הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

להבין את "ויקרא"

ובכן, הסיפור מופיע (באנגלית) במספר לא קטן של אתרים באינטרנט האמריקאי. יש המייחסים אותו לדברים שאמר הנשיא ג'ורג' בוש, ויש המקשרים אותו לדבריה של שדרנית הרדיו לורה שלזינגר. על פי גירסה זו, אמרה בעלת תכנית האירוח המפורסמת ברדיו כי כיהודיה שומרת מצוות, הומוסקסואליות הינה תועבה על פי ספר "ויקרא" פרק י"ח, פסוק כ"ב, ואין לסלוח על תופעה זו בכל נסיבות שהן.

מכתב התגובה הבא מהווה מיזוג של מספר גירסאות דומות שמופיעות באינטרנט. הטקסט המקורי, כך נאמר, נשלח כמכתב תגובה פומבי לדברים שלעיל.


נשיא בוש יקר / לורה יקרה    [ביחרו את הגירסה המתאימה לכם]

תודה על פעלך הרב בחינוכם של אנשים בנוגע לחוקיו של אלוהים. למדתי רבות ממך, והבנתי מדוע עלינו להחרים נישואין בין בני אותו מין. אני רוצה לנסות ולחלוק ידע זה עם אנשים רבים ככל שאוכל. כאשר מישהו מנסה להגן על אורח החיים ההומוסקסואלי, לדוגמא, אני פשוט מזכיר לו כי ספר ויקרא י"ח כ"ב מציין בבירור שזוהי תועבה. סוף ויכוח.

מכל מקום, אני זקוק לייעוץ מסוים ממך, בנוגע לכמה נקודות אחרות בחוקיו של אלוהים והדרך לקיימם.

  • כאשר אני שורף פר על המזבח בתור קורבן, אני יודע שהוא יוצר ריח נעים לאלוהים (ויקרא א' ט'). הבעייה היא השכנים שלי. הם טוענים שהריח אינו נעים להם. האם עלי להכותם?

  • ברצוני למכור את בתי לעבדות, כמותר בשמות כ"א ז'. בימינו אנו, מה לדעתך יהיה מחיר הולם עבורה? (אני די בטוח שהיא בתולה).

  • אני יודע שנאסר עלי לקיים מגע עם אשה כאשר היא בתקופת טומאת נידתה (ויקרא ט"ו י"ט-כ"ד). הבעייה היא, איך עלי לדעת? ניסיתי לשאול, אבל רוב הנשים נעלבות.

  • ויקרא כ"ה מ"ד מציין שאכן מותר לי להחזיק בעבדים, גם זכרים וגם נקבות, כל עוד הם נקנים מעמים שכנים. חבר שלי טוען שזה חל על מקסיקנים, אבל לא על קנדים. האם ניתן לקבל ממך הבהרה? מדוע אינני יכול להחזיק בקנדים?

  • יש לי שכן שמתעקש לעבוד בשבת. שמות ל"ה ב' מציין בפירוש שיש להמיתו. האם אני מחוייב מבחינה מוסרית להרגו בעצמי, או שמא עלי לבקש מהמשטרה לעשות זאת?

  • חבר שלי מרגיש כי גם אם אכילת צדפות היא תועבה (ויקרא י"א י'), זו תועבה קטנה יותר מאשר הומוסקסואליות. אינני מסכים. האם ניתן להסתייע בך ליישב מחלוקת זו? האם אין "דרגות" של תועבה?

  • ויקרא כ"א כ' מציין שאסור לי להתקרב למזבח האלוהים אם יש לי פגם בעיני. אני חייב להודות שאני מרכיב משקפי קריאה. האם ראייתי חייבת להיות 6:6, או שיש פה איזה מקום להתגמשות?

  • רוב חברי הזכרים גוזרים את שערם, כולל השיער שסביב רקותיהם, למרות שזה אסור במפורש על-ידי ויקרא י"ט כ"ז. איך עליהם למות?

  • אני יודע מויקרא י"א ו'-ח' כי עור של חזיר מת מטמא אותי, אבל האם מותר לי בכל זאת לשחק כדורגל אם אני חובש כפפות?

  • לדוד שלי יש חווה. הוא מפר את ויקרא י"ט י"ט בנטעו שני מיני צמחים שונים באותו השדה, וכך גם מפרה את הכתוב אישתו הלובשת בגדים שעשויים משני מיני חוטים (תערובת של כותנה ופוליאסטר). הוא גם נוטה לקלל ולנאץ הרבה. האם זה באמת חיוני שנעבור את כל הטירחה הכרוכה בכינוס העיר כולה יחדיו כדי לסקול אותם? (ויקרא כ"ד י'-ט"ז) האם לא ניתן פשוט לשרוף אותם באירוע פרטי, כפי שאנו עושים לאנשים ששוכבים עם חמותם? (ויקרא כ' י"ד)

אני יודע שלמדת דברים אלה בהרחבה, ולכן יש לך נסיון רב בעניינים כאלה, כך שאני בטוח שאוכל להשתמש בעזרתך. תודה לך שוב על שהזכרת לנו שמילתו של אלוהים היא נצחית ובלתי משתנה. זה בטח נפלא להיות כה מקורב לאלוהים.

תלמידך המסור ומעריצך.


ינואר 2005