הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

משחק החיים

מאת ניצן

את הרעיון לדף הבא קיבלתי מהמאמר הנפלא "אז למה אין אלוהים", בו כותב המחבר: משחקי 'חיים' ממוחשבים יצרו מחדש ביוספרה שלמה, על כל כיוונה ומורכבותה, בלא שהקודים ליצירת "אוכלי עשב" וכל האחרים תוכנתו בידי מישהו.

האם באמת יכולים תהליכים פשוטים של שכפול ושרידות ליצור בעצמם צורות מורכבות יותר? נזכרתי במשחק החיים שכה אהבנו בזמן לימודי התיכנות הבסיסי. וזה הולך פחות-או-יותר ככה: נדמה לעצמנו מושבה של, נאמר, תאים חיים מדומים, שמתרבים ומתים דור אחרי דור על פי החוקיות הבאה:

  • תא שסביבו מיעוט של תאים אחרים (אחד או אפס) - ימות מבדידות בדור הבא.
  • מקום ריק שסביבו בדיוק זוג תאים - יוולד בו תא חדש בדור הבא.
  • מקום שסביבו בדיוק שלושה תאים - ישמור על מצבו (תא או חוסר תא) בדור הבא.
  • תא שסביבו ארבעה או יותר תאים אחרים - ימות מצפיפות בדור הבא.

ועכשיו נראה מה מעוללת האבולוציה הנ"ל לתאים החיים המדומים שלנו:

לחץ על משבצת כלשהי >>
כדי להרוג או להחיות את התא
 

טיפ למתקדמים: נסו להתחיל מצורות סימטריות פשוטות...

ראו גרסה שנייה גודלה יותר של המשחק.


מרץ 2007