אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
האם כשרות טובה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מאבק במעמדים (סטנדים) לא-חוקיים

בתאריך 04.07.2010 שלח נציג 'חופש' לעיריית תל אביב את המכתב שלהלן:

חמישה ימים לאחר מכן צולמו התמונות הבאות:

אנו מאיצים בכולכם לדווח לרשויות על כל חפץ/מפגע המוצבים ברשות הרבים באופן לא חוקי.


אוגוסט 2010חברים ב- עוצב על ידי