אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > לחיות חופשי  לגירסת הדפסה     

מה מטריד את מנכ"לי אסם, תנובה וכרמל מזרחי?


Tnuva in the dark Middle Ages?

Osem - only according to the Halacha!


אסם, תנובה וכרמל מזרחי החליטו להתייצב לימין החרדים. (הסיפור המלא מופיע להלן) מכיוון שכך, על הציבור החופשי, הרפורמי והקונסרבטיבי להחרים אותם.

אולי קל יותר להאשים את החרדים, אבל זוהי התחמקות. האשמים היחידים בסיפור הזה הם אנחנו - שלא טרחנו להפעיל משקל נגד לחרדים על החברות האלה.

את מנכ"ל תנובה ממש לא מעניין שחצי מציבור הקונים שלו מתלונן ומתבכיין על זה שהחרדים משתלטים על המדינה. אבל הוא מאוד מוטרד מהאפשרות שחמישית מציבור הקונים שלו, שאחראים אולי לעשירית מהיקף המכירות, יעברו לקנות "טרה" בגלל שלה יש הכשר מהודר יותר.

אז מי שקונה תנובה (או טרה) שיעבור/תעבור ליוטבתה, דן, גד וכד'. מי שקונה אסם שיעבור/תעבור לעלית (הרע במיעוטו) או לאחרים (לפי המוצר הספציפי.)

אין דרך אחרת.


לראש הדף
הסיפור המלא

היהדות המתקדמת תנועה יהודית מוקצית מחמת המיאוסהנהלות "אסם", "תנובה" ו"כרמל מזרחי", מפעלים כלכליים גדולים בישראל, לימדונו אתמול פרק בהילכות יהדות, לפיו עולה, שהתנועה ליהדות מתקדמת היא, לכאורה, מוקצית מחמת המיאוס, וכי מגע כלשהו עמה הוא, כביכול, מעשה חמור ביותר, שיש להימנע ממנו בכל דרך אפשרית, וכי מי שמעד, ושגה, ויצר בטעות (רק בטעות! חלילה לא היתה כל כוונה!!) קשר איום ונורא עם הפלג המוקצה הזה ביהדות, חובה עליו לחזור בתשובה, להתנצל, להכות על חטא ולכפר במהירות על מעשיו הנוראים.

מה קרה?

הוצאת "שוקן" הפיצה השבוע הגדה לפסח בשם "הגדה לקטנים", שנכתבה, שומו שמים, ואוי לאוזניים שכך שומעות - בידי יהודים חוטאים ומחטיאים, מוקצים מחמת המיאוס, הנמנים עם התנועה ליהדות מתקדמת (היהדות הרפורמית) בישראל. בהגדה זו הודפסו כמה מקובל ושכיח - מודעות פרסומת מאת חברות תעשייתיות שונות, כמו, למשל, "אוסם", "כרמל מזרחי", "תנובה".

נו? אז מה רע בכך?

ובכן, מימסדים חרדיים מסויימים גילו עירנות הראויה לפרס ישראל, בהבחינם, שההגדה הקדושה טומאה וזוהמה בידיים לא כשרות, והמעשה הניפשע והנורא נתמך ומומן בחלקו בידי המפעלים, שמודעות הפרסומת שלהן הופיעו בהגדה. מיהרו החרדים לקדושתה של ההגדה, ושלחו מסרים דחופים להנהלות אותן חברות, והעמידו את הנהלות החברות הללו על חומרת מעשיהן, שכן לית מן דפליג שפרסום של חברה מסחרית ישראלית מותר אך ורק בהגדה אורתודוכסית, שעה שפרסומו בהגדה אחרת היא עבירה חמורה שאין הדעת והסדר החברתי סובלתם. לא קשה לשער, מה כללו אותם מסרים, שכן, בחרדון (עיתון חרדי) "יתד נאמן" התפרסמו אתמול התנצלויות מאת אותן חברות, שניסוחן שלהן מלמד בצורה הברורה ביותר על הפחד הנורא שנפל על מנהלי אותן חברות. עד כדי כך גדולה היתה ההתנצלות המתרפסת, שלרגע ניתן לחשוב, שמדובר בחברות של תעשייה חרדית, ולא במפעלים אזרחיים חופשיים, שמשרתים את כלל הציבור הישראלי, כולל את האזרחים שנמנים על התנועות הדתיות הלא-אורתודוכסיות.לראש הדף
חברים ב- עוצב על ידי