על מנת שנוכל להמשיך במאבק בהדתה ובקידום התודעה החילונית בישראל, אנו זקוקים לתרומות. תרמו לפרויקט החינוך החילוני של עמותת חופש בשיתוף עם הפורום החילוני. התרומות לעמותה מוכרות כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ניתן לתרום במיגוון דרכים: