הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

יומן חדשות


יומן חודשי | יומנים מיוחדים | חדשות מפה ומשם | נתונים סטטיסטיים | טלית שכולה תכלת?


יומן אירועים חודשי בענייני דת-מדינה-חברה

עקב שינויים טכניים שמתבצעים מדי פעם באתרי חדשות שונים, עלולים קישורים ביומנים ישנים להיות "שבורים" או להוביל לדפים לא נכונים. אתכם הסליחה.

גליון מספר 188 - מרץ-יוני 2023
גליון מספר 187 - ינואר-פברואר 2023
גליון מספר 186 - נובמבר-דצמבר 2022
גליון מספר 185 - ספטמבר-אוקטובר 2022
גליון מספר 184 - יולי-אוגוסט 2022
גליון מספר 183 - מאי-יוני 2022
גליון מספר 182 - מרץ-אפריל 2022
גליון מספר 181 - ינואר-פברואר 2022
גליון מספר 180 - נובמבר-דצמבר 2021
גליון מספר 179 - ספטמבר-אוקטובר 2021
גליון מספר 178 - יולי-אוגוסט 2021
גליון מספר 177 - מאי-יוני 2021
גליון מספר 176 - מרץ-אפריל 2021
גליון מספר 175 - ינואר-פברואר 2021
גליון מספר 174 - נובמבר-דצמבר 2020
גליון מספר 173 - ספטמבר-אוקטובר 2020
גליון מספר 172 - יולי-אוגוסט 2020
גליון מספר 171 - מאי-יוני 2020
גליון מספר 170 - מרץ-אפריל 2020
גליון מספר 169 - ינואר-פברואר 2020
גליון מספר 168 - נובמבר-דצמבר 2019
גליון מספר 167 - ספטמבר-אוקטובר 2019
גליון מספר 166 - יולי-אוגוסט 2019
גליון מספר 165 - מאי-יוני 2019
גליון מספר 164 - מרץ-אפריל 2019
גליון מספר 163 - ינואר-פברואר 2019
גליון מספר 162 - נובמבר-דצמבר 2018
גליון מספר 161 - ספטמבר-אוקטובר 2018
גליון מספר 160 - יולי-אוגוסט 2018
גליון מספר 159 - מאי-יוני 2018
גליון מספר 158 - מרץ-אפריל 2018
גליון מספר 157 - ינואר-פברואר 2018
גליון מספר 156 - נובמבר-דצמבר 2017
גליון מספר 155 - ספטמבר-אוקטובר 2017
גליון מספר 154 - יולי-אוגוסט 2017
גליון מספר 153 - מאי-יוני 2017
גליון מספר 152 - מרץ-אפריל 2017
גליון מספר 151 - ינואר-פברואר 2017
גליון מספר 150 - נובמבר-דצמבר 2016
גליון מספר 149 - ספטמבר-אוקטובר 2016
גליון מספר 148 - יולי-אוגוסט 2016
גליון מספר 147 - מאי-יוני 2016
גליון מספר 146 - מרץ-אפריל 2016
גליון מספר 145 - ינואר-פברואר 2016
גליון מספר 144 - נובמבר-דצמבר 2015
גליון מספר 143 - ספטמבר-אוקטובר 2015
גליון מספר 142 - יולי-אוגוסט 2015
גליון מספר 141 - מאי-יוני 2015
גליון מספר 140 - מרץ-אפריל 2015
גליון מספר 139 - ינואר-פברואר 2015
גליון מספר 138 - נובמבר-דצמבר 2014
גליון מספר 137 - ספטמבר-אוקטובר 2014
גליון מספר 136 - יולי-אוגוסט 2014
גליון מספר 135 - מאי-יוני 2014
גליון מספר 134 - מרץ-אפריל 2014
גליון מספר 133 - ינואר-פברואר 2014
גליון מספר 132 - נובמבר-דצמבר 2013
גליון מספר 131 - ספטמבר-אוקטובר 2013
גליון מספר 130 - יולי-אוגוסט 2013
גליון מספר 129 - מאי-יוני 2013
גליון מספר 128 - מרץ-אפריל 2013
גליון מספר 127 - ינואר-פברואר 2013
גליון מספר 126 - נובמבר-דצמבר 2012
גליון מספר 125 - ספטמבר-אוקטובר 2012
גליון מספר 124 - יולי-אוגוסט 2012
גליון מספר 123 - מאי-יוני 2012
גליון מספר 122 - מרץ-אפריל 2012
גליון מספר 121 - ינואר-פברואר 2012
גליון מספר 120 - נובמבר-דצמבר 2011
גליון מספר 119 - ספטמבר-אוקטובר 2011
גליון מספר 118 - יולי-אוגוסט 2011
גליון מספר 117 - מאי-יוני 2011
גליון מספר 116 - מרץ-אפריל 2011
גליון מספר 115 - ינואר-פברואר 2011
גליון מספר 114 - נובמבר-דצמבר 2010
גליון מספר 113 - ספטמבר-אוקטובר 2010
גליון מספר 112 - יולי-אוגוסט 2010
גליון מספר 111 - מאי-יוני 2010
גליון מספר 110 - מרץ-אפריל 2010
גליון מספר 109 - ינואר-פברואר 2010
גליון מספר 108 - נובמבר-דצמבר 2009
גליון מספר 107 - ספטמבר-אוקטובר 2009
גליון מספר 106 - יולי-אוגוסט 2009
11 שנים ליומן 'חופש'
גליון מספר 105 - מאי-יוני 2009
גליון מספר 104 - מרץ-אפריל 2009
גליון מספר 103 - ינואר-פברואר 2009
גליון מספר 102 - נובמבר-דצמבר 2008
גליון מספר 101 - ספטמבר-אוקטובר 2008
גליון מספר 100 - יולי-אוגוסט 2008
גליון מספר 99 - מאי-יוני 2008
גליון מספר 98 - מרץ-אפריל 2008
גליון מספר 97 - ינואר-פברואר 2008
גליון מספר 96 - אוגוסט עד דצמבר 2007
גליון מספר 95 - אפריל-מאי-יוני-יולי 2007
גליון מספר 94 - ינואר-פברואר-מרץ 2007
גליון מספר 93 - נובמבר-דצמבר 2006
גליון מספר 92 - אוגוסט-ספטמבר-אוקטובר 2006
גליון מספר 91 - אפריל-מאי-יוני-יולי 2006
גליון מספר 90 - ינואר-פברואר-מרץ 2006
גליון מספר 87-88-89 - אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2005
גליון מספר 84-85-86 - יולי-אוגוסט-ספטמבר 2005
גליון מספר 81-82-83 - אפריל-מאי-יוני 2005
גליון מספר 78-79-80 - ינואר-פברואר-מרץ 2005
גליון מספר 75-76-77 - אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2004
גליון מספר 73-74 - אוגוסט-ספטמבר 2004
גליון מספר 71-72 - יוני-יולי 2004
גליון מספר 68-69-70 - מרץ-אפריל-מאי 2004
גליון מספר 66-67 - ינואר-פברואר 2004
גליון מספר 64-65 - נובמבר-דצמבר 2003
גליון מספר 62-63 - ספטמבר-אוקטובר 2003
גליון מספר 60-61 - יולי-אוגוסט 2003
גליון מספר 58-59 - מאי-יוני 2003
גליון מספר 56-57 - מרץ-אפריל 2003
גליון מספר 54-55 - ינואר-פברואר 2003
גליון מספר 53 - דצמבר 2002
גליון מספר 52 - נובמבר 2002
גליון מספר 51 - אוקטובר 2002
גליון מספר 50 - ספטמבר 2002
גליון מספר 49 - אוגוסט 2002
גליון מספר 47-48 - יוני-יולי 2002
גליון מספר 46 - מאי 2002
גליון מספר 45 - אפריל 2002
גליון מספר 44 - מרץ 2002
גליון מספר 43 - פברואר 2002
גליון מספר 42 - ינואר 2002
גליון מספר 41 - דצמבר 2001
גליון מספר 40 - נובמבר 2001
גליון מספר 39 - אוקטובר 2001
גליון מספר 38 - ספטמבר 2001
גליון מספר 37 - אוגוסט 2001
גליון מספר 36 - יולי 2001
גליון מספר 35 - יוני 2001
גליון מספר 34 - מאי 2001
גליון מספר 33 - אפריל 2001
גליון מספר 32 - מרץ 2001
גליון מספר 31 - פברואר 2001
גליון מספר 30 - ינואר 2001
גליון מספר 29 - דצמבר 2000
גליון מספר 28 - נובמבר 2000
גליון מספר 27 - אוקטובר 2000
גליון מספר 26 - ספטמבר 2000
גליון מספר 25 - אוגוסט 2000
גליון מספר 24 - יולי 2000
גליון מספר 23 - יוני 2000
גליון מספר 22 - מאי 2000
גליון מספר 21 - אפריל 2000
גליון מספר 20 - מרץ 2000
היומן הירושלמי של שחר - פברואר-מרץ 2000
גליון מספר 19 - פברואר 2000
יומן חיפה והצפון של רונן - דצמבר-פברואר 1999-2000
היומן הירושלמי של שחר - ינואר 2000
גליון מספר 18 - ינואר 2000
גליון מספר 17 - דצמבר 1999
גליון מספר 16 - נובמבר 1999
היומן החיפאי של רונן - אפריל-נובמבר 1999
גליון מספר 15 - אוקטובר 1999
גליון מספר 14 - ספטמבר 1999
גליון מספר 13 - אוגוסט 1999
גליון מספר 12 - יולי 1999
גליון מספר 11 - יוני 1999
גליון מספר 10 - אפריל-מאי 1999
גליון מספר 9 - מרץ 1999
גליון מספר 8 - פברואר 1999
גליון מיוחד - פברואר 1999: ההשתלחות בשלטון החוק
גליון מספר 7 - ינואר 1999
גליון מספר 6 - דצמבר 1998
גליון מספר 5 - נובמבר 1998
גליון מספר 4 - אוקטובר 1998
גליון מספר 3 - ספטמבר 1998
גליון מספר 2 - אוגוסט 1998
גליון מספר 1 - יולי 1998


יומני חדשות בנושאים מיוחדים

המדינה נאבקת על קיומה השפוי
דו"ח מבקר המדינה על משרד הדתות - 2002
משפחות מרובות ילדים
אפרת - אגודה "לעידוד הילודה": תחקיר של "בשידור חוקר"
חופש הדת שלכם בסכנה - אלימות חרדית בירושלים
הקצבות לארגוני "החזרה בתשובה"
חב"ד? הנחמדים האלה ששרים "משיח משיח"?
אחרי מות קדושים? לא תמיד! (נכתב ביום מותו של הרב שך)
אמנת כינרת


חדשות מפה ומשם

4.3.10: אני ישראלי - דיון בבית המשפט העליון
9.9.08: טקס חלוקת מלגות ליוצאים בשאלה
3.08: חילוניות ליברלית עזה - לזכרו של אהרן אמיר
10.9.07: שידול מיסיונרי לדת במהלך טיסה
20.2.07: תוצאות הדיון בבית המשפט המחוזי על העתירה להירשם "הלאום: ישראלי"
21.8.06: יזהר סמילנסקי זכרו לברכה
8.8.06: טו באב בצל המלחמה - חתונת ענק לזוגות מהצפון שנאלצו לדחות את חתונתם
4.2.06: מליון עולים ומליון צעירים דורשים נישואים אזרחיים
13.12.05: מנוחה נכונה סוף סוף בטבעון
2.12.05: עמדתנו ביחס להתבטאויותיה של גב' שלי יחימוביץ'
19.11.05: יריד חתונות
9.05: והננו מורים לכן להמשיך בסירובכן
2.05: נישואי פיגארו, מרטין וענבר
12.04: ברית הזוגיות
6.04: בל יראה ובל ימצא נוסע חרדי במונית חאפרים
6.04: כמה דברים שלא ידעתם על תקציב בתי הדין הרבניים
23.5.04: דיון בעתירת "אני ישראלי"
10.3.04: חוק הנישואין האזרחיים לא התקבל בכנסת ישראל
10.3.04: הצעת החוק לקידום נישואין אזרחיים
28.1.04: הבטחת הכנסה לאברכי ישיבות נמשכת
12.1.04: הרצאות רבנים בפני תלמידים
25.12.03: אני ישראלי
3.12.03: פעילות הפורום למען בחירה חופשית בנישואין
23.11.03: הנשיא עדיין שבוי
27.4.03: חברה קדישא חילקה 1,500,000 ש"ח לאברכים
29.1.03: האם יבוא הקץ לבנייה הבלתי חוקית של חב"ד ברמת אביב?
27.1.03: האתר של כדורי
12.1.03: "המפד"ל מוציאה את העולים החדשים אל מחוץ לגדר"
4.1.03: הרבנים לא יקבעו מיהו ישראלי
30.12.02: שומרי מצוות - בחוץ
15.11.02: המאבק לחופש מדת - לקראת הבחירות לכנסת ה-16
11.12.02: המאבק לחופש מעריצות דתית, בכפר סבא
6.12.02: על "בני בליעל" שחילקו סופגניות ופליירים בבני ברק
25.10.02: הרצאה של דעת אמת בנתניה
11.10.02: אלוף (מיל.) יוסי פלד ואריה דרעי נלחמים בעמלק
11.10.02: אשדוד או טהרן? תחליטו בעצמכם
6.10.02: חילול השם
22.9.02: אתם אוכלים טריפה של הרבנות? חביתת בייקון של בד"צ?
13.9.02: "בג"צ מאשים את הרב הראשי של חדרה בבזיון בית המשפט"
24.8.02: הערב התקיימה בתל אביב הפגנה נגד חוק טל
18.8.02: מדינת הלכה יהודית מבית מדרשו של עובדיה
16.8.02: פורנוגרפיה אסורה בכבלים, אבל אמנון יצחק מותר
11.8.02: "למנות להם מלך, להכרית את זרעו של עמלק..."
1.8.02: בג"ץ: ראוי לבטל טת חוק איסור הונאה בכשרות
29.7.02: בית זונות (פורסם בעקבות אישור חוק טל בכנסת)
23.7.02: ההצבעה על "חוק טל"
23.7.02: אפילו לא 14 יום במשמר האזרחי!
6.7.02: שיעור ביהדות בעקבות הפיגוע הרצחני בלוס אנג'לס
29.5.02: הדלת הסודית ברחוב אדמון
21.5.02: קבורה אזרחית: מה עשו חברה קדישא והמינהל עם החלטת הממשלה? כלום
13.5.02: אלימות חרדית בבית ספר באשדוד
22.3.02: "לתקוף! לפעול בכוח! להיכנס בכוח לשטחי A!"
10.3.02: חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית
3.3.02: די! מספיק! אנחנו עם אחד - לטוב ולרע!
21.2.02: דניאל פרל זכרו לברכה נרצח בשל היותו יהודי
12.2.02: סגן גרמן רוז'קוב נקבר בחלקה ללא יהודים
27.1.02: התנאי לדיור ציבורי: התחייבות לשמור שבת
23.12.01: הטאליבן היהודי - ועוגות טריות, בצבא
17.12.01: כפייה דתית - ככה זה עובד (הפעם על מק'דונלדס)
13.12.01: בעזרת השם במהרה בימינו נהיה כולנו עניים
7.12.01: הזמנה לרצח - עלילות הטאליבן בירושלים ובאפגניסטן
3.12.01: בימים הקשים האלה
22.11.01: חייל צה"ל שאינו יכול להינשא
6.11.01: מדינת ישראל מתאבדת - המחדל הנורא בחינוך ובחברה
2.11.01: אחרי מות קדושים? לא תמיד! (נכתב ביום מותו של הרב שך)
27.10.01: Good morning מדינת הלכה! (אלכס אנסקי - עשית לנו את היום!)
26.10.01: כשהמטוס יעבור מעל בית קברות, משפחת הכוהנים תכנס לשקיות
25.10.01: כשהתותחים רועמים - החרדים לוקחים
1.8.01: הרב עובדיה: "אם תתחתן עם אשה כמו אבטיח, יצא לך בן מלפפון"
27.7.01: תשעה באב בתל אביב
16.7.01: אינכם עושים לנו טובות
13.7.01: דוכן החזרה בתשובה סמוך לביה"ס מקיף ה' באשדוד
29.6.01: ויחלום יוסף חלום, וכל העם רואים את הקולות
29.6.01: איינשטיין הרוס
2.6.01: אתר חופש אבל על מותם ופציעתם של רבים בידי בני בליעל
1.6.01: רשעות אלימה שאין לה כפרה
1.6.01: הרב ראובן לוי, אלוהים ואסון ורסאי
25.5.01: תגעו בילד - אבל רק אם הוא חילוני!
21.5.01: אל תגעו בילד
29.4.01: אלוהים כובש את מדינת ישראל ואת צבא ההגנה לישראל
5.4.01: בג"צ פסל הנחות הארנונה לאברכים ולמשפחות מרובות ילדים
26.3.01: פגישת תיאום היסטורית
11.3.01: הרס פסלי בודהה באפגניסטן
2.3.01: חוצפה ישראלית
31.12.00: ח"כ יוסף פריצקי - גיוס לכולם!
31.12.00: הלוואי!!!
7.12.00: ב(ר)קו"ם, אחי! ב(ר)קו"ם
14.11.00: מכתבך הועבר לתשומת לבו של הנשיא
5.11.00: חוק "משפחות מרובות ילדים"
2.11.00: חוק משפחות מרובות ילדים - הצבעת חברי הכנסת
29.10.00: נגד העיתונות או נגד הידע?
23.10.00: נשיא שנשבה
15.10.00: ימים קשים
11.10.00: בקשת מחילה
9.10.00: שקט, יורים!
22.9.00: פעילות של פעילי חופש ופעילי שינוי באשדוד
16.9.00: הקוזאק שנגזל
15.9.00: ליברליזם של סכלים
12.9.00: חדרה - התעלמות מדו"ח ביקורת של המועצה הדתית
25.8.00: הישיבה החילונית הראשונה בישראל
20.8.00: בוקר טוב, אהוד (וגם לך, אריק)
14.8.00: נמאס? אכן כן! נברח מכאן? לא ולא!!
5.8.00: עובדיה מדבר על השואה ; מאדולף בהצדעה
5.8.00: הרב עובדיה מלמד גזענות
4.8.00: האר"י פוטר הקדוש
3.8.00: התחלת ברגל שמאל, מר קצב
2.8.00: בוקר טוב אירן
21.7.00: מצלמות שומרות שבת!
17.7.00: אתמול ויטה, היום קופת חולים מכבי
10.7.00: הם מקבלים על זה המוווון כסף - על משכורות הרבנים
3.7.00: יום שחור למדינה ולחברה בישראל
16.6.00: תמיכות לישיבות ע"י משרד העבודה והרווחה
11.6.00: "להפסיק את הכניעה לש"ס - או שישראל תהפך לאירן"
7.6.00: חלוקת חומר הטפה חרדי לקוראי מעריב
11.5.00: אמנון יצחק ביום השואה
6.5.00: פרובוקציה ומצווה קדושה
26.4.00: בואו נעשה חשבון
21.4.00: בשם אלוהים - הלך החלב
9.4.00: על חמץ, על מאבק בירושלים, וגם על ברק וש"ס
6.2.00: האישה היא הכושי של העולם
6.12.99: מתפללים להורדת הגשם ?!
27.11.99: אין כסף לתרופות, אין כסף לנכים, אז לאיזו מטרה יש כסף?
24.11.99: שר חינוך חילוני במדינת ישראל מוכן להמשיך ולממן סמינרים להחזרה בתשובה?
19.11.99: כתבה ב"ידיעות אחרונות" על עמותת דעת אמת ("המחתרת החילונית")
14.11.99: "ואהבת לרעך כמוך" נוסח חרדי
30.10.99: כת ה"תשובה" וסכנותיה
7.10.99: שתי הערות מובנות מאליהן, על 7.10.99 ועל הקזינו
4.10.99: פסילת שלט פרסומת לתערוכה של הצייר בוטרו מ"טעמי צניעות"
18.9.99: תזכורת ליום הכיפורים
12.9.99: התנצחות ב"פוליטיקה" - החינוך החרדי
9.9.99: "יהודים חילוניים ודתיים אינם אותו סוג של אנשים"
9.9.99: הטפות לחזרה בתשובה בקול ישראל?
28.8.99: רעידת אדמה - מה עושים?
13.8.99: פתרון יצירתי להעברת הטורבינה
30.7.99: "טימאו את היכל קודשך"
12.7.99: פעילי "דעת אמת" ושינוי הותקפו בכפר חב"ד
15.6.99: "פרשה שלא תיאמן" - כמה זכרונות מהעבר
6.6.99: סוכם על הקמת "בלוק חילוני" בכנסת
17.4.99: בפולין פגשתי את אלוהים
9.4.99: "אור שמח" ונערי ההפקר - עוד דוגמה לרמאות של ה"מחזירים בתשובה"
19.3.99: "אסון גדול" קרה ליעקב ויינרוט
5.1.99: בית המשפט מכיר, סוף סוף, בעובדה שגם גרים רפורמים הן יהודים
30.12.98: בג"צ פוסק בעניין הקשר בין כשרות באולמות לבין חגיגות סילבסטר
27.12.98: בניזרי העני בגילוי לב נדיר: לנו טוב שאנחנו עניים!
19.12.98: הרבי הקדוש מבת ים ומלחמת הקודש שלו בסילבסטר
15.12.98: על אסונות ומזוזות
9.12.98: בג"צ, פה אחד: עם אחד - גיוס אחד!
29.11.98: סלקום מסירה שלטי תועבה מהרחובות
6.11.98: מה יקרה את תהיו ילדים טובים, ומה יקרה אם תהיו ילדים רעים
21.10.98: "המימסד הדתי אשם במות בני" זועק צבי דורון, אביו של איתמר דורון ז"ל
16.10.98: סמל ראשון זוהר דורון, חלל צה"ל בלבנון, נקבר בטכס אזרחי
10.10.98: אלימות דתית בכנס בינלאומי של יהודים חילונים
26.7.98: ברכה לתנועת הצופים!
16.3.98: בניזרי מתנצל
מי העיז לומר שש"ס פועלים כמו החמאס?!
חומר למחשבה (בעקבות צאת הספר "חמורו של משיח")
המשאבה הרעבה - מהדורת אוגוסט 1998
"מכתבים לחרדים"
לשכת התעסוקה לחרדים
סיפור מההפטרה
חדשות מפתח תקוה
חילול שבת בשבועות!
דו"ח מבקרת המדינה 1998
משמידים תוצרת חקלאית


נתונים סטטיסטיים

2009

שוק העבודה הישראלי בהשוואה בינלאומית
הנגיד סטנלי פישר במצגת לפורום מנהלים במגזר החרדי

2002

תקציב הישיבות לשנת 2002 הוא 1,173,819,000 ש"ח
על הישיבות הקדושות
שימוש בסמים
8 נתונים סטטיסטיים על האוכלוסיה החרדית

2001

שימוש בסמים
תלמידי ישיבות - כמה זה עולה לנו?
ישנם 600 (!) ארגוני חברה-קדישא בישראל
מועצות דתיות - 460 מיליון שקל בשנה
9313 אברכים מקבלים הבטחת הכנסה
השכלת ילדי חרדים

1998

תלמידי ישיבות (פרסום משנת 2002 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
תקציבים ממשלתיים למגזר היהודי החרדי ("מרכז אדווה", מחקר משנת 1998)