במקור בתשובה לשאלה שע"א ולא בסימן ש"ע או שע"א כפי שכתב מחבר המאמר. בתשובה לשאלה ש"ע קודם וגם בסימן ש"ע אין שום דבר בנוגע למה שהביא. מיותר לציין כי המשפט שהביא מחבר המאמר "הוא כבר אמר זאת בבירור חד משמעי: "מותר לשקר כדי להעמיד דבר תורה". לא מופיע בשום מקום בכל הספר וזהו שקר מוחלט. להלן קישורים לכל הספר ולעמוד הספציפי. כאן ניתן להיווכח באופן ברור בשקריו הבוטים של מחבר המאמר ובהמשך פרשנותו המסתמכת על אותם השקרים. דגל התורה הופך אצלו ל"להעמיד דבר תורה". אינני יודע למה התכוון הבן איש חי ב"דגל התורה" אך מהמשך דבריו ניתן להבין שהוא בוודאי לא התכוון לכך. הוא מזהיר שלא להשתמש בדבר הזה שעניינו הוא שקר לחוקי מדינה של גויים אם יש חשש כי השלטונות יגלו את זה או חשש מחילול ה' ומסיים את תשובתו (הפעם זה ציטוט אמתי): "...כי אין לך דבר שעומד בפני חילול ה' ועל הכל צריך עצה ויתייעצו בדבר בחכמה ובתבונה ובדעת. והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי." מה רע בכך ? כמה אנשים רימו ושיקרו מדינות עוינות או לשם שמירה על קיום מצוות או לשם הישרדות ושמירה על ממון. עיינו ערך גירוש ספרד וימי האינקוויזיציה.

קישור לדף הנידון במאמר
https://drive.google.com/file/d/1SVJx_mf6JaWvlDUHGoKxB7fyfs-gGpM3/view

קישור לכל הספר
https://drive.google.com/file/d/1nq-XIh0EbRMJQJqrTAJU4zht_CjJ9N8y/view


ענה ליאור:

שלום שלמה סורוקה

1. עיקר הטענה שלי נשענת על דבר שאין מחלוקת שהבן איש חי אכן כתב. הוא התיר לשקר לבית דין חילוני כדי לקיים את הדין הדתי:

"ואין בזה חשש 'מדבר שקר תרחק', דאמרו רבותינו ז"ל: משנים מפני דרכי השלום. והא עדיפא להקים דגל התורה, ואין לך שלום גדול מזה"

הטעות שעשיתי כאן היתה ייחוס הציטוט לסימן ש"ע במקום לסימן שע"א. זו טעות בתום לב, ושום דבר מהביקורת שלי על פרקטיקת השקר שהציג הבן איש חי לא משתנה כתוצאה ממנה. אבל אני מסכים איתך שדיוק הוא חשוב, ולכן אתקן את המאמר כך שיהיה כתוב שע"א.

*****

2. "מחבר המאמר הביא רק חלק קטן מדברי הבן איש חי"

קיצרתי מפאת אורך הדברים. לצורך הטיעון שהעליתי במאמר, די היה לי להראות ש"דבר השלום" עליו מדברים הינו כל אינטרס דתי צר, ולא רק דוגמאות נוגעות ללב כמו מניעת מריבה והתחמקות מהאינקוויזיציה. הדוגמא הספציפית הזו היא דוגמא טובה פעמיים, כי היא גם חושפת הוראה ברורה לשקר, וגם מראה אפליית נשים בדיני ירושה. הבן איש חי מורה לשקר כדי שניתן יהיה להמשיך להפלות נשים. זו הדת שלך.

אבל אתה צודק שיכולתי להאריך. יכולתי להכניס פנימה גם את החלק בו הוא אומר את הדבר הבא, וזה היה מחזק את דבריי:

"יש ללמוד מהגמרא הנזכרת דכל שהם עושים, בשביל תיקון העולם וגם כדי שלא להוציא לעז ולהרהר אחר מעשה בית דין. אין לחוש משום 'שקר' דכל זה בכלל מה שאמרו שמותר לשנות בפני השלום."

*****

3. "המשפט שהביא מחבר המאמר "בעמוד הבא הוא כבר אמר זאת בבירור חד משמעי: "מותר לשקר כדי להעמיד דבר תורה" לא מופיע בשום מקום בספר וזהו שקר מוחלט."

למעשה, זו טעות נגררת. כאשר כתבתי את המאמר, לא היה לי עותק פיזי או דיגיטלי של הספר אליו קישרת, ונעזרתי במקורות אינטרנטיים לאתר את החלקים הרלוונטיים. אחד המקורות בהם נעזרתי, היה "קונטרס הלכות שקר" של הרב יובל שרלו (ראה כאן: https://www.ypt.co.il/beit-hamidrash/view.asp?id=4232)

המילים "מותר לשקר כדי להעמיד דבר תורה" הן לא המילים שלי, אלא מילותיו של הרב יובל שרלו.

כנראה היה מדובר בפראפרזה שלו על העקרון לפיו מותר לשקר כדי "להעמיד דגל תורה", אבל אני טעיתי לחשוב שמדובר בציטוט ישיר מתוך דבריו של הבן איש חי עצמו (קבל צילומי מסך המראים זאת*).

הרב יובל שרלו הפנה לדברי הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה סימן שע"א. היות שחשבתי שהציטוט הקודם שהבאתי נמצא בסעיף ש"ע, הסקתי בטעות שמדובר בציטוט נוסף מהעמוד הבא, ולא בניסוח מחדש של הציטוט אותו כבר הבאתי. מכאן הטעות הנגררת והאמירה "בעמוד הבא הוא כבר אמר זאת בבירור חד משמעי".

דיוק הוא דבר חשוב, ולכן אתקן את המאמר כך שהמשפט הזה לא יופיע בו. נראה שאשים במקומו את המשפט "אין לחוש משום 'שקר' דכל זה בכלל מה שאמרו שמותר לשנות בפני השלום". זה משפט שעושה את אותה העבודה ואומר בייסיקלי את אותו הדבר.

*****

4. "הוא מזהיר שלא להשתמש בדבר הזה שעניינו הוא שקר לחוקי מדינה של גויים אם יש חשש כי השלטונות יגלו את זה או חשש מחילול ה'."

כלומר, מותר עקרונית לשקר בשל אינטרסים דתיים אבל יש להיזהר לא להיתפס.

אם תוכל לשקר מבלי שיתפסו אותך בשקר, מותר לך לשקר. אם יש חשש שיתפסו אותך בשקר, עדיף שתמנע מכך. לא כי שקר למען אינטרס דתי הוא דבר רע שאסור לבצעו, אלא כי ההשלכות של להתפס בשקר הן כאלו שעלולות לפגוע בסופו של דבר באינטרס הדתי המדובר.

האם אתה מבין מדוע זה לא סעיף הגנה שמרשים אותנו במיוחד?

*****

* צילומי המסך מדברי הרב שרלו:

 


אוקטובר 2018חברים ב- עוצב על ידי