אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מילון

מילון חופש

בעריכת דרור

אגנוסטיציזם - השקפה פילוסופית המטילה ספק בקיום האל ותופעות רוחניות אחרות וטוענת שאפילו אם הם קיימים אין בכוחנו לדעת עליהם ולא כלום. "אפילו אם אלוהים קיים, אנחנו לא יכולים לדעת עליו כלום."

אלוהים לפי האמונה היהודית / המוסלמית / הנוצרית (ועוד) - ההנחה שאלוהים קיים ומתערב בחייו של הפרט. "כל מה שקורה לי בא מהשמים." זהו "אלוהים" שברא מיליארדי גלקסיות, בחר ביהודים מכל העמים, שאיכפת לו כמעט לגבי כל מה שאנחנו עושים וחושבים, ואם אנחנו לא עושים ולא חושבים מה שהוא רוצה, הוא מעניש אותנו בעונשים מחרידים באכזריותם (לפעמים זה "לגרום" למות חיילים, לפעמים לתאונות דרכים קטלניות ופעם אחת זה "גרם" לשואת יהודי אירופה).

אלוהים פרסונלי - ראה אלוהים לפי האמונה היהודית / המוסלמית / הנוצרית.

אתאיזם - שלילת קיומו של אלוהים (או של אלים). "זה לא שאני מאמין באלוהים שלא מתערב בעולם, אלא פשוט ברור לי שאין אלוהים."

אתר חופש - www.hofesh.org.il - אתר אינטרנט ששולל את קיומו של אלוהים פרסונלי (אלוהים המתערב בעולם). האתר עוסק הן בצד הרעיוני של הדת והן בתופעות חברתיות, פוליטיות ופסיכולוגיות הקשורות לדת במדינת ישראל, לרבות כפייה דתית ונסיונות להעביר חילונים לדת. אתר חופש הוא האתר הפופולרי והפעיל ביותר בין האתרים העוסקים בנושא זה.

דאיזם - אמונה באל המנוגדת לתאיזם: שלילת כל דת של התגלות (כמו הנצרות, היהדות, האיסלאם) וראיית האל כעילה ראשונה מבחינה פילוסופית. הדאיסטים ביקרו את כתבי הקודש וראו בדתות השחתה של היחס הטבעי בין האדם לאלוהים. הדאיזם שולל קשר בין אלוהים לבריאת העולם על כל מה שיש בו. "אני מאמין שיש אלוהים, אבל אל תספר לי שמעניין את אלוהים מה אני אוכל או מתי אני עובד. בכלל אל תספר לי שמשהו נשגב כמו אלוהים מתעניין או מתערב בעולם הגשמי והנחות שלנו".

מילון

מונותאיזם - אמונה באל אחד, שולט ומתערב בחיי בני האדם - ראה להלן תאיזם. "אני מאמין באל אחד. גם אם יש מלאכים כמו גבריאל ומיכאל - זה עדיין אל אחד. גם אם יש שטן, זה עדיין אל אחד."

עילה ראשונה - בפילוסופיה של אריסטו - ראשיתן של שרשרות הסיבות והמסובבים האמורים להסביר את המתרחש בעולם על יסוד דטרמיניסטי. העילה הראשונה אינה דורשת עילה לעצמה.

פוליתאיזם - אמונה בריבוי האלוהות, אמונה במספר אלילים. "זאוס הוא האל הראשי, והנשק שלו הוא הברק. הוא נשוי להרה. הוא אבא של אתנה, אלת החכמה, שיצאה לו מהראש. אלת היופי היא אפרודיטי, אשר נולדה מקצף הגלים. יש גם יצורים מופלאים אשר אינם בדיוק אלים: יש תשע מוזות אשר אחראיות על האומנויות וההיסטוריה, יש שלוש הגרציות אשר אחראיות על הנשפים, יש בני כלאיים של אדם ואל כמו הרקולס ואכילס, ויש עוד הרבה אלים ושדים ויצורים מופלאים."

פנתאיזם - השקפה שרואה בעולם הטבע, לרבות האדם, חלק מהאלוהות. ברוך שפינוזה, למשל, היה פנתאיסט. "אני מאמין באלוהים. אלוהים נמצא בכל מקום, בכל חומר. כל הטבע זה אלוהים."

תאיזם - האמונה באל שהוא בורא היקום ומקיימו, ומתגלה לברואיו בדרכים על-טבעיות. יסוד עיקרי בנצרות, ביהדות ובאיסלאם. "אני מאמין שיש אלוהים. אני מאמין שהוא ברא את העולם והוא מנהל אותו. הוא כל יכול וכל יודע."

מילון


מאי 2000חברים ב- עוצב על ידי