אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

עולם התורה - מהו?

מאת: עמוס הרדוף

כמאמר הרמב"ם: "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא... וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות." (הלכות תלמוד תורה, פרק ג')

ושמעיה מה היה אומר? "אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות." (פרקי אבות, פרק א' משנה י')

חופש

רצונכם לדעת כיצד למדו אוהבי תורה ברוסיה?

אל "המתמיד" - יצירתו הגדולה של משוררנו הלאומי ח.נ. ביאליק - לכו וחכמתם!

 * * * *
בבית ההוא, בין הכתלים האלה
לא יום - כי שש שנים על נפשו עברו
 * * * *
רעבון, לא שינה, מק בשר, רזון פנים
מה המה כי ישים אליהם לבבו?
הטרם הוא ידע איך למדו מלפנים?
הטרם הוא ידע כי סוף כבודו לבוא?
 * * * *

חופש

רק בישראל קיימים גדודים וחטיבות של אברכי שמנת ודבש, המתפרנסים מצדקה נדיבה של אלפי שקלים כל חודש! - שקלים הנגזלים מאנשים טובים וישרי דרך, העמלים קשות כדי לפרנס את משפחותיהם בכבוד! ואלה, את מי הם נאלצים לפרנס? את תלמידי הישיבות והכוללים המתעבים את המלאכה והמשתמטים מצה"ל, וגם את ילדיהם הרבים, שיהיו כמותם!

עולם התורה של היום הנו עולמם של פוליטיקאים-חנוונים, שהתורה הנה קרדום בידם! קרדום המשמש לחמוס ולגזול את פרי עמלם של אחרים.

על אלה נאמר: מחללים את השם, מבזים את התורה, מכבים את מאור הדת וגורמים רעה לעצמם ולעם ישראל כולו.

ושאלה קטנה: האם הציבור חייב לכלכל, להלביש ולדאוג לחינוך בניו של מי שאינו רוצה לעבוד?

 


ינואר 2019חברים ב- עוצב על ידי