אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

סירוב לגן

מאת רבקה

בשנת הלימודים הקודמת, הייתה בתי ב"רשימת המתנה" לגן טרום-טרום-חובה. העירייה טענה כי אין מקום פנוי. כשניגשתי לרשום אותה לשנת הלימודים הנוכחית, ונשאלתי באיזה זרם אני מעוניינת, ביקשתי גן חילוני. תוך כדי תהליך החיפוש עבור גן מתאים, נמצא כי יש מקום פנוי למספר החודשים שנותרו לשנת הלימודים הקודמת, בגן המשמש אף כגן חובה. הפקידה במדור הרישום טרחה לציין בפניי כי רבים מילדיי הגן באים ממשפחות דוברות ערבית, ברמזה כי בשל כך קיימים מקומות פנויים, אך הבהירה כי הלימודים מתקיימים בעברית, בהתאם לתכנית משרד החינוך.

שמחתי מאוד על המקום הפנוי, ורשמתי אותה לגן. שוב אציין - הרישום היה לשנה שעברה, אך אני לתומי חשבתי כי תמשיך באותו גן עד לסיום גן החובה.

באמצע החופש הגדול קיבלתי ממחלקת החינוך של העירייה הודעה בכתב, בה נאמר כי בתי רשומה לגן טרום חובה ממ"ד. הפקידה במדור הרישום הרגיעה אותי שאין בכך כלום, וכי הגן "אינו דתי". "עושים שם קבלת שבת, ולפעמים מברכים..." טענה הפקידה, ואני חשבתי שאם כך הדבר, הרי גם בגן הקודם ערכו קבלת שבת, וכדי שלא להיות קטנונית, אתן להם הזדמנות.

ביום האחרון של החופש הוזמנו לפגישת היכרות. נכנסתי לגן, וחשבתי שהתבלבלתי בדלת. המקום נראה כמו בית-כנסת: ארון תורה ענק בפינה, תפילות ופסוקים תלויים בכל מקום, ובכל התמונות חבשו הילדים כיפה, ואילו הילדות לבשו חצאיות וגרביונים.

ברחתי כל עוד נפשי בי, וניגשתי למחלקת הרישום. לצערי, התור הארוך נמשך שבוע. אך כאשר סופסוף הגיע תורי, הבהרתי לפקידת הרישום שאני מסרבת לשלוח את בתי לגן דתי, מכיוון שאינני רוצה שאדם אחר ייחנך אותה בניגוד להשקפותיי החילוניות. היא תמהה אך צייתה. בתי הועברה חזרה לגן הקודם, והכל בא על מקומו בשלום.

חופש

חשוב לדעת: להורה יש לפי החוק זכות מוחלטת להחליט על המסלול שבו ילמד ילדו (ממלכתי/ ממלכתי דתי או אחר) - סע' 20-25 לחוק חינוך ממלכתי. אם לא מאפשרים לאם לבחור במסלול ממלכתי - זה מנוגד ללשונו המפורשת של החוק, וכדאי שתפנה לעורך דין שיסייע לה.


אוקטובר 2012חברים ב- עוצב על ידי