24.10.2007 - תריסר שנים לרצח יצחק רבין

תריסר שנים עברו מאז שנרצח ראש ממשלה במדינת ישראל, על רקע דתי-פוליטי.
אתר 'חופש' וצוותו מתאבלים עם עם ישראל על יצחק רבין זכרו לברכה.

יצחק רבין

תריסר שנים חלפו מאז השיגו אותך כדוריו של מבצע "דין מוסר".

וכיום... אנשים הפוסקים שאסור להרוג כינים בשבת, מפרסמים גם איסור לחוברות הנצחה לרבין. על פי דברם, "רובם הגדול של עמותות ההנצחה משתמש בכסף של שונאי ישראל מאירופה"... נשמע לכם מוכר? גם לנו.

ומי שפיתחו מסורת של הכחשת מדע, הכחשת אסטרונומיה ואבולוציה, מפתחים עתה מסורת של הכחשת הרצח (ומכחישים עוד ועוד), וזאת למרות (ואולי בגלל?) שהרוצח דווקא צמח בערוגותיהם.

המדינה עליה הגנת ואותה היצלת, אותה המדינה שאינה מאפשרת לזוגות חפים-מפשע החפצים בכך להינשא בתחומה, איפשרה לרוצח להינשא, ואפילו "באמצעות שליח", ולאשתו להציג את הפושע מעל גלי האתר כקרבן.

יצחק רבין היקר. אינך "הרב" שלנו, וגם אדם מושלם לא היית. אין לנו רב. אנו ריבונים על עצמנו. איננו סוגדים לאיש. אך בעקבות הפשע הנתעב שבוצע בראש ממשלה בישראל, יותר ויותר אנו נאבקים בעשבים השוטים. בתאים המכלים בהדרגה מבפנים את ערכינו. והבחילה קשה. קשה מאד.