הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

עומר


השתלטות חב"ד בעומר

ביישוב עומר החלה השתלטות חב"ד על חיי הקהילה הציבוריים. הדבר מתבטא בין היתר בחלוקת פלאיירים לפרסום פעילויות חב"ד לילדים בגנים ובבתי-הספר (ללא הסכמת ההורים), ובהקמת צהרון של חב"ד בתוך מבנה בית-הספר, כל זאת בשיתוף-פעולה מלא מצד המועצה המקומית.

לאחרונה, עלתה מגמה זו מדרגה, כאשר התברר כי אירוע שבועות היישובי, אותו מארגנת ומממנת בכל שנה מחלקת התרבות של המועצה, עובר השנה לידי חב"ד. הדבר מעמיד את התושבים, שהינם חילוניים ברובם המכריע, בפני בחירה לא הוגנת: להשתתף עם ילדיהם באירוע בעל אופי דתי, שאינו תואם את ערכיהם, או להימנע מכך, ובכך למנוע מילדיהם פעילות כלשהי לכבוד חג שבועות.

התושבים חשים כי הם נקלעו בעל כורחם לבעייה רצינית, זאת עקב שיתוף הפעולה של המועצה המקומית עם שליח חב"ד. ניסיון של מספר תושבים לגייס חרם על האירוע לא הצליח להתרומם, ונתפס על-ידי חלק אחר מהתושבים שאינם מודעים לנושא ולהשלכותיו כ"הפצת שנאת חינם".

מקור: תושבי עומר, מאי 2010