הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

יהדות
כתרבות
היופי
שבחילוניות

מוסף פרטי מיוחד בהוצאת 'הארץ' 20.12.2011
מוגש על ידי קרן פוזן
העורך: דוד שחם

חוברת הנושא את השם יהדות כתרבות - היופי שבחילוניות - ראתה אור בתאריך 20.12.2011 כמוסף מסחרי לעיתון הארץ. החוברת אוחזת 50 עמודים, ובהם מאמרים בנושא השם הנפלא, האמתי והמוצדק: היופי שבחילוניות.

להלן תוכן העניינים, ובו המאמרים:

בימים טרופים אלו, כשקיצוניות חרדית משתוללת במרחבי החיים האזרחיים של כלל הציבור היהודי בישראל, כשחילונים רבים, בראשם מנהיגים חילונים רבים בכנסת, בממשלה וברשויות המקומיות ממלאים פיהם מים ונכנעים בלא אומר וללא תגובה הולמת לתכתיבים דתיים אפלים, המביישים את צלם האדם ואת תרבותו, יוצאת החוברת יהדות כתרבות ומצהירה את האמת האדירה שאמורה הייתה להיאמר כבר בפי דוד בן-גוריון לחזון-איש:

עגלתה של החילוניות היהודית מלאה, עשירה ויפה מאין-כמוה!

תרבותנו היהודית-העברית המתחדשת במולדת ששוקמה לפני כמאה שנים הינה סמל ומופת לעמים רבים, המכירים בערכה עד כדי הענקת פרסי-יוקרה שאין חשובים ומוערכים מהם בתרבויות-תבל!

ההשתוללות הדתית-חרדית משיגה בדיוק את ההיפך ממה שביקשו מפעיליה להשיג: הציבור היהודי החופשי - דתיים שפויים, מסורתיים וחילונים שבחילונים מבין לאן חותרת הריאקציה הדתית. האזרחים באותם מגזרים רואים את התהום אליה הם מובלים בידי רוע ורשע דתי, והם קמים ויקומו כאיש אחד לעצור את החרפה, להחזיר את הפורעים למקומות מהם באו, ולהעלות על נס את זכויות האדם, כולל האישה, ואת העובדה שבחילוניות אצור יופי מאין כמוהו, שיש רק להתברך ולהתגאות בו!

עגלתה של החילוניות היהודית מלאה, עשירה ויפה מאין-כמוה!


דצמבר 2011