הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

הניאנדרטלים ואנחנו

ערך ועיבד: פרופ' אברהם רונן
אוניברסיטת חיפה
בעקבות Richard E. Green וחבריו
Science 328, ע' 722-710, 7.5.2010


הניאנדרטלים היו היצורים הדומים ביותר לאדם הנוכחי - האדם הנבון, או הומו-סאפינס, שחיו על פני כדור הארץ. על פי העדויות הארכיאולוגיות והאנטומיות, הניאנדרטלים הופיעו לראשונה באירופה, לפני כ-400,000 שנים ונעלמו לפני כ-30,000 שנים. הניאנדרטלים נבדלו מן האדם המודרני (סאפינס) במספר תכונות אנטומיות: גולגולת הניאנדרטל מאורכת משל האדם הנבון, ובלסתו התחתונה אין בליטת סנטר.


הסימנים האופייניים לגולגולת של ניאנדרטל
הסימנים האופייניים לגולגולת של ניאנדרטל


שרירי הניאנדרטל מפותחים הרבה יותר והליכתו מסורבלת יותר. ייתכן שלא היטיב לרוץ כמונו. נפח מוחו של הניאנדרטל שווה לנפח מוחנו, והתנהגותו דומה מאד להתנהגות האדם המודרני, הן בפעילותו המוטורית והן בפעילותו הרוחנית.


היד של האדם בן-זמננו והיד של הניאנדרטל
היד של האדם בן-זמננו (מימין) והיד המגושמת יותר של הניאנדרטל (משמאל)


מבחינה מוטורית ייצור כלי האבן נעשה בטכנולוגיה זהה אצל ניאנדרטלים והומו-סאפינס, וגם השימוש בכלים הללו נעשה באותו האופן. הפעילות הרוחנית אצל שני תתי-המין הללו באה לידי ביטוי בכך, ששניהם היו הראשונים לקבור את מתיהם. הקבורה נעשתה אצל שניהם באותה הצורה, דבר המעיד על מטען פולחני/דתי שווה אצל שניהם.


קבר של הומו-סאפיינס
קבר של הומו-סאפיינס צעיר (כבן 13) ממערת קאפצה שליד נצרת
ליד הגולגולת - קרניים של איל, שהונחו בקבר כמנחה למת


על פי הנתונים הארכיאולוגיים שבידינו, ניאנדרטלים והומו-סאפינס חיו זה לצד זה בשני אזורים על פני כדור הארץ ובשתי תקופות שונות. סביב 100,000 שנים לפני ימינו התגוררו שני תתי-המין בארץ ישראל ואילו סביב 40,000 שנים לפני ימינו הם התקיימו זה לצד זה באירופה. כאן גם נעלם אחרון הניאנדרטלים לפני כ-30,000 שנה. סיבת ההעלמות אינה ברורה עדיין. החוקרים האמינו, שהניאנדרטלים נעלמו מבלי להותיר שריד. השאלה המתבקשת בדבר זיווג אפשרי בין ניאנדרטלים והומו סאפינס נידונה זמן רב במחקר המדעי. כל עוד ניסמך הדיון רק על התכונות האנטומיות, היו דעות לכאן ולכאן, והשאלה נותרה פתוחה.

טכנולוגיה חדשנית שפותחה לאחרונה איפשרה לחשוף את הרצף הגנטי (=גנום) של הניאנדרטל (ראה ציטוט המאמר להלן). המחקר הגנטי מראה שההתפצלות בין ניאנדרטל להומו-סאפינס אירעה בין 440,000 ל- 270,000 שנה לפני ימינו. הקצה הקדום בטווח הזה מתאים לעדויות הארכיאולוגיות/אנטומיות שנזכרו למעלה. השוואת הרצף הגנטי הניאנדרטלי לבני האדם בימינו העלתה שבני אדם החיים כיום נושאים בקרבם בין 1% ל-4% גנים ניאנדרטלים. מכאן שהניאנדרטלים לא נעלמו מבלי להותיר שריד, כפי שהיה מקובל להניח, אלא הצליחו להזדווג ולהעביר חלק מן הגנים שלהם אל האדם המודרני. עם זאת, האחוז הנמוך של גנים ניאנדרטלים בקרב האדם המודרני מעיד, לדעת החוקרים, על אירועים מועטים של הזדווגות.


גולגולות של ניאנדרטל והומו-סאפינס
גולגולות של ניאנדרטל והומו-סאפינס


הגנום הניאנדרטלי הושווה לרצף הגנטי של חמישה בני אדם החיים באזורים שונים בעולם: דרום אפריקה, מערב אפריקה, גיניאה החדשה, סין וצרפת. חישובים מראים שחילופי הגנים אירעו בין 80,000 ל-50,000 שנה לפני ימינו. אם כך, החילופים יכלו לקרות בארץ ישראל או באירופה.


גולגולת של הומו-סאפיינס
גולגולת של הומו-סאפיינס ממערת קאפצה
הגולגולת שחורה משום שספגה מלחי מנגן


ההשוואה העלתה עוד, שהגנום הניאנדרטלי קרוב באותה מדה לגנום הפָּפּוּאָנִי, הסיני והצרפתי, אבל מרוחק מן הגנום האפריקני. הריחוק מן הגנום האנושי האפריקני ניתן להסבר בכך, שחילופי הגנים אירעו לאחר שהומו-סאפינס כבר יצא מאפריקה. העובדה שהגנים הניאנדרטלים נמצאים בכל קצווי תבל עד מזרח אסיה ואיי האוקיינוס מלמדת, שהחילופים אירעו בשלב מוקדם מאד לאחר היציאה מאפריקה, לפני ההתפשטות הגיאוגרפית הנרחבת של הומו-סאפינס לאירופה ולאסיה.

ארץ ישראל הייתה התחנה הראשונה ביציאתו של ההומו-סאפינס מאפריקה. על פי ידיעותינו כיום, הומו-סאפינס הגיע לארץ ישראל מאפריקה לפני כ-100,000 שנים. באותו זמן הגיע לכאן גם האדם הניאנדרטלי בנדידתו דרומה מאירופה, וכאן הם חיו תקופה מסוימת זה בצד זה. הדמיון בין הגנום הניאנדרטלי לגנום של האדם המודרני וכל החישובים הנ"ל מוליכים לארץ ישראל כמקום הסביר ביותר לאירוע חילופי הגנים בין הניאנדרטלים והומו-סאפינס לפני כ-100,000 שנים.


יולי 2010