הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

אדם חפשי

נ י א ו - צ י ו נ ו ת
עיקריה וכיצד לממשה

המאמר הזה פורסם ב"הישראלים של מחר",
מוסף מיוחד של "העיר" ושל "מקרוב", 11.12.98


תוכן העניינים

א. עיקרי יסוד
ב. פוסט-ציונות וניאו-ציונות
ג. איחוד הפילוג והמפלגות
ד. מושג האליטיזם בשיח הציבורי הישראלי
ה. מי לנו ומי לצרינו?
ו. עוז לתמורה בטרם פורענות
ז. תכנית הפעולה
ח. גם בתוך התקפת-הדמים...


הרצל בנימין זאב הרצל
(1860-1904)
חוזה מדינת היהודים,
מדינאי וסופר יהודי,
אבי הציונות המדינית
ומייסד ההסתדרות הציונית העולמית.

בספרו "מדינת היהודים" כתב הרצל:
"כלום תהיה לבסוף תיאוקרטיה?
לא! . . . לא ניתן כלל לדחפים תיאוקרטיים של אנשי
הדת שלנו להרים ראש. אנו נדע להחזיקם בבתי הכנסת
שלהם . . . בענייני המדינה אל להם להתערב, פן יביאו
עליה קשיים מבית ומחוץ".


אוגוסט 2000