הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

היום, ילדים, נלמד על היווצרות כדור הארץ

העניין החל כאשר קיבלנו מכתב נזעם מהורה לתלמיד בכיתה ז' - לא בחינוך התורני וגם לא ברשת החינוך "הממלכתי-דתי" של מדינת ישראל, אלא דווקא בחטיבת הביניים החילונית למהדרין ששייכת לרשת אורט. המכתב לווה בתצלומים מתוך הספר ללימוד גיאולוגיה שעל-פיו מתחנך הדור הצעיר.

להלן מספר דוגמאות מספר הגיאולוגיה האמור:

פתיחת הספר

עמוד 10

עמוד 85

אי-לכך כתבנו מכתב מפורט בנושא לרשת אורט, שהיווה את הראשון בהתכתבות התמוהה-משהו הבאה:

חופש

עמותה לחופש מדת (ע"ר)
מס' העמותה: 58-000083335

אתר האינטרנט "חופש" - www.hofesh.org.il
ת.ד. 65227 תל-אביב 61652

27 בפברואר 2005

לכבוד מר צבי פלג
מנכ"ל אורט
[-- כתובת --]

הנדון: לימודי גיאולוגיה לחטיבת הביניים ברשת אורט

מר פלג הנכבד,

הגיע לידינו ספר-לימוד במסגרת לימודי גיאולוגיה בחטיבת הביניים בית ספר אורט ("גיאולוגיה לחטיבת הביניים", רונית נחמיה / נדיבה פרלמוטר), ולאור מספר פרטים בו נראה, שמקצוע מדעי זה נלמד ברוח אמונה דתית.

איננו באים למתוח כאן ביקורת על לימודים במסגרות דתיות וחרדיות, אולם ככל שמדובר בהוראה ולימוד של מדע במערכת החינוך הממלכתית-כללית, יש פסול, על דרך ההמעטה, בהוראת מדע ברוח דתית. אין שום קשר מדעי בין סיפורי המקרא, שערכם במקומו מונח, לבין מדע, ולא כאן המקום והזמן להסביר זאת.

* לא יעלה על הדעת שספר לימוד מדעי יכלול במרכז העמוד את הכתוב בפסוק א' בבראשית (עמוד 10 בספר הלימוד), שמקומו בשיעור תורה. האם לא די בעשרות שעות לימוד תורה ותנ"ך ותלמוד, שיש להוסיף עליהם גם לימודי תורה במסגרת הוראת המדעים?

*לא ייתכן שתלמידים בחטיבת הביניים יקבלו טיעון, לפיו "אין סתירה בין הגישות" הדתית והמדעית לגבי היווצרות העולם (עמוד 10 בספר הלימוד). יש ויש סתירה מהותית-עקרונית בין השתיים, ואמירה מסוג זה איננה אלא ניסיון לטשטש את הגבול הברור בין השניים, לצד ניסיון להשפעה דתית על מי שאינו כזה. הטיעון "שכן השמש נוצרה ביום הרביעי לבריאת העולם" הוא טיעון אמוני-דתי, שאין שום דמיון בינו לבין מציאות מדעית כלשהי. לא כאן המקום להסביר ולהרחיב, שהשקפת העולם הקדומה, עליה התבסס גם המקרא, נסמכה על התפיסה הגיאוצנטרית של אריסטו ותלמי, בעוד שמאז קופרניקוס וגלילאו - באמצע האלף הקודם - השקפת העולם המדעית היא הליוצנטרית, והשמש שלנו, ביקום שלנו, לא נוצרה ביום הרביעי לשום בריאת עולם שהיא, שכן על ספר לימוד מדעי ללמד על פי הידע המדעי, כי העולם נוצר בתהליכים שאינם קשורים לדת כלשהי, ובתוך כך נוצרכוכב הלכת שלנו לפני כארבעה וחצי מיליארד שנים, כחלק מהיווצרות מערכת השמש, ואחרי שכבר הייתה קיימת.

*לא יעלה על הדעת להסביר אירועי טבע כמו צונאמי באסמכתות דתיות מתוך ספרי תהלים, שמות או עמוס, שמקומם בשיעורי תנ"ך ולא בשיעורי מדע. לא כל שכן לתת לתלמידים שיעורי-בית בהעתקת פסוקים מהתנ"ך כחלק מלימוד מדע (עמוד 85 בספר הלימוד). ברור לכל, שתופעות הטבע, שקדמו לאדם מיליארדי שנים, היו מוכרות לבני האדם שחיו לפני אלפיים שנה, בדומה למה שהן מוכרות לבני האדם החיים כיום ע"פ כדור הארץ. אולם אין שום הצדקה ללמד מדע תוך התבססות על מקורות אמוניים, כניסיון שנעשה בספר לקשר בין תיאור צונאמי כתופעת-טבע בגבול האוקיאנוס לבין "בקיעת ים סוף" בידי אלוהים (שמות יד16), לתיאור "הים ראה וינוס" בתהלים קיד, או "ועלתה כיאור כולה ושקעה כיאור מצרים" (עמוס ט5). כל התיאורים המקראיים הללו מתייחסים לאגדות יפות ונחמדות השייכות לסיפור התנ"כי של יציאת מצרים, ואין בינן לבין הצונאמי שום קשר, בוודאי לא קשר מדעי. מה שמותר למורה בהקשר דתי לעשות בחומרים שלו עם תלמידיו הדתיים זה עניין אחד, ומה שמותר ואסור למורה בזרם הכללי לעשות עם תלמידים במסגרת לימוד והוראת מדעים זה עניין אחר ושונה לחלוטין.

הוראת מדע לתמידים בבתי-ספר חייבת להתמקד בנושא הנלמד - מדע לתחומיו, להתבסס על מקורות-עזר וספרים מדעיים, ובשום-אופן לא לערב אמונה דתית או מקורות אמונה דתיים בהוראת המדעים.

אנחנו מצפים ששרת החינוך תבהיר עיקרון בסיסי זה לכל הנהלות בתי הספר במערכת הלימוד הכללית, ושהנהלת רשת אורט תבטל את דרך ההוראה הנדונה ואת ספרי הלימוד המלמדים כביכול מדע באוריינטציה דתית.

לתשובתכם אנחנו מצפים.

בכבוד רב,

[-- חתימה --]
חופש - עמותה לחופש מדת (ע"ר)

לוט: העתקים של שער הספר ועמודים 10 ו-85.

העתק: שרת החינוך הגב' לימור לבנת
          משרד החינוך והתרבות, רח' שבטי-ישראל, ירושלים

אורט - תשובה ראשונה

חופש

עמותה לחופש מדת (ע"ר)
מס' העמותה: 58-000083335

אתר האינטרנט "חופש" - www.hofesh.org.il
ת.ד. 65227 תל-אביב 61652

3 במאי 2005

לכבוד:
מר צבי פלג – מנכ"ל אורט
ד"ר אלי איזנברג, סמנכ"ל, ראש המינהל למו"פ ולהכשרה – אורט
[-- כתובת --]

הנדון: לימודי גיאולוגיה לחטיבת הביניים ברשת אורט
מכתבנו מיום 27 בפברואר 2005
תשובתכם מיום 28 במרץ 2005

מר פלג וד"ר איזנברג הנכבדים,

ראשית אנו מודים לכם על תשובתכם המהירה, בה כתבתם שלרשת אורט ישראל אין כל קשר לספר הלימוד "גיאולוגיה לחטיבת הביניים" אשר מערבב לימוד גיאולוגיה עם תכנים דתיים ואמונה דתית.

דא עקא שהתלונה בנוגע ללימוד על פי הספר הנ"ל ברשת אורט הגיעה אלינו מהורים לתלמידים בחטיבת הביניים אורט גרינברג בקרית טבעון (כתה ז').

איננו מכירים את נהליה הפנימיים של רשת אורט לקביעת חומר הלימוד ועזריו, ובאופן כללי יש לנו הערכה רבה לפעלה של הרשת. על פי תשובתכם, ייתכן כמובן שבתי-ספר של הרשת עצמאיים בקביעת החמרים בהם יעשו שימוש, או שאותם נהלים לא קוימו במקרה הנדון. כך או כך, אנו מבקשים מכם לבדוק את המקרה המפורט לעיל, לאור פירוט תלונתנו המקורית (מצורפת).

בתודה ובכבוד רב,

 [--חתימה--]
חופש - עמותה לחופש מדת (ע"ר)

אורט - תשובה שניה

אנו מפצירים בכם, גולשים יקרים: אם למי מכם מהלכים בבית הספר האמור, במשרד החינוך או בתיקשורת, אנא הפעילו את כוחכם לשיפור חינוך ילדינו. אם מישהו מכם נתקל בגישה לימודית דומה בבית ספר אחר - אנא כתבו לנו. אנו מצידנו נמשיך לפעול בנושא זה כמו גם בנושאים אחרים באותו תחום כמיטב יכולתנו, בתקווה לתרום לשיפור הנכסף. אם תהיינה התפתחויות משמעותיות בנושא ספציפי זה, נביא אותן לידיעתכם.


יולי 2005