אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הזהות היהודית

בפרקים הבאים תמצאו תשובות לשאלות שבוודאי מנקרות במוחכם, כמו - האמנם עלי להצטדק על יהדותי? מהי זהות יהודית? מיהו יהודי? מי קובע זאת? מהי אותה רוחניות שרבים מחפשים אחריה? האם פולחנות דתיים ורוחניות הם היינו הך? כלום לא ניתן לכל אחת ואחד להגיע לרוחניות - להישגיות, לרמה תרבותית ולסיפוק רוחני, בלא להזדקק להכוונת כוחות עליונים, ושליטה חיצונית? מה בין משל כז'אנר ספרותי, לבין נמשלו כמציאות רלבנטית? האם אפשר לעשות מניפולציות במשלים ולהשפיע באמצעותם על נפש האדם? מה בין פולקלור לתרבות? רוחניות מהי? היכן מצויה הרוחניות? כיצד ניתן לחפשה ולמוצאה?


פרקים אלו לקוחים מתוך ספרם של צופיה ודן מלר ציידי הנפשות - תשובה ל"תשובה", הוצאת זמורה-ביתן, תל-אביב 1998. אתר "חופש" מודה למו"ל על הסכמתו לפרסום הקטעים באתר.


תוכן העניינים

  פרק ראשון: הקדמה: במה אני יהודי - המיתקפה והמיגננה.

  פרק שני: זהות מתוך גאווה.

  פרק שלישי: יהדות מהי?

  פרק רביעי: מיהו יהודי?

  פרק חמישי: הצו המוסרי והמיצווה הדתית.

  פרק שישי: מצוות וערכים.

  פרק שביעי: עגלתנו המלאה: המשל כמשל.

  פרק שמיני: רוחניות מהי? המתייוונים.

  פרק תשיעי: אפילוג - תרבות, אמנות וזהות יהודית.


הרצל בנימין זאב הרצל (1860-1904) חוזה מדינת היהודים, מדינאי וסופר יהודי, אבי הציונות המדינית ומייסד ההסתדרות הציונית העולמית.

בספרו "מדינת היהודים" כתב הרצל: "כלום תהיה לבסוף תיאוקרטיה? לא! ... לא ניתן כלל לדחפים תיאוקרטיים של אנשי הדת שלנו להרים ראש. אנו נדע להחזיקם בבתי הכנסת שלהם ... בענייני המדינה אל להם להתערב, פן יביאו עליה קשיים מבית ומחוץ".


אוקטובר 1998חברים ב- עוצב על ידי