אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויברא האדם את אלוהים בצלמו
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > לחיות חופשי  לגירסת הדפסה     

חוק ומשפטחוק איסור ההונאה בכשרות, התשמ"ג 1983, מעגן את מונופול הרבנות במתן אישורי כשרות.
לנוסח החוק הקש כאן (קובץ PDF).
עמותת חופש קוראת לביטול חוק זה.
בג"ץ: ראוי לבטל את חוק איסור הונאה בכשרות


חוק איסור גידול חזיר, התשכ"ב 1962, אוסר על גידול ושחיטת חזירים. האיסור אינו חל במספר יישובים שבהם אחוז ניכר של אוכלוסיה לא-יהודית. ברירת המחדל של הטיפול בחזירים שנתפסו היא "החרמתם והשמדתם" (כך לשון החוק).
לנוסח החוק הקש כאן (קובץ PDF).
עמותת חופש קוראת לביטול חוק זה (למעט סעיף 10 - תיקון חוק ההסמכה. סעיף זה מוחק מחוק הרשויות המקומיות את ההתיחסות לגידול והחזקת חזירים).


חוק בשר ומוצריו ,התשנ"ד 1994, אוסר ייבוא של בשר ללא הכשר. החוק נחקק לאחר חקיקת חוק יסוד: חופש העיסוק, על אף שהוא פוגע בו. בית המשפט העליון, אשר נדרש לסוגיה זו, קבע כי אין זו פגיעה אנושה באושיות הדמוקרטיה ולכן איסור היבוא תקף. ב 1998 התקבל בכנסת תיקון לחוק יסוד: חופש העיסוק, שעל פיו הוארך ללא הגבלת זמן ה"הכשר" לפגוע בו לשם שמירת האיסור לייבא בשר ללא הכשר.
החוק הינו באחריות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
לנוסח החוק הקש כאן.
עמותת חופש קוראת לביטול חוק זה.


חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי"ז 1956, מסמיך כל רשות מקומית להתקין חוק עזר שיגביל או יאסור גידול חזירים, החזקתם, ומכירת בשרם ומוצריהם המיועדים לאכילה בתחומה. זהו "חוק עוקף", שנחקק לאחר שבתי המשפט פסלו את סמכות הרשות המקומית בנושא זה. על אף שמו ה"כללי", החוק עוסק בעניין החזיר בלבד.
לנוסח החוק הקש כאן (קובץ RTF/Word).
עמותת חופש קוראת לביטול חוק זה.


חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו 1986, אוסר על הצגת מוצרי חמץ למכירה או לצריכה בפסח.
לנוסח החוק הקש כאן (קובץ RTF/Word).
עמותת חופש קוראת לביטול חוק זה.
חברים ב- עוצב על ידי