הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

פרשת "חוקת"

מדוע נגזר על משה לא להיכנס לארץ?

מאת: איתן קליש

בפרשה שלפנינו ה' גוזר על משה ואהרון למות לפני הכניסה לארץ: "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם." - נחלקו החכמים בשאלה האם חטא משה, ומהו חטאו.

חכמים הצביעו על העובדה כי משה היכה בסלע במקום לדבר אליו, כפי שהורה לו האל. יש שראו בכך ניכוס "הנס" לעצמו. יש שראו בכך הפגנה של חוסר אמון מצד משה בה'. יש פרשנים שראו בדברי משה "שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים" מעין גידוף כלפי העם, חוסר סובלנות כלפיו. יחד עם זאת פרשנים רבים ציינו כי החטא לא ברור, ואינו עומד ביחס מתאים לחומרת העונש.

אחד מהפרשנים שאינו מוכן לקבל את הדעה כי משה חטא בחטא ההתנשאות בשום אופן, הוא ישעיהו ליבוביץ'. לדעתו משה האיש שנאמר עליו "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר, י"ב ג') - לא מסוגל לחטוא בחטא זה. הוא מחזק את הטיעון בהצביעו על כך כי משה, בספר דברים, כאשר הוא מדבר עם העם על הסתלקותו הקרובה, אינו מודה בשום חטא, ואף מאשים את העם בגזר הדין שנחת עליו.

אברבנאל לא מקבל את הטענה שמשה לא חטא. לדעתו משה חטא גם במעשה המרגלים באי אמון בהשגחה, וגם במקרה שבפרשתנו הוא חטא באי אמון בה'.

חופש

יאיר לפיד בספרו "הגיבורים שלי", טוען שאלוהים גזר על משה שלא יראה את הארץ, וימות בשלב הסופי של המסע, לא בגלל חטאו, אלא מתוך נימוקים אחרים. לפיד אומר כי גם עיון בדברי הפרשנים המסורתיים מלמד כי לא היה כאן חטא של ממש. הרי בספר שמות אותו האל ציווה על משה להכות בסלע כדי להוציא ממנו מים: "והכית בצור ויצאו ממנו מים." (שמות, י"ז ו') - והרי בפרשה שלנו האל ציווה על משה לקחת עימו את המטה. לפיד מגיע למסקנה כי אלוהים הכשיל את משה בכוונה, כי הוא היה צריך תואנה להוריד את משה מעל במת ההיסטוריה.

מדוע אלוהים גזר על משה כי לא יביא את העם לארץ המובטחת? לדעת לפיד היה זה מתוך מחשבה על טובתו של משה. משה הגיע לגיל 120, הוא נשאר בודד מכל דורו. אהרון, מרים וכל הדור ההוא מתו, ולמשה אין כבר עם מי לשוחח. בנוסף, משה שחשב שא"י היא ארץ זבת חלב ודבש הולך להיתקל בארץ יבשה ואכזרית. משה אינו בנוי למבצע ההתנחלות, ולכן עליו להסתלק.

אני מקבל את טיעוניו של לפיד. במיוחד את טיעונו האחרון. אלוהים הבין שהגיע העת להחליף את המנהיגות, כי מתחילה תקופה חדשה בחיי העם, ומשה לא יוכל להנהיג יותר את העם לעת הזאת.

 


יולי 2019