הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

דעת תורה

את הקטע ההומוריסטי הבא קיבלנו מיצחק מארה"ב, אשר קיבלו מחבר נוסף. הקטע נכתב בסגנון ה-"מודעות" המופצות לעיתים בישיבות חרדיות בארה"ב.

הובא לידיעתנו כי פורסם לאחרונה ספר היוצא נגד ערכי התורה.

בכרך הראשון של ספר זה, מופיעה טענה כאילו עסק אברהם אבינו בפעילות צבאית. חס ושלום!

יתר על כן, מופיעה בו טענה כאילו יצחק אבינו נישק את אשתו לפני נישואיו אליה. אוי לעיניים שקוראות זאת!

בנוסף, טוען הספר, רחמנא ליצלן, שרבים מאבותינו הקדושים עבדו למען מחייתם! זוהי כפירה מוחלטת כאשר כל אחד יודע כי יש חיוב להיות נוכח בכולל לתמיד, ואין זה אפשרי שאבותינו, אשר אם הם כבני אדם אנחנו כחמורים, נהגו באופן שונה מכך.

לכרך מאוחר יותר באותו ספר יש את החוצפה לטעון שהאדם הגדול ביותר בהסטוריה, משה רבנו, פעל פעם שלא כהלכה! חלילה מלומר דברים כאלה!

יתר על כן, הכרך השני והרביעי כוללים ציטוטים ארוכים מדבריהם של עובדי עבודה זרה גויים, שאת מילותיהם אין לנו צורך לשמוע.

כדי לעשות את הדבר אפילו גרוע יותר, מתעמק ספר זה בתיאורים ארוכים של מעלותיה של ארץ ישראל ומצוות שונות שבין אדם לחברו, בשעה שהוא בקושי מזכיר את החשיבות של לימוד תורה לשמו.

אוסף זה של חמישה כרכים הוא גם מקובל מאוד בקרב הגויים, דבר שהוא עצמו מהווה הוכחה שהספר הוא טריפה.

אין צורך לומר, ספר זה אינו כולל הסכמות כלשהן.

כל ירא שמיים יטהר בתי מדרשו מיד מדברי כפירה אלה.

על החתום לכבוד התורה,

בשם אלה הכותבים בשם הגדולים.


אוקטובר 2003