הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

חופש - מאמרים

קודשים

מאת אינג' קדיד לפר

מאמר זה התפרסם ב"השינוי" - ביטאון מפלגת שינוי, גיליון מס' 7, נובמבר 2000 ומתפרסם שנית באתר חופש בהיתר אדיב מאת מערכת "השינוי" ומאת אינג' קדיד לפר. תודתנו על כך למר לפר ולמערכת "השינוי".

רק לאחרונה קבע ראש הממשלה, מר ברק, את השילוש הקדוש עליו הוא מבקש להלחם: "אחדות ישראל", "בטחון ישראל" ו"קודשי ישראל" . בימים טרופים אלה אני משתעשע בניסיון להבין לאיזה "קודשים" בדיוק מתכוון ראש הממשלה.

מר ברק בודאי איננו מדבר בקדושתו של סתם קבר כזה או אחר. אולי מכוון ראש הממשלה הישר אל ראש הפירמידה, אל "קודש הקודשים" בכבודו ובעצמו?

אותו "קודש קודשים", כזכור לכולנו, היה המקום המקודש ביותר ליהדות בימי בית ראשון ושני. ירושלים עיר קדושה, בתוכה הר המוריה הקדוש ועליו קומפלקס בית המקדש אשר במרכזו חדר מיוחד וסמוי מעין כל, הוא קודש הקודשים.

אין דבר שהוא יותר "קודשי ישראל" מזה.

בקודש הקודשים של המקדש הראשון עמד ארון הברית ובתוכו, על פי המסורת, גם לוחות הברית מהר סיני.

על ארון הברית היה מכסה - הכפורת, ומעל הכפורת ניצבו "שני כרובים". בספרי הילדים של החרדים (כן, יש דבר כזה) מצויירים הכרובים בדמות מלאכים, במיטב המסורת הנוצרית של הרנסאנס. דמויות אדם עוטות גלימה שזוג כנפיים גדול מבצבץ מגבם. אבל הכרובים המקראיים, אלה מ"קודש הקודשים", היו משהו אחר לגמרי. מן התיאורים בספרי תהילים, שמואל ב' ויחזקאל (פרק א') עולה דמותם של הכרובים כדמות חיה דמיונית. מן מפלצת בעלת גוף שור, פני אדם וכנפי נשר (בעלי חיים היו חלק בלתי נפרד מכל פמליה אלוהית קדומה. ביהדות היו יצורי עליון שנקראו פשוט "חיות הקודש").

ובכן, במקום הקדוש ביותר של הדת היהודית עמדו, קודם כל, פסליהם של שתי מפלצות! לא רע בשביל דת שהטיפה לכולם בשחצנות "לא תעשה לך כל פסל"...

אבל בכך לא די. לגמרי לא די! מה בדיוק עשו שם, בקודש הקודשים, שני הפסלים האלה? ובכן, כך מעיד בפנינו הטקסט הדתי-הילכתי החשוב ביותר: הגמרא עצמה (בבלי, מסכת יומא נד / א):

"אמר רב קטינא: בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן: ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה".

ובתרגום לעברית: "כך אמר רב קטינא: כשהיו היהודים עולים לרגל, בחג, למקדש בירושלים, היו הכוהנים מסירים בפניהם את המסך (פרוכת) שבפתח קודש הקודשים ומראים להם את שתי החיות כשהן ב"פוזה אינטימית", ואומרים לעולי הרגל: זהו הסימן לאהבת אלוהים אתכם - כאהבת זכר ונקבה"!

הגמרא גם מביאה הוכחה לדברים אלה מספר מלכים א' ומוסיפה עוד סיפור מפורט המסיר כל ספק לגבי האופי הלוהט של כל העסק הזה.

מותר גם להוסיף שהמילה "מעורים" מעידה על תנוחה מינית מאד מסוימת, אשר למען כבוד הקוראים נקרא לה ברמז "חצי בפנים וחצי בחוץ". (חובבי היהדות האותנטית מוזמנים לעיין ברמב"ם, משנה תורה, הלכות איסורי ביאה, פרק א' הלכה י' בקטע המתחיל "המכניס את ראש..." וגו' ).

ובכן, בכל הנוגע ל"קדשי ישראל", עליהם מתכוון מר ברק להגן בגופינו, ראוי מאד לזכור את הדבר הבא: שיא השיאים של "קדשי ישראל" בכל הדורות היה חדר שבו התפתלו שתי מפלצות בתנוחה פורנוגראפית.

האם יש משהו נשגב יותר להלחם עבורו...?

חופש - מאמרים


דצמבר 2000