אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

שירות לאומי אחיד וזהה לכל אזרח המדינה

הערת המערכת: העמדה המובעת להלן נוסחה בידי פרופ' יוסי ינאי * ומתפרסמת כאן היות שמכתבו תואם את מטרות העמותה ועמדותיה.

עמותת חופש רואה בהערכה את חלקם של אזרחי המדינה הדתיים לאומיים בשירות הצבאי. עמותת חופש רואה בסיפוק את הדרך הארוכה שעבר הציבור הדתי מהתקופה שחלקו ביחידות הקרביות היה נמוך מאוד ועד למצב היום.

עמותת חופש פונה לציבור זה כי תהיה לו התעוזה לנקוט בצעד הבא ולגרום לכך שחמישים אחוז משורותיו המשתמטים משירות ילכו במסלול דומה: הכוונה היא לנשים. כיום חיילת בצה"ל איננה מכונת קפה ואינה משרתת של מפקדיה ביחידה. היום חיילות שותפות בהדרכה, ולחימה כמו למשל הגנה אלקטרונית. השירות הלאומי הוא עלה תאנה, מרידה במלכות וקביעה מתנשאת שהציבור הדתי הוא זה שיקבע באיזו צורה הוא יתרום למדינה, בשעה שצה"ל הוא זה שצריך לקבוע זאת. בימים שעם ישראל נאבק על קיומו, התפלפלות בנוסח "כבודה של בת מלך פנימה" חייבת להיפסק. אין אנו יכולים להרשות לעצמנו מותרות שכאלה. בעיני הדת היהודית, גרועה הצביעות ובת דודתה ההתחסדות מהרבה חטאים שלכאורה גדולים יותר, למשל: "כדרך שאמרו בעשו שנמשל לחזיר שפושט את טלפיו להראות כאילו הוא כשר, ותוכו מלא תוך ומרמה. וזה מראה על כל מי שאין תוכו כברו, כמידת הצבועים המראים את עצמם כשרים והמה בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור שתוכו וברו שווין לרעה" (הרב אברהם ריבלין שליט"א, המשגיח מתוך "יבין שמועה")

כצעד נוסף לתרומה שלמה לקיומו של עם ישראל יש לדאוג שהחיילים הדתיים יתרמו לעם ישראל את כל 36 חודשי השירות בדומה לחיילים החילוניים ואת הצורך בעיסוקים נוספים כמו לימוד התורה הם יגשימו לאחר האימונים ובחופשות קצרות שינתנו להם כמו לאחיהם החילוניים בעלי צרכים מיוחדים וכמו שעשו אבותינו במשך הדורות. דוגמא בולטת היא הרמב"ם: הרופא שעשה עבודה הלכתית ענקית לאחר שעות העבודה.

אין אנחנו כמובן מתעלמים מהבעיה הכאובה של החרדים ושאר משתמטים למיניהם אבל מצאנו לנכון להאיר בעיה בציבור הדתי ציוני החש שהוא נותן מעל ומעבר לתרומת החילונים אך עדיין צל גדול מאפיל על תרומתו.


* פרופ' יוסי ינאי
נוירוביולוג
בי"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה ו-
Duke Medical School, North Carolina, USA


מאי 2009חברים ב- עוצב על ידי