אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הענפים הצדדיים

סיפור קרובינו המגושמים - חלק שלישי

הולכים וקרבים ל-"הומו"

בעקבות הרצאה בנושא "האבולוציה של האדם"
מאת פרופ' יואל רק
המחלקה לאנטומיה, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר בתל-אביב
3.12.2003

מאת כתב חופש לענייני מדע

להרצאה על לוסי, ראה כאן
להרצאה על החיים לפני לוסי, ראה כאן
להרצאה על סיפור קרובינו המגושמים 1, ראה כאן
להרצאה על סיפור קרובינו המגושמים 2, ראה כאן

הוזכר כבר בהרצאה הקודמת, ששרידי ההומיניד האוסטרלופיתקוס בוייסי (Boisei) התגלו בעמק אולדובי (Olduvai) לצד שרידיו של הומיניד אחר, מפותח יותר. נפח מוחו של האחרון היה גדול מזה של הבוייסי, והוא ידע ליצור כלים לצרכיו. תחילה התגלתה שן אחת של אותו הומיניד. בתחילת שנות ה-60 גילה לואיס ליקילסת תחתונה של הומיניד מאותו מין, שנפח מוחו היה בערך 600 סמ"ק. מדובר בתחילת שרשרת הומינידים חדשה, ראשונה לסוג "הומו", החל בהומו-האביליס וכלה בהומו-סאפיינס - אדם בן זמננו. בנו של לואיס, ריצ'רד ליקי, גילה בשנת 1972 - מספר ימים לפני מות אביו - חלקי גולגולת של הומיניד חדש, שנפח מוחו היה 750 סמ"ק. הגולגולת התגלתה ליד אגם רודולף בקניה (היום אגם טורקנה), והומיניד זה קרוי על שם המקום הומו-רודולפנזיס.


לואיס ליקי, 1903-1972
בעלה של מרי, אביו של ריצ'רד
ראש משפחה שהקדישה עצמה לחקר האדם הקדמון
ראה http://www.talkorigins.org/faqs/homs/lleakey.html


ריצ'רד ליקי, יליד 1944
בנם של מרי ולואיס ליקי
מגלה הגולגולת הראשונה של ההומו-האביליס
אשתו מייב וצוות חוקרים שעימה תיארו לראשונה
את האוסטרלופיתקוס אנמנזיס (ראה הרצאה קודמת)
ראה http://www.talkorigins.org/faqs/homs/rleakey.html

     
גולגולת ההומו-האביליס שמצא ריצ'רד ליקי בשנת 1972
ראה http://www.talkorigins.org/faqs/homs/1470.html

השם שניתן להומיניד החדש היה הומו-האביליס (Homo Habilis), שמשמעותו "האדם העושה" - The Handy Man. הוא חי לפני מיליון ותשע מאות אלף שנה. נפח מוחו היה, כאמור, עד 750 סמ"ק בהשוואה ל-500 סמ"ק של הבוייסי. עדיין היו בפניו רכסי עצם בולטים מעל ארובות העיניים, כמו אצל הא' בוייסי, ועצמות הפנים דמו לאלו של הא' אפרנזיס. ההומו-האביליס אכל הכל, גם בשר. זאת יודעים על פי העצמות הגרוסות הרבות שנמצאו ליד הגולגלות. על העצמות שנאכלו או עובדו בידי אותו הומו נמצאו חריצים הקרויים Cut Marks, האופייניים להפעלת סכינים וכלים חדים אחרים על העצם. יחד עם שברי העצמות נמצאו גם כלים פרימיטיביים שנוצרו על ידו, בעיקר אבני צור מחודדות.

טרם נמצאה תשובה לשאלה, האם ההומו-האביליס היה צייד, או שאכל בעלי-חיים שנצודו בידי אחרים אשר גורשו על ידו, והוא נהנה מהמזון שנצוד.

הגולגולת המפותחת יחסית, שנתגלתה בידי ריצ'רד ליקי, מכונה בשם "גולגולת 1470". קיים ספק האם היא שייכת להומו-האביליס, והיא אחרונה באותה שרשרת, או האם היא מהווה תחילתו של מין חדש - הומו-ארקטוס (הזקוף). הלסת התחתונה של 1470 טרם נתגלתה, אבל התגלו לסתות אחרות של הומינידים מאותו מין. ראה גם:
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/a_tree.html
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/1470.html
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/oh24.html
http://www.archaeologyinfo.com/homohabilis.htm


ריצ'רד ליקי והומו-האביליס על שער העיתון Time

ב-2001 התגלתה בדמניסי שבגרוזיה גולגולת של הומיניד מאותה שרשרת, שנפח מוחה 900-800 סמ"ק - ראה גם:
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/d2700.html


הגולגולת מגרוזיה

גם בישראל נתגלו שרידים של הומיניד מתקופה שלפני מיליון וארבע מאות אלף שנה, באתר עובדייה שליד בית-זרע - ראה:
http://luna.tau.ac.il/~tomer/geology/related/archaeology/paleo.htm

החפירה באתר החלה בשנת 1960, ונתגלו בה עצמות גדולות של הומיניד, וכלים מבזלת.

על ההגדרה המדעית של המושג "מין":

במחקריו על האבולוציה התלבט דארווין בהגדרת המושג "מין". אין קושי בהגדרת מינים ברורים של בעלי-חיים, אבל ככל שנחקרים פרטים נדירים או השונים אך במעט מהמין המוכר, קיים קושי בהגדרה. הדבר נכון לבעלי-החיים כמו לאדם, וכמו גם להומינידים שקדמו לאדם בן זמננו. דארווין, שעד לתקופתו שלטה הדעה הדתית-מסורתית, לפיה כל בעלי החיים שבכל הזמנים נבראו בידי "האל", לא מצא בגישה זו הסבר לעובדה שבטבע קיימים מינים רבים מאד של בעלי-חיים, אשר קשה מאד להגדיר את השתייכותם ותחומי מחייתם. ההגדרה שקבע דארווין ל-"מין" היתה זו:

כל הפרטים המקיימים ביניהם יחסי-מין מרצון ומעמידים צאצאים פוריים שייכים למין אחד.

הגדרה זו איננה מתייחסת, כמובן למאובנים, לגביהם אין כל מידע על יחסי המין שלהם ועל מידת הפוריות של צאצאיהם.

בעלי-החיים מקיימים בטבע יחסי-מין מרצון, ורק מצבים מאולצים מביאים אותם להזדווג מין בשאינו מינו, כמו סוסה עם חמור. הצאצא שנולד מזיווג לא-טבעי זה הוא פרד - וזה יצור עקר שאינו מסוגל להתרבות עוד.

          
סוסה, חמור ופרד

קשה להגדיר את מינם של ההומינידים שנמצאו באזור מחיה אחד, אם כי ברור שלא כולם היו בני אותו מין. דוגמה לבעיית ההגדרה אפשר ללמוד מהירגזי:


ירגזי

ציפור זו חיה בארצות רבות באסיה ובאירופה. כשעוקבים אחרי ירגזים החיים בארצות שכנות, הם מתאימים להגדרת מין אחד, וכך בכל ארץ לגבי הארצות השכנות לה. אולם אם נמשיך ונבדוק זאת בתנועה מעגלית, כלומר - בקו מתמשך המקיף את האזור בו קיימים הירגזים (ראה איור), הרי כשנגיע חזרה לנקודת המוצא, מתברר שהירגזים של "סוף המעגל" לא יזדווגו מרצון עם הירגזים של "תחילת המעגל". כלומר: השינויים האבולוציוניים, המופיעים בפרטים של הירגזי באזור מסויים קטנים מכדי להוות גורם המשנה את המין. אולם ככל שמתרחקים מנקודת המוצא, הולכים השינויים האבולוציוניים הקטנים ומתעצמים, עד שבסופו של המעגל הם הופכים את בעליהם בהדרגה למין שונה.


שינוי המין המעגלי של הירגזי

כאמור, אין בידי המדענים מידע האם ההומיניד, שגולגלתו נתגלתה וכונתה 1470, היה אחרון לענף ההומו-האביליס, או ראשון לענף ההומו-ארקטוס. הומינידים אלו השתמשו בידיהם, בנו כלים, והיו מסוגלים לשאת עימם מים - תנאי הכרחי לנדידה מוצלחת לאזורים רחוקים. עד כה התפתחו ההומינידים וחיו באפריקה בלבד. יכולתם להתהלך על שתיים, ליצור כלים ולשאת מים, איפשרה את המשך התפתחותם, ובעיקר - את יציאתם אל מחוץ לאפריקה, לאסיה ולאירופה.


ההרצאה הבאה תתקיים ביום רביעי 10 בדצמבר, בשעה 12:00, בנושא:
"ראשית הופעתו של הסוג "הומו"


דצמבר 2003חברים ב- עוצב על ידי