הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

לימוד התפתחות היקום והחיים על פני כדור הארץ - בבתי הספר בישראל

את המכתב הבא שלחנו אל שר החינוך, ח"כ הרב שי פירון.
אם וכאשר נקבל תשובה בנושא, נעדכן.


חופש - עמותה לחופש מדת (ע"ר)
מס' העמותה: 58-0083335
ת"ד 65227 תל-אביב 6165102
www.hofesh.org.il
info@hofesh.org.il

7/7/2013

לכ' ח"כ הרב שי פירון - שר החינוך
משכן הכנסת, קריית בן-גוריון, ירושלים, מיקוד 91950 (נשלח גם בפקס ואימייל)

הנדון: לימוד התפתחות היקום והחיים על פני כדור הארץ - בבתי הספר בישראל

במדינת ישראל של ימינו לומדים בשיעורי היסטוריה אודות האיסור שהטילה הכנסיה הקתולית על הפצת האמת המדעית שכדור הארץ מקיף את השמש. בה בעת נמנעים מללמד את האמיתות המדעיות באשר להתפתחות היקום והתפתחות החיים על פני האדמה, עקב איסורים דומים.

מתוך נתוני משרד החינוך לשנת 2011 עולה כי רק כ-0.5% מהתלמידים נבחנו בבגרות בנושא האבולוציה של החי והצומח, ואילו נושא היווצרות היקום והכוכבים כלל לא מופיע בתוכנית הלימודים. כתוצאה מכך, כמעט כל התלמידים המסיימים 12 שנות לימוד אינם מכירים את התכנים המדעיים בנושאים אלה, אך בהחלט מכירים לעומק את סיפורי בריאת היקום והחיים על פי הדת, ואף חייבים להיבחן על ידיעתם.

בתשובה לשאילתה של ח"כ ד"ר עינת וילף מהכנסת הקודמת, הסביר משרד החינוך כי הסיבה לאי-הכנסת נושא האבולוציה ללימודי החובה היא "רגישות הנושא אצל קבוצה מסוימת", וזאת בשעה שהתפיסה הדתית בנושא הוכנסה זה מכבר ללימודי החובה, ללא כל שיקולי "רגישות", כאילו זו נחלתם של קבוצות דתיות בלבד.

התוצאה הסופית היא כי נציגי מגזרים דתיים מסוימים בכנסת שולטים על תכנית הלימודים הכלל-ארצית, מונעים מכלל תלמידי ישראל ידע מדעי בסיסי מחד, ומקדמים את הוראת התפיסות הדתיות מאידך. זאת כפייה דתית מהסוג הגרוע, המתבטאת בהסתרה בררנית של מידע עדכני מילדים.

ילדים חילוניים ואחרים בישראל זכאים ללמוד מדע עדכני, כפי שילדים דתיים ואחרים זכאים ללימודים בנושאי דת. דחיקת נושא האבולוציה, שהוא מרכזי ובסיסי בהבנת החיים, כמו גם נושא התפתחות היקום, כנושאי בחירה בלימודי הביולוגיה בכיתה י"ב - אינו פתרון קביל.

לצורך האיזון, יש ללמד את הגישה המדעית בנושא התפתחות היקום, החל מהמפץ הגדול וכלה בהתפתחות החיים על פני כדור הארץ (האבולוציה), החל מאותה שנת לימודים בה מלמדים את סיפורי הבריאה. אחרת, אנו מקבעים במוחות ילדינו הרכים תפיסה המתנגדת ללימוד מאוחר יותר של הידע המדעי. כמובן שהחומר לילדים קטנים צריך להיות מוגש באופן המתאים לגילם. בהמשך יש לחזור וללמד נושאים חשובים אלה באופן מעמיק במסגרת לימודי הטבע והמדעים, כלימודי חובה, באופן התואם את חשיבותם העצומה. יתרה מכל, יש להדגיש בכל נושא את ההקשר בו הוא נלמד - מה "מדע" ומה "דת".

בניגוד לשינויים רבים בהם אנו דנים בימים אלה, אין מדובר בתקציבים גדולים וגם לא בחומות בירוקרטיות. בשלבים ראשונים ניתן אפילו די בקלות לעשות שימוש בעזרים טכנולוגיים זולים, על מנת להקרין בפני הילדים הרצאות בנושא מטעם מומחים בתחומם.

אנו מבקשים מכבודו לדאוג להכנסת הנושאים הנדונים אל תכניות הלימודים, החל משנת הלימודים תשע"ד, על מנת להעלות את רמת החינוך המדעי של תלמידי ישראל בהקדם האפשרי אל המאה העשרים ואחת.

בכבוד רב,
ועד העמותה, בשם אזרחים רבים שכתבו לנו בנושא.

[חותמת וחתימה]

-- * -- * --

להלן מספר ציטוטים ומקורות חשובים בנושא:

חרט וילדרס יו"ר מפלגת החירות של הולנד 25/9/2008 נאום בניו יורק: "בצרפת, למורים בבית הספר מומלץ להימנע מסופרים וספרים שעלולים להישמע כמתקפה על המוסלמים, כולל וולטר ודידרו; הדבר נכון יותר ויותר לדרווין. ההיסטוריה של השואה כבר לא יכולה להילמד בבתי הספר בגלל ה'רגישות המוסלמית' לנושא."

מעריב 1/2/2012 כתבה מאת עמרי מניב: "רק 515 תלמידים ... למדו ונבחנו בשנה האחרונה על תורת האבולוציה ... כמעט כל התלמידים המסיימים 12 שנות לימוד אינם מכירים את התאוריה המדעית."

הידען 4/2/2012 כתבה מאת אבי בליזובסקי: "תשובת מפמ"רית ביולוגיה במשרד החינוך רותי מנדלביץ': ... הלימוד מבוסס על רעיונות מרכזיים בתחום הדעת כפי שאנו מבינים אותם היום. רעיונות אלה משמשים כיסודות מארגנים של תכנית הלימודים ומהווים את ליבת התוכן ... צר לי שלימוד הביולוגיה אינו חובה לכלל התלמידים."

מעריב 28/11/2012 כתבה מאת עמרי מניב: "מורים למדעים: אוסרים עלינו ללמד על האבולוציה ... אסור להשתמש במילה אבולוציה ... נאמר לנו מפורשות שאסור לנו לומר על זה מילה בכיתה ... הרב דוד סתיו: ... אנחנו לא מפחדים ממדע ומתורת האבולוציה."

מעריב 28/11/2012 כתבה מאת פרופ' יואל רק: "ילדים שלא מלמדים אותם את עקרון האבולוציה, יש להתייחס אליהם כילדים מקופחים ... גדלים בלי להבין את הבסיס ... צריך להתקומם על ההסגר שמטילים על הילדים האלה ... אני מניח שבערב הסעודית לומדים עוד פחות ... לא דרושה רפורמה מרחיקת לכת המערכת החינוך. פשוט צריך ללמד את התאוריה האבולוציונית."

מעריב 28/11/2012 כתבה מאת אלכס דורון: "לא עובר חודש בלי שיתפרסמו עשרות מחקרים טריים העוסקים בתגליות חדשות, הנקשרות לתורה הזו."

וואלה! 4/2/2013 כתבה מאת אלכס בן עמי: "אלכס לא מבין למה מונעים ממנו ומחבריו לימודי אבולוציה בבתי הספר. ממה אתם כל כך מפחדים? ... תורת האבולוציה היא אחת התיאוריות המבוססות ביותר שקיימות ... אז למה בעצם מסתירים מאיתנו, התלמידים, תחום כל כך משמעותי בחיים שלנו? ... שמואל שטח, מזכ"ל תנועת תורה ועבודה ואיש חינוך דתי: רצוי ללמד אבולוציה, גם בבתי ספר דתיים. צריך להרחיב את האופקים של ילדינו ככל שאפשר. לא ללמד זה לצמצם את תחום הדעת שלהם. כמחנך, אסור לי לתת להם את התחושה שהסתרנו מהם דברים ... למה אתה מסתיר מאיתנו את אחד הדברים הכי בסיסיים של קיומנו?"

ערוץ 2 העולם הבוקר 15/3/2013 ראיון עם ח"כ הרב שי פירון: "פחד ואמונה מעולם לא הולכים ביחד. אם האבולוציה היא חלק מתורת המדע, והיא דבר שמקובל בספרי המדע, אין שום סיבה שילדי ישראל לא ייחשפו לה ..."

 


יולי 2013