אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויקרא את שמם אדם - פרשות השבוע בפעמת הזמן
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הרצאות החזרה בתשובה בבסיס צריפין

במהלך חודש יוני הפנו את תשומת ליבנו למודעת פירסומת שהופיעה בבסיס "צריפין", ובה קריאה להשתתפות בהרצאה של מר זמיר כהן (ראו כאן וכאן), אשר פירסומות לקידום ספרו החדש נצפו מתנוססות גם מעל גבי אוטובוסים ברחבי הארץ.

אנו פנינו לצה"ל בתמיהה לפשר העניין. נשמח לשתף אתכם בתגובת מערכת הבטחון (השמטנו כאן מספר הפניות לדפי אינטרנט שאיננו מעוניינים לתת להם פירסומת בחינם במסגרת דף זה):

לכבוד
האלוף אלעזר שטרן
ראש אגף משאבי האנוש
המטה הכללי - צבא ההגנה לישראל
הקריה, תל אביב

הנדון: הרצאות החזרה בתשובה בבסיס צריפין

בשם מרשתי, "חופש - עמותה לחופש מדת", הנני לפנות אליך בעניין הנדון, כדלקמן:

 1. מפניות שהגיעו למרשתי מחיילים המשרתים בבסיס צריפין, עולה כי ביום 16.6.08 נערכה בבסיס הרצאה של הרב זמיר כהן.

  העתק המודעה שנתלתה בבסיס מצ"ב למכתבי זה ומסומנת "א".


 2. הרב זמיר כהן הנו (בין היתר) יושב ראש ארגון "הידברות", ארגון שמטרתו הנה פעילות החזרה בתשובה, והרוח החיה שמאחורי ערוץ "הידברות" בטלוויזיה ובלווין, אשר מתמקד בתכניות החזרה בתשובה מגוונים שונים. מאחוריו שורה של פרסומים שמטרתם המוצהרת הנה החזרה בתשובה ועידוד קיום מצוות, כגון 'תורה ומדע', 'צפנים בתנ"ך' ועוד רבים.

  בסרטון תדמית, המתאר את פעולתו של ארגון "הידברות" והרב כהן למען חזרה בתשובה ניתן לצפות באינטרנט.


 3. כבר מסיבה זו יש לתמוה על כך שצה"ל נתן במה לאדם שאלו דרכיו להרצות בפני חיילים, ועוד מצא לנכון להכתירו בתארים "צדיק" ו-"פה מפיק מרגליות", על מנת למשוך חיילים להרצאה זו.

 4. אך עיון מעמיק יותר באמור באתר "הידברות" אשר הרב זמיר כהן עומד בראשו מעלה שאותו ארגון, המעלה לכאורה על נס את קירוב הלבבות בין חילונים לדתיים, יוצא בפועל נחרצות נגד אורח החיים החילוני לגווניו, ובפרט כנגד השירות הצבאי. על מנת לסבר את האוזן, להלן מספר ציטוטים נבחרים (ויכולנו להביא נוספים):

  על ערך השירות הצבאי, נאמר באתר:

  "הלבישו עליו את הסוכריה המתוקה של ''ערך''. אמרו לנו שחובה לעבור את הצבא כי רק כך לומדים, רק כך נעשים בשלים; רק כך מתבגרים. בקיצור - ערך. אבל מבפנים, מסתבר, שהירי ההוא לא זוהר כמו שנדמה, ואדם שנהרג, בין אם הוא נדרס ובין אם הוא נורה - הרי הוא כבר לא חי. מה הערך בזה?"

  על "הדברים הנוראיים" שבשירות הצבאי בעיניו של אדם דתי, נאמר באתר:

  "אילו היתה הצבא במדינת ישראל נוהגת על פי התורה - ורק על פיה, דהיינו שהמפקד העליון והמפקדים הזוטרים כולם היו אמונים על הוראות התורה כמובן שהיה צריך וחובה להתגייס לצבא כזה.

  "מה לעשות שעדיין לא זכינו להתחדשות זאת, הרמטכ''ל ומפקדי הצבא אינם אמונים לגמרי על מצוות התורה, והראיה הכי מובהקת הזועקת כאלפי עדים הוא הפעלת שדה תעופה צבאי על ידי חיילים יהודים למטרות אזרחיות מדי שבת בשבתו בשדה דוב. שומו שמיים!!! ועוד הרבה דוגמאות.

  אילו היתה הצבא מקום שבו היה נשמרת הפסוק בדברים כג-טו. לא היו מהססים להתגייס, אבל מכיון שהפסוק הנ''ל אינו נשמר כל כך יש מפחדים בצדק להתגייס לצבא כזה, ודי למבין [אני אשלח לך למייל שלך צילום ממכתב שכתב חייל דתי לרב הצבאי הראשי בו הוא מתאר את הדברים הנוראיים שיש בצבא..."

  לנערה אשר התייעצה בצוות האתר לגבי שירותה הצבאי, לא הסס האתר להציע להסתיר את תהליך החזרה בתשובה מהוריה, ואז להעמיד אותם בפני העובדה שאינה מתגייסת לצבא:

  "בעניין הצבא יש עוד הרבה מאוד זמן וכעת אל תדברי מזה אלא התחזקי עוד ועוד ביהדות וכאשר תתנהגי כמו שצריך יהיה ברור לכולם שאת לא הולכת לצבא אלא לצבא ה' - למדרשה."

  ולעניין גיוס נשים, נאמר באתר:

  "אני מאמין שגדולי ישראל [כולל הרבנות הראשית לישראל] שקבעו כי התגייסות נשים לצה'ל [כולל אלו שיש להם שורשים חזקים] היא בכלל 'יהרג ואל יעבור'..."

 5. אלו הן, כאמור, רק טעימות "על קצה המזלג", וניתן למצוא דוגמאות נוספות לרוב באתר "הידברות" ובאתרים נוספים דרכם מפיץ הרב זמיר כהן את מרכולתו הרוחנית.

 6. למיטב הבנתנו, מתן הרצאה כזו עומד בניגוד נחרץ לפקודות המטכ"ל.  על פי סעיפים 27-28 לפ"מ 37.0101 ההסברה בצבא, הרצאות של מרצים אזרחיים בבסיסי צה"ל צריכות להיעשות רק באישור הגורמים המוסמכים בחיל החינוך ובזרועות, ובכפוף לעקרונות ההסברה בצבא כפי שבוטאו בסעיף 1 לפ"מ הנ"ל: "טיפוח רוח היחידה (מוראל) ע"י העמקת הכרתו הרעיונית של החייל, הידוק זיקתו למדינה ולערכיה הלאומיים והחלוציים, והכשרתו להבין ולהעריך נכונה את אחריותו, תפקידיו ומבצעיו כחייל בצה"ל וכאזרח במדינת ישראל."

 7. לראייתנו, קשה לחלוק על כך ש-"קירוב לבבות" דוגמת זה שמציעים הרב כהן וארגון "הידברות" עומד בניגוד מפורש למטרות ההסברה בצבא, ואף מעמיד בסכנה אמיתית את ערך השירות הצבאי. אין להסכין לכך שבצה"ל תינתן דריסת רגל לארגון הפועל נגד השירות הצבאי, והעומד בראש הארגון עוד יהולל כצדיק שפיו מפיק מרגליות, על מנת למשוך חיילים להרצאתו.

 8. לא זו אף זו: למיטב ידיעתנו, הרצאות של מחזירים בתשובה בבסיסי צה"ל נאסרו מפורשות בפקודת מטכ"ל משנת 1986.  למותר לציין שגם עטיפת ההחזרה בתשובה בדברי נועם ו-"הידברות" מנוגדת לערכי צה"ל, ולהיותו צבא העם של כולנו - בני דתות ואמונות שונות, חילוניים, מסורתיים ודתיים.  פעילויות של הטפה דתית מכל סוג שהוא - בין אם לחזרה בתשובה ובין אם ליציאה בשאלה, בין אם ליהדות ובין אם לדת אחרת - אין מקומן בצבא המייצג את אזרחי ישראל כולם, על כל גוניהם.

 9. לא למותר להזכיר בהקשר זה, כי על פי פרסומים שונים עולה מספר בני הנוער המפוטרים משירות צבאי בשל הצהרה כי "תורתם-אומנותם" עולה על כל עילת פטור אחרת, והמספרים רק הולכים וגדלים.

 10. לאור כל האמור לעיל, נבקשך לפעול לאיסור מפורש של המשך הרצאותיו של הרב כהן, ומחזירים בתשובה כדוגמתו, בבסיסי צה"ל.

 11. כן נבקשך לפעול לרענון הנהלים והפקודות הנוגעות לאיסור פעילותם של מחזירים בתשובה בבסיסי צה"ל, על מנת שמקרים כאלה לא יישנו.

 12. נודה להתייחסותך המהירה, אילו צעדים ננקטו בנושא הנדון.

בכבוד רב,
שגיא אגמון, עו"ד

 

להלן התשובה שהגיעה מצה"ל: על מכתבינו שלעיל:


ספטמבר 2008חברים ב- עוצב על ידי