Subject Secular Power Home

8.7.99 ,תידרח תונותיע

!ןאכ םג ןריא ?תואירב ?תויתשת

(ס"ש לש ןותיעה) םויל םוי

:לורטנוק ס"ש
תוידרחה תונוכשב החוורו תיתשת :תויתשתה דרשמ
תולפהל ץק םישנ :תואירבה דרשמ

31 דומע םויל םוי ,דדח המלש

Everything will be Iran!

:םויל םויב םימסרפמ
,הבונת ,סיגאה ,הידמר ,הלוק הקוק
.לע לא ,קזב ,םוקלס ,ןידב ,קבולגוז ,ונס


?ןרהטב בוחר תנומת :קזב לש העדומ

Bnei Brak IranSubject Secular Power Home