על מנת שנוכל להמשיך במאבק בהדתה ובקידום התודעה החילונית בישראל, אנו זקוקים לתרומות. תרמו לפרויקט החינוך החילוני של הפורום החילוני בשיתוף עם עמותת חופש. התרומות לעמותה מוכרות כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ניתן לתרום במיגוון דרכים: