אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

כוכב הלכת יופיטר וירחיו

מצגת מאת:

דובה פרימרמן

דובה פרימרמן הוא גיאולוג, עבד שנים רבות כגיאולוג הראשי של מע"צ וערך דו"חות גיאולוגיים כמעט על כל כבישי ישראל. חובב מתמטיקה, ארכיאולוגיה ואסטרונומיה, נמצא בקשר ישיר עם סוכנויות החלל של נאסא, של אירופה, איטליה ויפן.

כוכב הלכת יופיטר

הקדמת המערכת

לפני מספר שנים העלינו באתר סדרה בת ארבעה מאמרים בנושא האסטרונומיה, שעובדו על בסיס הרצאותיו של פרופ' מזא"ה מאוניברסיטת תל-אביב.

בהקדמה למאמר הראשון כתבנו: בצדק ישאל הקורא - מה לאתר "חופש", הנאבק לחופש מדת ומכפייה דתית, ולמדעי הטבע, והאם קיים קשר כלשהו בין מטרות האתר לתחומי מדע אלו. התשובה היא בהחלט חיובית, וכבר עמדנו על כך בסיכום לסדרת ההרצאות הקודמת.

ההומו-סאפיינס הקדמון, בטרם השכיל להבין את פשרן של תופעות הטבע, ולא עמדו לרשותו כלים ושיטות שילמדוהו זאת, סבר - כרבים הדומים לו עד היום - שלכל תופעה חייבת להימצא סיבה מובנת לו. לכן ברא לעצמו אלוהים, כקולב לתלות עליו את הסיבות וההסברים לכל תופעות הטבע. אלוהים זה אומץ בהתלהבות רבה בידי רוב הדתות שבעולם, בוודאי המונותיאיסטיות שבהן, ובדרך ההתנגדות הקלה ביותר תלו בו - ב"אלוהים" - את הכול. ממש את הכול. בהעדר ידע מהווה תלות זו פיתרון של חוסר ברירה. אבל משנרכש והצטבר בתרבות האנושית ידע, והוא מצוי ונגיש לכל אדם בתבל, וכל שנדרש לצורך הבנתו ואימוצו הוא קטיפתו מעץ הדעת ועיכולו - המשך התלות בפיתרון הדמיוני הזה איננו אלא פרי עצלות מחשבתית במקרה הטוב, חולשה אישית, חוסר רצון או חוסר יכולת פיסיולוגית לקלוט ולהבין במקרה הגרוע.

מעבר לחשיבות שיש במידע עצמו ובהשכלה הכללית של כולנו, מטרתנו בהעלאת הרצאות ומאמרים בתחומי מדעי הטבע, כמו גם המצגת הנוכחית, שנערכה בידי דובה פרימרמן, היא להסביר לקורא - זה המוכן לקרוא והמבקש להבין - שאין קשר בין הטבע על כל חלקיו, לבין אמונה שבלב האדם. נפש האדם היא חלק זעיר ממערכת הטבע המורכבת, נובעת ממנה ותלויה בה, ולעולם לא תכיל את כל הקיים בטבע, או תבין את רזיו, צפונותיו, סיבותיו וגורמיו. נפש האדם, היודעת את ראשיתה ומודעת לאחריתה - הקרובה מאד לראשיתה ביחס לזמנים הכמעט-אין-סופיים שבטבע - בנויה על מערכת עצמית של סיבות, גורמים וקישורים, שאין בינם לבין הטבע - מרחביו, זמניו, כוחותיו והיווצרותו - קשר מהותי או רלבנטי. בהעדר קשר מהותי מייצר האדם לעצמו קשר אמונתי, ולא כאן המקום להיכנס לדיון מעמיק בנושא. ביכולתו השכלית הייחודית והאדירה מבקש האדם לדעת הכול. במחדלו ובחוסר יכולתו לדעת ולהבין הכול, הוא מייצר תשובות משלו לשאלות המציקות לו והמפרות את שלוותו, ואלו אינן מצויות בטווח השגתו, גם לא הבנתו.

כוכב הלכת יופיטר

יופיטר, או בשמו העברי - צדק, הוא הגדול מבין תשעת כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, אותה מערכת שגם כדור הארץ שלנו הוא חלק ממנה - ראו באתר ויקיפדיה.

יופיטר הוא גם שמו הנוסף של אל-האלים במיתולוגיה הרומית, מקבילו של זיאוס במיתולוגיה היווני. הכוכב יופיטר הוא גדול כוכבי הלכת במערכת השמש, שבשעתו הובנה כמערכת גיאוצנטרית - מערכת בה השמש והכוכבים סובבים את כדור הארץ, אשר מהווה את מרכז היקום.

האל יופיטר
ז'אן אוגוסט דומיניק אינגרס, 1867-1780, צייר צרפתי
מוזיאון גרנה, אייקס, צרפת

צדק-יופיטר נמנה עם חמשת כוכבי הלכת שהיו מוכרים כבר בעת העתיקה (האנציקלופדיה העברית, כרך כ', עמודיות 650-638. החברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, תשל"א), וארבעת ירחיו התגלו בידי גליליאו בשנת 1601. התגליות האחרונות הושגו הודות לחללית "גליליאו", שהתרסקה על הכוכב ב-21.9.2003 לאחר כ-14 שנות הקפתו. על ממצאים אלו מספר דובה פרימרמן במצגת שערך:

לצפייה במצגת לחצו כאן


מאי 2009חברים ב- עוצב על ידי