אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הבאת המשיח

בעריכת תומר קרמן וקהילתו
במדור זה ננסה למשוך באף אזרחים תמימים כדי שיעשו להבאת המשיח בהקדם האפשרי
תגובות (בעיקר כאלה שתזרזנה את בואו) אנא שלחו לכתובת הדוא"ל המצויינת למעלה

"הבאת המשיח" היא פינה הומוריסטית. כל הרואה עצמו עלול להיפגע מן הכתוב כאן מתבקש שלא להמשיך לקרוא.

לאחרונה נתקלנו במעשיה הנוגעת בין השאר בתחום הבאת המשיח ואנחנו מביאים אותה כאן כלשונה. נראה שכל המעוניין לעשות לשם הבאת המשיח עשוי להשכיל ממנה:

הסיפור על היהודי

סופר על אותו יהודי, שחי בתקופת גלות בבל, ששמו היה יוצא לפניו בצדקתו ובאדיקותו, והיו רבים שהזכירוהו בנשימה אחת עם נוח הצדיק והתמים בדורותיו. מבלי הפסק דובר בו כי היה מחמיר בטהורת דרכו, ובאשר הלך נפשו שיוועה אחר אלוקיו ללא עכבה.

עם שחר, בצאתו אל בית התפילה, בטרם הבדיל בין שור לחמור, היה פועה ליבו אחר השם יתברך ונשאר דבק בו עד צאת שלושה כוכבים. ולא זו כי גם זו שבלילה, עת שהעיירה נרגעת מתלאות היום, שהיו רגילים בהם בכל מקום בו היו בגלות, היה הוא חוזר ומקרב עצמו אל השכינה ובזכותו קרבה גם כל הקהילה כולה, ולא נגזים אם נאמר העולם כולו, אל חיקה החומל. ונים פה נים שם, עת היתה גוברת עליו שנתו לרגעים, היה נמלא חלומו בשיח וסיג עם השוכן במרומים בורא כל העולמות, במין המשך ישר ליקיצתו, ולא היה יום ולא לילה שבו לא ביקש בצמא את קרבת המקום.

ומה היה לו להרבות שיחה עד כדי כך – גם זאת שחו ובארו שהיה מענה את נפשו ותולה את כל הבלי העולם הזה מנגד, בבקשו לקרב את הגאולה. אפס לא ביקש דבר לעצמו והיה חוזר ומחדד כי אין כוונתו לימי חייו. כי אם את טובת סביבתו ביקש, ועל משפחתו, עבדו ואמתו, שורו וחמורו, ורעיו שסעדו אותו בחולי ובצרה, ועל כל היהודים ביקש, כי תחושת הלב היתה אצלו שקרוב היום. עם כל אשר כיוונוהו לבו ונפשו הרי לא נהג כמי שאצה דרכו לפניו, והיה דוחק אך בעדנה וברוך ומפציר במתינות ובדרכי נועם, שהרי לעורר חמתו של המקום לא איווה מכל וכל. ותכופות היה דוחה מעל הפרק את המקרה שיתגלגל והגאולה תבוא עוד בימיו, מן הסתם כסבור היה שאין זכותו עומדת לו על כך. ואולי לבניו על פניו ירצה השם במהרה בימיהם, אשר שני בנים היו לו, ולהם היו התפילה ולימוד התורה לזרא. שני בנים לתפארת היו אלו, אשר זנחו את לימוד התורה, אולם תחת זו נתנו ידם במלאכה, שהיא הקדושה בעיני הקדוש ברוך הוא, ואין למעלה ממנה. הלכו והיו לסוחרים, כי זוהי הפרנסה היחידה אותה נתנו הגויים בכל מקום שבו היו היהודים בגלות.

שיער הוא בנפשו, אם כן, כי זכותם שלהם תעמוד להם, לא בדיבורים כי אם במעשים.

וערב אחד, השלישי לשבת בהקרב ראש חודש אב, נפל למשכב וכוחו תש מעליו כקליפה שנקלפה מפריה, עמד והלך לבית התפילה. באו אליו שני בניו והפגיעו בו כי זו השעה עליו לשכב ולתת מנוח לגופו. לא הספיקו להביט כה וכה והנה מצאו את אביהם ממוטט על אבני הדרך, והוא חיוור כלבנה במלואה. עמסו אותו ונטלוהו עד שהביאו אותו לביתו נרפה וחלוש. ישבו השניים עם מיטתו במבוכה ובהלה, ואכן לא יצאו כמה שעות והאיש נפטר. ואת שמו אין איש זוכר, לצערי.


מאי 2003

הבאת המשיח
להבאת המשיח לחץ כאןחברים ב- עוצב על ידי