הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

מאבק במעמדים (סטנדים) לא-חוקיים

בתאריך 04.07.2010 שלח נציג 'חופש' לעיריית תל אביב את המכתב שלהלן:

חמישה ימים לאחר מכן צולמו התמונות הבאות:

אנו מאיצים בכולכם לדווח לרשויות על כל חפץ/מפגע המוצבים ברשות הרבים באופן לא חוקי.


אוגוסט 2010