הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

הפרדה מגדרית

מאת: עמוס הרדוף

יהודים רחמנים בני רחמנים!

היו טובים וקבלו את דרישת החרדים, להפרדה מגדרית בציבור.

וזאת למה? - כי:

"אשה חמת מלא צואה ופיה מלא דם" (תלמוד, מסכת שבת, דף קנ"ב ע"א)

ו"כל המסתכל באצבע קטנה של אשה, כאילו מסתכל במקום התורף" דהיינו, באיבר מינה (תלמוד, מסכת שבת, דף ס"ד ע"ב ומסכת ברכות, דף כ"ד ע"א).

תארו לכם כמה מרים חייו של חרדי, שבביתו חיות עמו אשתו, בנותיו ואלי גם אימו (שהוא חייב לכבדה). תנו לו לפחות, שילך ברחוב פנוי מנשים מטמאות, ואף ללמוד חכמת גויים בשיעורים לגברים בלבד.

אולם חייב הוא לזכור, שכאשר תוקף אותו יצרו והוא לובש שחורים, ויוצא לעיר אחרת, ועושה מה שהוא חפץ ... מבלי לחלל את שם שמים (תלמוד ירושלמי, מסכת מועד קטן, דף י"ז ע"א) - עליו להקפיד לעצום את עיניו ולהפסיק לנשום (מפני הצואה והדם).

ומכאן, מה דעתכם על חכמינו, שפסקו כל זאת? - האין ריח פגם נפשי כלשהו עולה מהם? איני מבין איך נכתבו דברי נבלה כאלה בספרי קודשינו.

 


נובמבר 2018