הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

ערוץ 10 ומספר צלעות האדם


חופש
עמותה לחופש מדת (ע"ר)
www.hofesh.org.il
ת"ד 65227 תל-אביב 61652

לכבוד
ערוץ 10

בתמהון גדול שמענו על דבר החידוש המדעי מבית היוצר של ערוץ 10: האשה והגבר נבדלים זה מזה במספר צלעותיהם. התגלית התרחשה במהלך חודש זה, בתוכנית המיסטיקה, כאשר החדשן רמי שקלים הציג את התזה המהפכנית, וכל הסתייגות לא באה.

מצורפת בזה פנייה של אחת מצופות התוכנית, אשר נשלחה אליכם עם העתק אלינו. אנו מצטרפים לתמיהתה ומבקשים להבין האם בערוץ 10 יכול כל אדם להציג כל תזה בחזות מדעית, או שהיתרון הזה שמור רק למי שמפיץ בורות המגובה מדאורייתא?

אנו מבקשים תיקון, בין אם על דרך הסבר הטעות שנפלה, בין אם בהצגת דברים לאשורם. כל תשובה שלכם נשמח לפרסם באתר האינטרנט שלנו.

ב ב ר כ ה ,


יוני 2008