אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

משהו על עשרת הדיברות

מאת: עודד וניצן

לפני כמעט כשנה הורה בית המשפט הפדרלי של ארה"ב להסיר פסל של "עשרת הדיברות" מבניין בית המשפט באלבמה. הסיבה: הצבתו נוגדת את העיקרון של הפרדת הדת והמדינה בארה"ב (ראו כאן).

עשרת הדיברות - כפי ששמם מעיד עליהם - אינם מיקשה אחת. חלקם מכילים ערכים מוסריים חשובים הרלוונטיים לימינו אנו כמו גם לתקופות בהן הועלו על הכתב. חלקם האחר הפך עם השנים לאוסף של מצוות דתיות, אשר בינן לבין מוסר אין דבר וחצי דבר.

החלוקה עצמה של הדיברות לעשרה עברה גם היא מספר גילגולים - ראו למשל כאן. עם זאת, ובהתייחס לחלוקה המקובלת בתרבות היהודית, אתר חופש מתייחס באופן ענייני לכל דיבר:

את הדיברות המהווים מצוות מוסריות אנו מקבלים בברכה:

  • כבד את אביך ואת אמך
  • לא תרצח
  • לא תנאף
  • לא תגנוב
  • לא תענה ברעך עד שקר

אשר לדיבר "לא תחמוד" - ראו דיון מעניין, הומוריסטי משהו, כאן.

את ארבעת הדיברות הבאות המהוות מצוות דתיות גרידא, אנו דוחים:

  • אנכי יהוה אלהיך - אתר חופש דוחה כל קישור בין השגחות "אלוהיות" כביכול לבין הצורך בערכים מוסריים הבאים מהאדם עצמו.

  • לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה - אתר חופש מסכים שאין צורך באלים אחרים, אבל מתנגד להנחה שצריך גם את האל הספציפי הזה. בשפטנו את הטקסט ככתבו, אין לנו כל צורך באיסור גורף על אמנות. בשפטנו אותו על פי הפרשנות המקובלת של איסור פולחן זר - ראה התייחסות בשורה הקודמת.

  • לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא - אתר חופש אינו מפחד לקרוא לדברים בשמם, לא לדמות התנ"כית של יהוה ולא לנסיך צ'ארלס.

  • זכור את יום השבת לקדשו - בכל מדינה נאורה יש לפחות יום מנוחה אחד בשבוע, אבל יש גם תחבורה ציבורית ביום המנוחה.


יולי 2004חברים ב- עוצב על ידי