אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
האם כשרות טובה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

חידון תנ"ך

בסגנון ימי קורונה

מאת: עמוס הרדוף

 1. מי ברא את האדם ואשתו ביום השישי לבריאה "זכר ונקבה ברא אותם"?
  אלוהים - בראשית א', כ"ז
 2. מי יצר את האדם ללא אישה ביום בו עשה ארץ ושמים, ואמר בהמשך "לא טוב היות האדם לבדו - אעשה לו עזר כנגדו"?
  יהוה - בראשית ב', ד'-כ"ב
 3. מי יצר את כל חיות הארץ לפני האדם?
  אלוהים - בראשית א', כ"ד-כ"ז
 4. מי יצר את כל חיות השדה אחרי האדם?
  יהוה - בראשית ב', י"ט
 5. מנין לנו שיהוה הוא בנו של אלוהים?
  בדברים ל"ב, ח'-ט' כתוב "בהנחל עליון גוים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני אלוהים. כי חלק יהוה עמו, יעקב חבל נחלתו." - בטקסט הכנראה-ערוך של ספר דברים כתוב 'בני ישראל' (שזה חסר משמעות בפסוק), אבל במגילות שנמצאו בקומראן כתוב 'בני אלוהים'. הקשר המשפחתי הזה מופיע גם במימצאים ארכיאולוגיים.
 6. מנין ש'עליון' ו'אלוהים' חד המה?
  "אקרא לאלוהים עליון (תהילים נ"ז, ג'), וגם "אלוהים צורם ואל עליון גואלם" (תהילים ע"ח, ל"ה), וכן דברים ל"ב, ח'-ט' מהשאלה הקודמת.
 7. חופש

 8. מה הורה אלוהים לנוח להביא לתיבה?
  שניים מכל חי - בראשית ו', י"ט
 9. מה הורה יהוה לנוח להביא לתיבה?
  שבעה זוגות מכל בהמה טהורה - בראשית ז', ב'
 10. בין מי למי ביקש יהושע מהעם לבחור?
  בין אלוהים ליהוה - "בחרו לכם היום את מי תעבדון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר ... ואנוכי וביתי נעבוד את יהוה" (יהושע כ"ד, ט"ו)
 11. מי היה האל של בלעם?
  "ויען בלעם ... לא אוכל לעבור את פי יהוה אלוהיי" (במדבר כ"ב, י"ח)
 12. מאיזה מקום הגיע יהוה?
  "יהוה, בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום" (שופטים ה', ד')
 13. כמה זמן רצוף לא חגגו בני ישראל את הפסח?
  כ-500 שנה: "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה" (מלכים ב' כ"ג, כ"ב)
 14. וכמה זמן לא חגגו סוכות?
  כ-700 שנה: "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא" (נחמיה ח', י"ז)

חופש

ראו: חידון תנ"ך מספר 2

 


מאי 2020חברים ב- עוצב על ידי