הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

האם על הציונות הדתית רובץ כתם מוסרי שאין לו תקנה?

מאת דרור, אתר חופש

לתנועת הציונות הדתית היסטוריה של למעלה ממאה שנה ובניה מתגאים בהישגים רבים. יכול להיות שיש פרקים בהיסטוריה של הציונות הדתית, או התבטאויות של מנהיגיה, שלא כל אנשי הציונות הדתית מאושרים מהם.

עד כאן - שום דבר מיוחד. התבטאויות לא הולמות של מנהיגים או מעשים כושלים הם חלק בלתי נפרד בהיסטוריה של כל תנועה (ידוע לכולנו ש"מי שלא עושה - לא טועה"). בדרך כלל התבטאויות לא הולמות או מעשים כושלים הם דברים ששוכחים אותם אחרי זמן.

רק במקרים מעטים בהיסטוריה קרה שתנועה שלמה הוכתמה לעולמים על ידי התבטאות או מעשים של מנהיגיה. אני חושב שהציונות הדתית נכללת בקטגוריה הזו. ההתבטאויות של שניים מהמנהיגים החשובים ביותר לפניכם, בלי שום פרשנות נוספת - תשפטו אתם.

מהי "ציונות דתית"?

(מתוך "אנציקלופדיה כללית כרטא)
"ציונות המבוססת על ערכי היהדות התורנית. ... משנוסדה ההסתדרות הציונית בשנת 1897, היא התבססה על עקרונות מדיניים חילוניים, והציונים הדתיים נאבקו למען צביון יהודי מסורתי למפעל הציוני בארץ."

מיהם מנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית?

הרב אברהם יצחק הכהן קוק נחשב למנהיג הרוחני של הציונות הדתית. כך, למשל, כותב עליו מאיר בר-אילן, מרצה בכיר באוניברסיטת בר-אילן (מתוך אתר האינטרנט של אוניברסיטת בר-אילן): "הרב קוק היה אחד מגדולי ישראל במאה השנים האחרונות (1935-1865). על קביעה זו הסכימו לא רק אוהדיו של הרב קוק (להלן: הרב), כי אם גם מתנגדיו. ... הרב הפך להיות לדמות מופת של ציוני דתי, וברור מדוע הציבור הדתי-לאומי כיום מזדהה איתו, גם אם לא למד בישיבת 'מרכז הרב (קוק'). הרב נחשב לגדול בתורה ובמחשבה, ואין פלא, לפיכך, שרבים מקדישים עיתותם ללימוד תורתו."

הרב מרדכי אליהו הוא אחד ממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית בימינו.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק
הרב קוק

כך אמר הרב אברהם יצחק הכהן קוק
על ההבדל בין "נשמת היהודי לנשמת הגוי"

"ההבדל בין הנשמה הישראלית [היהודית], מאווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה ובין נשמות הגויים כולם, לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה [!] שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי" ("אורות", עמ' קנ"ו, פרק ה').

כך אמר הרב אברהם יצחק הכהן קוק
על ההבדל בין האישה לגבר:

"וכמה מידות עליונות וטובות, וכמה אושר ומרחב יש בחלק הטוב הזה של היות הנשמה נשמת איש פועל, יוצר, מחדש ומחייב פעלים והגיונים, שאיפות ומעשים, על פי עצמיותו הפנימית במערכי קדושתו - הנעלה מנפש האישה (לא נשמה) - הנחשבת כחומר לגבי הצורה - לעומת נשמת האיש הצורתית ורבה אי ההודאה המחויבת ליוצר הנשמה מכל איש ואיש, שלא עשני אישה" (עולת הראי"ה" ע"א)

הרב מרדכי אליהו
הרב מרדכי אליהו

כך אמר הרב מרדכי אליהו
על מסיקת זיתים ממטעים של פלסטינים:

"על רקע העימותים בין מתנחלים לבין מוסקי זיתים פלסטינים, קבע השבוע הרב מרדכי אליהו, מחשובי הרבנים של הציונות הדתית, כי מותר למסוק זיתים ממטעים של פלסטינים ולקחת את יבולם. הרב אליהו אמר את הדברים כשביקר שלשום בחוות גלעד והם פורסמו לראשונה על ידי כתב ערוץ 10 ינון מגל.

במסגרת הדברים שנשא הרב אליהו בפני הנוכחים במקום הוא אמר: "כתוב בפסוק 'ארצות גויים ועמל לאומיים ירשו'... מה זה? כשאדם יש לו שדה, יש לו אדמה, בא מישהו ונוטע שם עץ בלי רשות בעל האדמה, ובעל האדמה לא ראה, לא שם לב, או שלא יכל למנוע. אחרי זה בא לו עם כוח - אז הוא אומר לו לבעל העץ: 'אתה נטעת באדמה שלא ברשות, העץ יישאר כאן, הפירות שלי, אתה תלך מכאן!.

אז אם הגויים נוטעים עצים באזור שלנו, נוטעים פירות, נוטעים בתים אפילו, וגם בתים שלא בנית ועצים ופירות אשר לא נטעת. מדוע? האדמה היא שלנו, ובנית בית על המקום שלי, אתה נוטע עץ אז המקום שלי וגם הפירות שלי. אז כל הדברים הם של עם ישראל. רק תהיה השאלה אם צריכים להפריש תרומה, או לא להפריש תרומה. לכן אומר: 'ועמל לאומים ירשו' אם לאומים עושים משהו בארץ - הם יעבדו ויעבדו אבל יורישו אותם, זה מגיע לנו - הדבר הזה כולו..."
(פורסם ב-ynet, כתבה מאת אבישי בן חיים, 24.10.2002)

הבטחתי בלי פרשנות, וקיימתי, אבל אסיים בהמלצה: החליפו את כל ההתייחסות ל"יהודי" ב"גרמני" (למשל). ואת "גוי" או "ערבי" החליפו ב"יהודי" (למשל). לגבי ההבדל בין אישה וגבר - אין צורך להחליף כלום. פשוט קראו את זה פעם נוספת.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק